Informationer

Spillemyndighedens informationer er nyhedsbreve, der især handler om lovgivningen inden for væddemål og onlinekasino. Informationerne står i kronologisk rækkefølge med de nyeste først.
08 apr 24
Alle tilladelsesindehavere af væddemål og onlinekasino, som har haft tilladelse i perioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2023 skal sende en årsredegørelse.
24 maj 23
Årsredegørelse 2022 Alle tilladelsesindehavere af væddemål og onlinekasino, som har haft tilladelse i perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022 skal sende en årsredegørelse.
01 jun 22
I løbet af 2022 erstattes NemID af MitID, som er det nye elektroniske id i Danmark. Dette sker, fordi der er brug for et elektronisk id, som kan leve op til fremtidens sikkerhedskrav. 
05 apr 22
Årsredegørelse 2021 Alle tilladelsesindehavere af væddemål og onlinekasino, som har haft tilladelse i perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2021 skal sende en årsredegørelse.
05 apr 22
Spillemyndigheden har opdateret to vejledninger ”Vejledning om oplysningspligten ved markedsføring af spil” og ”Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger”.  
24 sep 21
Markedsføring af gevinster på spilleautomater
20 apr 21
Årsredegørelse 2020 Alle tilladelsesindehavere af væddemål og onlinekasino, som har haft tilladelse i perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2020, skal sende en årsredegørelse.
26 mar 21
Spillemyndigheden har forenklet ansøgningsprocessen, så der fremover kun er én samlet ansøgningsblanket, som gælder både for en ny ansøgning og ved en fornyelse af tilladelse til onlinekasino og/…
03 dec 20
Krav om repræsentant for tilladelsesindehavere, der ikke er bosat eller etableret i et EU- eller EØS-land
28 okt 20
Henset til at kravene i ”Tekniske krav – onlinekasino og væddemål” og ”Spillemyndighedens krav til rapportering af spildata” blev notificeret den 22. juni 2020, skal der gøres opmærksom på, at…
28 okt 20
Særlig indsats med tilsyn af bingo og banko Spillemynd
04 jun 20
Vejledning om lotteri på værtshuse Spillemyndigheden er blevet bekendt med, at en del værtshuse udbyder forskellige typer lotteri.
29 maj 20
Årsredegørelser 2019 Alle tilladelsesindehavere af væddemål og onlinekasino, som har haft tilladelse i hele perioden fra 1. januar 2019 til 31.
03 apr 20
OBS: DENNE INFORMATION ER IKKE LÆNGERE GYLDIG. INFORMATIONEN ER ERSTATTET AF SPILLEMYNDIGHEDENS VEJLEDNING OM LANDBASEREDE VÆDDEMÅL.
05 jul 19
Vejledning til certificeringsprogrammet I forbindelse med Spillemyndighedens arbejde med certificeringsprogrammet, hvor der løbende modtages rapporter fra tilladelsesindehavere, er det bl
23 maj 19
Ændringer til årsrapporten En del af indholdet til rapporten om det første års udbud er blevet ændret. Se den fulde rapport under ”Blanket 2-05 – Rapport om udbud af spil”.
03 maj 19
Alle tilladelsesindehavere af væddemål og onlinekasino, som har haft tilladelse i hele perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2018 skal sende en årsredegørelse.
15 apr 19
Brug af begreber som ”gratis” og ”free” ved markedsføring af tilbud om bonus Det følger af bekendtgørelse om onlinekasino § 20, stk. 1, 1. pkt. og bekendtgørelse om væddemål § 19, stk.
10 jul 18
Ændring af praksis vedrørende selvbetjente væddemålsterminaler
08 jun 18
Endelige krav til årsredegørelse for 2017