Onlinekasino

Onlinekasino omfatter spillene roulette, black jack, baccarat, punto banco, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater. Det omfatter også alle andre spil, der har elementer af både færdighed og tilfældighed. Disse spil bliver kaldt kombinationsspil. Eksempler på kombinationsspil er backgammon, whist og gættekonkurrencer. 

Onlinekasino spil er kun omfattet af spillelovgivningen, hvis følgende tre betingelser alle er opfyldt

 • Deltagerne betaler et indskud (penge eller lignende)
 • Der er tale om roulette, black jack, baccarat, punto banco, poker, spil på gevinstgivende spilleautomater eller et kombinationsspil
 • Deltagerne gennem betalingen har mulighed for at vinde en gevinst (alle slags gevinster)

Lotterier er spil, der er 100 % tilfældige som fx lotto, skrabelodder og bingo. Disse spil er ikke omfattet af begrebet onlinekasino.
Onlinekasino (herunder kombinationsspil) må kun udbydes med en onlinekasino tilladelse fra Spillemyndigheden.

Sådan får du en tilladelse

Du kan søge om tilladelse hos Spillemyndigheden. En tilladelse til udbud af onlinekasino gælder i op til 5 år ad gangen. Du skal bruge ansøgningsblanket nr. 2-01, Tillæg A (nr. 2-02), Tillæg B (nr. 2-03) og evt. Tillæg C (nr. 2-04), som du finder under Når du er klar til at ansøge.

Det koster 273.500 kr. i ansøgningsgebyr, og du skal indbetale gebyret senest samtidig med, at du indgiver din ansøgning. Hvis du ansøger om tilladelse til at udbyde både væddemål og onlinekasino, skal du betale et samlet gebyr på 382.900 kr..

For indtægtsbegrænsede tilladelser af maksimalt 1 års varighed, hvor bruttospilleindtægten (spilleindsats fratrukket gevinster) ikke overstiger 1.000.000 kr., betales et gebyr på 54.700 kr. ved indgivelse af ansøgningen. Ansøgningsgebyrerne justeres årligt. Du skal bruge ansøgningsblanket nr. 1-01 og Tillæg A (nr. 2-02), som du finder under Når du er klar til at ansøge

Overordnede tekniske krav

For at opnå tilladelse til at udbyde onlinekasino og/eller væddemål i Danmark, er det et krav, at spiludbyderen giver Spillemyndigheden adgang til et datalager (SAFE), hvortil spiludbyderen løbende overfører og gemmer spildata ved hjælp af sikkerhedssystemet TamperToken.

Endvidere er det et krav, at spiludbyderen kontrollerer enhver spillers status i ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere).

Disse dokumenter giver dig overblik over kravene til den tekniske konfiguration.

Tekniske krav - onlinekasino og væddemål

Beskrivelse af Spillemyndighedens krav vedr. SAFE, TamperToken, ROFUS og underretningspligter

ROFUS
 • XSD skemaer til ROFUS servicekald ved registrering af konto og login
 • Eksempel på servicekaldet GamblerCheck i java- og .net version
 • XSD skemaer til ROFUS servicekald vedr. ”nej tak til reklamer”
TamperToken
 • XSD skemaer til TamperToken servicekald
 • Eksempel på zip fil med FastOdds transaktioner i XML format
Vejledning til rapportering af spil

Specificeret vejledning vedr. rapportering af spildata fx rapporteringsfrekvens, indhold af dataelementer, fejlhåndtering mv.

XSD 18-08-29
 • XSD skemaer til standard records, som skal anvendes til rapportering af spildata
 • Værktøj til validering af XML filer

Certificeringsprogram

 

Certificeringsprogrammets dokumenter

Spillemyndighedens certificeringsprogram har til formål at sikre, at spilsystemet og spilteknisk udstyr afvikler spil på en korrekt måde, og at sikkerheden omkring spilsystemet bliver opretholdt. Spillemyndighedens certificeringsprogram supplerer spillovgivningen og de vilkår, der er fastsat for spiludbyderne i tilladelserne, og den administrative praksis, som vi fastsætter.

Tilladelsesindehavere skal til hver en tid være certificeret i overensstemmelse med de dele af certificeringsprogrammet, der gælder for deres spiludbud.

For hver spiltype er der tilknyttet et sæt teststandarder og et sæt inspektionsstandarder, som gælder for den pågældende spiltype. Yderligere fem dokumenter gælder for alle spiltyper, med undtagelse af landbaseret kasino, som udelukkende er omfattet af de generelle krav samt kravene i test- og inspektionsstandarder. Hvert dokument fastsætter minimumskrav til indretningen af tilladelsesindehavers spilsystem, forretningsgange og forretningssystemer. 

AllOnlinekasinoOnline væddemålLandbaseret væddemålLandbaseret kasino
Certificeringsprogrammet til online kasino udmærker sig ved at ...
Samlet pakke
All documents for online casino
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Onlinekasino
Teststandarder for onlinekasino
SCP.01.03.DK.1.1
Kun til Onlinekasino
Inspektionsstandarder for onlinekasino
SCP.02.03.DK.1.1
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Guidelines for Penetration Testing
SCP.04.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are tested for vulnerabilities.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK.1.1

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Samlet pakke
All documents for online betting
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Online væddemål
Teststandarder for online væddemål
SCP.01.01.DK.1.2
Kun til Online væddemål
Inspektionsstandarder for online væddemål
SCP.02.01.DK.1.2
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Guidelines for Penetration Testing
SCP.04.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are tested for vulnerabilities.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK.1.1

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret væddemål
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Landbaseret væddemål
Teststandarder for landbaseret væddemål
SCP.01.02.DK.1.2
Kun til Landbaseret væddemål
Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål
SCP.02.02.DK.1.2
For alle spil
Information Security Management System
SCP.03.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are protected against threats and secure sensitive information stored in the systems.

For alle spil
Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning
SCP.04.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Guidelines for vulnerability scanning
SCP.05.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are scanned for vulnerabilities

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK.1.1

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

For landbaseret kasino er det udelukkende de generelle krav samt test- og inspektionsstandarder der er gældende. Spillemyndigheden foreslår dog at dokumentet "Program for styring af systemændringer", kan anvendes og lægges til grund for fornyelse af certificeringer, men det er ikke et krav.
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret kasino
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Landbaseret kasino
Teststandarder for landbaseret kasino
SCP.01.05.DK.1.0
Kun til Landbaseret kasino
Inspection standards for land-based casino
SCP.02.05.EN.1.0
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning
SCP.04.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Change Management Programme
SCP.06.00.DK.1.1

Ensuring that all changes to the gambling system are conducted to this set of standards, hereby seeking an adequate quality for the implementation of changes.

Samlet pakke
All documents for land-based betting
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret kasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Lotteri
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinekasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinevæddemål
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Lotterier
Teststandarder for lotterier
SCP.01.06.DK.1.1
Kun til Onlinekasino
Teststandarder for onlinekasino
SCP.01.03.DK.1.1
Kun til Online væddemål
Teststandarder for online væddemål
SCP.01.01.DK.1.2
Kun til Landbaseret væddemål
Teststandarder for landbaseret væddemål
SCP.01.02.DK.1.2
Kun til Landbaseret kasino
Teststandarder for landbaseret kasino
SCP.01.05.DK.1.0
Kun til Lotterier
Inspektionsstandarder for lotterier
SCP.02.06.DK.1.1
Kun til Onlinekasino
Inspektionsstandarder for onlinekasino
SCP.02.03.DK.1.1
Kun til Online væddemål
Inspektionsstandarder for online væddemål
SCP.02.01.DK.1.2
Kun til Landbaseret væddemål
Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål
SCP.02.02.DK.1.2
Kun til Landbaseret kasino
Inspektionsstandarder for landbaseret kasino
SCP.02.05.DK.1.0
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Guidelines for Penetration Testing
SCP.04.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are tested for vulnerabilities.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK.1.1

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Når du er klar til at ansøge

Du skal bruge disse blanketter.

Tjekliste for 2-02

Tillæg A - personlig erklæring

Tjekliste for 2-04

Tillæg C - erklæring repræsentant

Blanket 2-01

Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino

Blanket 2-02

Personlig erklæring tillæg A

Blanket 2-03

Informationer om spiludbud tillæg B

Blanket 2-04

Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab, tillæg C

Blanket 1-01

Ansøgning om indtægtsbegrænset eller omsætningsbegrænset tilladelse

Når du har fået en tilladelse

Blanket 2-06

Ansøgning om fornyelse af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino

Blanket 2-07

Ændringer til tilladelsen til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino

Har du en tilladelse til udbud af onlinekasino, skal du betale et gebyr, som afhænger af et kalenderårs spilleindtægt. Gebyret betales til Spillemyndigheden. Hvis du skal forny din tilladelse skal du bruge blanket nr. 2-06. 
 

Oversigt over gebyr på væddemål og onlinekasino


Hvis der sker ændringer i forhold til tilladelsen, fx nye direktions- eller bestyrelsesmedlemmer, ny repræsentant eller en af de ansvarlige personer for den daglige drift, skal Spillemyndigheden have det at vide. Du skal bruge blanket nr. 2-07.

Udbydere af væddemål og onlinekasino med tilladelse i Danmark skal sikre sig, at

 • Alle vilkår i forbindelse med markedsføringen af en bonus er oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet
 • En spiller skal have minimum 60 dage til at opfylde disse vilkår
 • Der ikke må gives tilbud om bonus til den enkelte spiller på vilkår, som adskiller sig fra tilbud givet til andre spillere

 

HUSK

Registrering og betaling af gevinstafgift.

Din virksomhed skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Det gør du på Skattestyrelsens hjemmeside, hvor du skal bruge registreringsblanket nr. 29.063. Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af gevinstafgift, skal du ringe til Skattestyrelsens hovednummer på telefon 72 22 18 18.

Blanket 29.063

Registreringsanmeldelse - Afgift af spil - undtagen afgift af gevinstgivende spilleautomater

Rapport om udbud af spil 

Blanket 2-05 - Rapport om udbud af spil

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Senest 14 måneder efter en tilladelse til onlinekasino er taget i brug, skal tilladelsesindehaverne indlevere en rapport om spiludbuddet til Spillemyndigheden. Du skal bruge blanket 2-05. Herunder finder du en liste over de virksomheder, som er godkendte til at udarbejde en rapport om udbud af spil. Du kan også læse mere om rapporten i Information nr. 14. 

Godkendte virksomheder

Oplysninger om digital signatur

Spiludbydere, som ønsker at opnå en tilladelse til onlinekasino eller online væddemål med virkning fra 1. januar 2012 eller senere, skal for at klargøre deres spilsystem integrere en digital signatur svarende til OCES eller højere. 

I Danmark er der i dag én udbyder af digital signatur, som opfylder kravene i OCES. Det er NemID, som udbydes af Nets Danid.

Spillemyndigheden henviser dig til:

Nets Danid A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup

Oplysning om Nets 

Oplysning om NemID Tjenesteudbyder

Nets support

Vejledninger

Spillemyndighedens juridiske vejledning

Lovgivningen for alle spilområder

Vejledning om væddemål og onlinekasino

Beskrivelse af krav til ansøgere til tilladelse om udbud af væddemål og online kasino

Lovpligtig oplysning af vilkår vedr. bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Særlige regler, ved tilbud om bonus

Udbud af gættekonkurrencer

Vejledningen henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark.

Vejledning om registrering for afgift af spil

Vejledning for udenlandske spiludbydere om forpligtelser over for skatteadministrationen

Vejledning til brug af Bluewhale

Sådan modtager og sender du meddelelser med Bluewhale.

Lovgivning og informationer

Spilleloven - Lovbekendtgørelse nr. 1494
Af 06 dec 2016

Loven omfatter alle spil undtaget poker.

Bekendtgørelse nr. 773 - onlinekasino
Af 09 jun 2017

Bekendtgørelsen omhandler onlinekasino

Bekendtgørelse nr. 155 - indsendelse af underretninger til SØIK
Af 10 feb 2014

Bekendtgørelsen er et historisk dokument omhandlende indsendelser af underretninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Bekendtgørelse nr. 180 - indsendelse af underretninger til SØIK
Af 22 feb 2016

Bekendtgørelsen er et historisk dokument, der omhandler indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer.

Lov nr. 651 - hvidvaskloven
Af 08 jun 2017

Loven omhandler forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Bekendtgørelse nr. 727 - undtagelse fra hvidvaskloven
Af 09 jun 2017

Bekendtgørelsen omhandler undtagelser fra hvidvaskloven af visse typer spil.

Bekendtgørelse nr. 749 - ophævelse af bekendtgørelse
Af 09 jun 2017

Bekendtgørelsen er en ophævelse af en tidligere bekendtgørelse om indsendelse af underretninger til SØIK for landbaserede og onlinekasinoer.

Liste over tilladelsesindehavere

Se tilladelsesindehavere for onlinekasino