lotteri-bankoplade

Almennyttigt lotteri

Et lotteri kan fx være bankospil, skrabespil, lodsedler eller tombola. Lotteri dækker ikke over spil på spilleautomater eller spil omfattet af tilladelse til onlinekasino.

Lotterier forudsætter kun tilladelse fra Spillemyndigheden, hvis

  • Deltagerne betaler et indskud (penge eller lignende)
  • Gevinstchancen udelukkende beror på tilfældighed
  • Deltagerne gennem betalingen har mulighed for at vinde en gevinst

Det er kun monopolselskaberne som kan afholde lotteri, dog med enkelte begrænsninger. Der kan ansøges og anmeldes om  afholdelse af almennyttigt lotteri til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål.

Der kan ikke gives tilladelse til almennyttige lotterier, der udbydes i form af klasselotteri eller onlinebingo. Derudover må der ikke afholdes almennyttige lotterier til fordel for politiske formål. 

Gå til Lotteri - monopoler

Sådan får du en tilladelse

Hvad er et lotteri? Og hvornår skal man anmelde/ansøge før afholdelsen af et almennyttigt lotteri? Se videoen og få svaret

Der gælder særlige regler for lukkede foreninger. I videoen præsenteres reglerne

Anmeldelse

Tjekliste for 5-01

Anmeldelse af lotteri

Blanket 5-01

Anmeldelse af offentlige almennyttige lotterier
 

Foreninger og organisationer kan anmelde et almennyttigt lotteri med en samlet salgssum på 20.000 kr. eller derunder. Foreninger og organisationer kan højst anmelde to lotterier årligt, og lotterier derudover skal der søges om tilladelse til.

Anmeldelse af almennyttige lotterier skal ske skriftligt til Spillemyndigheden senest 14 dage inden afholdelsen. Du skal bruge anmeldelsesblanket nr. 5-01.

Tilladelse

Tjekliste for 5-02

Ansøgning om lotteri

Blanket 5-02

Ansøgning om tilladelse til at afholde offentlige almennyttige lotterier

Foreninger, institutioner, organisationer eller en komité kan med tilladelse fra Spillemyndigheden afholde et almennyttigt lotteri, der holdes til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål.
Du skal senest 4 uger inden afholdelsen af det almennyttige lotteri ansøge Spillemyndigheden om en tilladelse. Du skal bruge ansøgningsblanket nr. 5-02 og vejledning - Ansøgning om tilladelse.

Både for at få en tilladelse og for at der kan ske anmeldelse, skal en række betingelser og vilkår være opfyldt. Disse betingelser og vilkår kan du læse mere om i vejledningerne - Almennyttige lotterier.

 

Spillemyndigheden sender Digital Post

Spillemyndigheden sender tilladelser til eller godkendelse af afholdelse af almennyttigt lotteri ved brug af Digital Post. Det betyder, at I som forening, institution eller organisation med CVR-nummer vil modtage tilladelser og godkendelser i jeres digitale postkasse på Virk.dk eller e-boks.dk. Hvis I ikke har et CVR-nummer, bliver tilladelsen sendt til den mail, som er oplyst ved ansøgningen.

Hvis I søger som komité (mindst tre personer), vil tilladelsen blive sendt til de digitale postkasser på Borger.dk eller e-boks.dk til de komitémedlemmer, som har sendt ansøgningen. 

Læs mere om Spillemyndighedens brug af Digital Post og fordelene

Afholdelse af almennyttige lotterier i lukkede foreninger

Foreninger der afholder private lotterier, hvor det kun er medlemmer af foreningen og disses pårørende, der deltager, skal hverken ansøge eller anmelde det almennyttige lotteri til Spillemyndigheden.
En række betingelser skal dog være opfyldte, hvis der ikke skal ansøges eller anmeldes. Du kan læse om disse betingelser i vejledningen - Afholdelse af almennyttige lotterier i lukkede foreninger.

Når du har fået en tilladelse

 

HUSK

Når du har fået en tilladelse, skal du senest 6 måneder efter salgets afslutning sende et eksemplar af det reviderede lotteriregnskab sammen med en kopi af den anvendte lodseddel, vejledning, opslag eller lignende til Spillemyndigheden.
Du skal også betale gevinstafgift til Skattestyrelsen af de kontantgevinster, der overstiger 200 kr. og af de varegevinster, der overstiger 750 kr.

Tjekliste for 5-03

Regnskab efter lotteri

Blanket 5-03

Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri

Indsendelse af regnskab

Efter afholdelse af lotteriet, skal du offentliggøre:

  • Et revideret regnskab over det almennyttige lotteri
  • En erklæring fra revisor om, hvorledes lotteriets overskud er anvendt
  • Er den samlede salgssum over 100.000 kr., skal revisor være statsautoriseret eller registreret

Senest samtidig med offentliggørelsen skal et eksemplar af det reviderede lotteriregnskab og revisorerklæring sendes til Spillemyndigheden. Du skal bruge regnskabsblanket nr. 5-03.

Brug af elektroniske betalingstjenester (fx MobilePay og dankortbetalinger)

Det er tilladt at bruge elektroniske betalingstjenester (fx MobilePay og dankortbetalinger) i forbindelse med køb af allerede generede lodsedler bl.a. på foreningernes hjemmesider, forudsat at det kun anvendes som betaling i de tilfælde, hvor der er en fysisk lodseddel, og betalingsoplysningen ikke genererer loddet eller lignende.

HUSK

Registrering og betaling af gevinstafgift.

Din virksomhed skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og du skal bruge registreringsblanket nr. 29.063. Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af gevinstafgift, skal du ringe til Skattestyrelsens hovednummer på telefon 72 22 18 18. Du kan finde en vejledning til registrering hos Erhvervsstyrelsen under Vejledninger

Blanket 29.063

Registreringsanmeldelse - Afgift af spil - undtagen afgift af gevinstgivende spilleautomater

Vejledninger

Ansøgning om tilladelse til almennyttigt lotteri

Salgssum over 20.000 kr. eller ved 3. anmeldelse indenfor samme kalenderår

Anmeldelse af almennyttigt lotteri

Almennyttige lotterier med en salgssum på 20.000 kr. og derunder kan anmeldes to gange årligt

Afholdelse af almennyttigt lotteri i lukkede foreninger

Foreninger der afholder lotterier

Spillemyndighedens juridiske vejledning

Lovgivningen for alle spilområder

Spillemyndighedens vejledning om ansvarligt spil

Nyheder om almennyttigt lotteri

Læs de aktuelle nyheder om almennyttigt lotteri

Love og bekendtgørelser

Se historisk lovgivning

Bekendtgørelse nr. 1288
Af 29 nov 2019

Om almennyttige lotterier

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk