Information 45

29 maj 2020

Årsredegørelser 2019

Alle tilladelsesindehavere af væddemål og onlinekasino, som har haft tilladelse i hele perioden fra 1. januar 2019 til 31. december 2019 skal sende en årsredegørelse.

Fremsendelse af årsredegørelsen for 2019 skal igen i år indsendes via et spørgeskema. Spørgeskemaet skal udfyldes på én gang, hvorfor det er en god idé, at have alle nedenstående oplysninger klar, inden man
begynder at udfylde skemaet. Før I kan udfylde skemaet vil I modtage et link med dertilhørende kode af jeres juridiske kontaktperson i Spillemyndigheden.

For tilladelsesindehavere, hvor 2019 har været det første år, hvor der er udbudt spil, skal der i stedet indsendes en rapport for det første års udbud af spil, som skal afleveres senest 14 måneder efter, at tilladelsen er taget i brug.

Såfremt der er tale om en fornyelse af en tilladelse, skal denne betragtes som en ny tilladelse. Det vil sige, at betingelser for det første år, hvor der er sket et udbud af spil, atter skal opfyldes, herunder krav om rapport ét år efter tilladelsen er taget i brug, jf. lov om spil § 43, stk. 1.

Årsredegørelsen skal være Spillemyndigheden i hænde senest den 30. juni 2020.

Hvad skal årsredegørelserne indeholde?

Årsredegørelserne skal indeholde: Virksomhedens nøgletal og en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav. Redegørelsen skal alene vedrøre udbuddet af spil på det danske marked i 2019, medmindre andet er angivet nedenfor. 

Hvis I har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal årsredegørelsen også omfatte dette spiludbud.

Instruktion til Survey

Denne Survey har til formål at indsamle alle informationer vedrørende årsredegørelse 2019.

VIGTIGT: Surveyen besvares af én omgang

Alle spørgsmål skal udfyldes.

I tilfælde af at svaret er "ingen", skriv da 0.

Det er muligt at bevæge sig frem og tilbage i Surveyen, som det ønskes.

Alle beløb skal opgøres i danske kroner, og omregnes efter den gennemsnitlige årlige valutakurs fra Danmarks Nationalbank.

Euro: 746,6
Amerikanske dollars: 667,0
Britiske pund: 850,9

Tal skal være i hele tal uden decimaler og uden tusindtalsseperatorer. F.eks. indsættes 1.458,4 kr. som 1458 kr. 

OBS: Såfremt I kun har tilladelse til enten at udbyde Onlinekasino eller Væddemål, vil surveyen springe de punkter over, som ikke har relevans for jer. Dette er ikke en fejl.

Spørgsmål i årsredegørelsen 2019 

Tilladelsesindehavers informationer:

Tilladelsesindehaver         _________________
Kontaktperson for årsredegørelsen    _________________
Kontaktpersonens mailadresse     _________________
Kontaktpersonens telefonnummer     _________________

Har I tilladelse til at udbyde onlinekasino?

□ Ja
□ Nej

Har I tilladelse til at udbyde væddemål?

□ Ja
□ Nej

Udbyder I spil i Grønland? 

□ Ja
□ Nej

1. Statistik – Onlinekasino 

1.1. Angiv antallet af registrerede spillere, oprettet i 2019, fordelt på alder og køn: 

Mænd:
18-25 år        _________________            
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

1.2. Angiv antallet af registrerede spillere i alt fordelt på alder og køn:

Mænd:
18-25 år        _________________            
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

 

2. Statistik – Væddemål 

2.1. Angiv antallet af registrerede spillere, oprettet i 2019, fordelt på alder og køn: 

Mænd:
18-25 år        _________________            
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

Angiv antallet af registrerede spillere i alt fordelt på alder og køn:

Mænd:
18-25 år        _________________            
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

 

3. Statistik – Grønland 

3.1. Angiv antallet af registrerede spillere i Grønland, oprettet i 2019, fordelt på alder og køn: 

Mænd:
18-25 år        _________________            
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

Angiv antallet af registrerede spillere i alt i Grønland fordelt på alder og køn:

Mænd:
18-25 år        _________________            
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

 

4. Økonomiske nøgletal – Onlinekasino

4.1. Økonomiske nøgletal - Indtægter

Alle beløb skal opgives i danske kroner (DKK).

Indbetalinger             _________________
Indskud             _________________
Gevinst             _________________
Kommission             _________________
Bruttospilleindtægt (BSI)         _________________
Finansielle indtægter         _________________
Andre indtægter         _________________

4.1.1. Økonomiske nøgletal - Indtægter

Hvilke andre indtægter?

4.2. Økonomiske nøgletal - Omkostninger

Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK).

Udbetalinger             _________________
Spilleafgift             _________________
Personaleomkostninger         _________________
Finansielle omkostninger         _________________
Af- og nedskrivninger         _________________
Øvrige omkostninger (eksl. bonus)     _________________
Skat af årets resultat         _________________
Årets resultat             _________________

 

5. Økonomiske nøgletal – Væddemål

5.1. Økonomiske nøgletal - Indtægter

Alle beløb skal opgives i danske kroner (DKK).

Indbetalinger             _________________
Indskud            _________________
Gevinst             _________________
Kommission             _________________
Bruttospilleindtægt (BSI)         _________________
Finansielle indtægter         _________________
Andre indtægter         _________________

5.1.1. Økonomiske nøgletal - Indtægter

Hvilke andre indtægter?

5.2. Økonomiske nøgletal - Omkostninger

Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK).

Udbetalinger             _________________
Spilleafgift             _________________
Personaleomkostninger         _________________
Finansielle omkostninger         _________________
Af- og nedskrivninger         _________________
Øvrige omkostninger (eksl. bonus)     _________________
Skat af årets resultat         _________________
Årets resultat     

6. Markedsføring – Onlinekasino 

6.1. Markedsføring – Medier 

Angiv markedsføringsomkostninger, opgjort i danske kroner (DKK), til det danske marked på følgende medier:

TV                _________________
Biograf                 _________________
Trykte medier                 _________________
Radio                 _________________
Internet: Adwords             _________________
Internet: Bannerreklame på tredjemands hjemmeside     _________________
Internet: Sociale medier            _________________
Internet: Affiliates            _________________
Egen hjemmeside             _________________
Email                 _________________
SMS                 _________________        
Andet                 _________________

6.1.1. Markedsføring – Affiliates 

Hvilke affiliates benytter I? 

6.1.2. Markedsføring – Andet 

Angiv hvad "Andet" indebærer

6.2. Markedsføring – TV-kanaler

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på TV, på følgende TV-kanaler, opgjort i danske kroner (DKK).

TV 2                 _________________    
Discovery Networks Denmark (fx.Kanal 4, 5, 6, 7 og 9)    _________________
Viasat (fx. TV 3, 3+, 3 puls, 3 sport)        _________________
Andre                 _________________

6.2.1. Markedsføring – Andre TV-kanaler  

Hvilke andre TV-kanaler? 

6.3. Markedsføring – Sociale medier 

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på følgende sociale medier, opgjort i danske kroner (DKK).

Youtube             _________________
Instagram             _________________
Facebook             _________________
Twitter             _________________
Influencer             _________________
Andre sociale medier         _________________

6.3.1 Markedsføring – Influencer 

Hvilke influencer benytter I? 

6.3.2 Markedsføring – Andre sociale medier

Hvilke andre sociale medier? 

7. Markedsføring – Væddemål

7.1. Markedsføring – Medier 

Angiv markedsføringsomkostninger, opgjort i danske kroner (DKK), til det danske marked på følgende medier:

TV                _________________
Biograf                 _________________
Trykte medier                 _________________
Radio                 _________________
Internet: Adwords             _________________
Internet: Bannerreklame på tredjemands hjemmeside     _________________
Internet: Sociale medier            _________________
Internet: Affiliates            _________________
Egen hjemmeside             _________________
Email                 _________________
SMS                 _________________        
Andet                 _________________

7.1.1. Markedsføring – Affiliates 

Hvilke affiliates benytter I? 

7.1.2. Markedsføring – Andet 

Angiv hvad "Andet" indebærer

7.2. Markedsføring – TV-kanaler

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på TV, på følgende TV-kanaler, opgjort i danske kroner (DKK).

TV 2                 _________________    
Discovery Networks Denmark (fx.Kanal 4, 5, 6, 7 og 9)    _________________
Viasat (fx. TV 3, 3+, 3 puls, 3 sport)        _________________
Andre                 _________________

7.2.1. Markedsføring – Andre TV-kanaler  

Hvilke andre TV-kanaler? 

7.3. Markedsføring – Sociale medier 

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på følgende sociale medier, opgjort i danske kroner (DKK).

Youtube             _________________
Instagram             _________________
Facebook             _________________
Twitter             _________________
Influencer             _________________
Andre sociale medier         _________________

7.3.1. Markedsføring – Influencer 

Hvilke influencer benytter I? 

7.3.2. Markedsføring – Andre sociale medier

Hvilke andre sociale medier? 

8. Bonus – Onlinekasino

8.1 Bonus – Velkomstbonus 

Angiv tildelingen af velkomstbonusser til nye spillere i 2019, opdelt i antal bonus og i danske kroner (DKK). 

Ved tildeling af bonus forstås det tidspunkt, hvor en spiller har accepteret en bonus, men endnu ikke er påbegyndt opfyldelse af vilkårene for bonussen.

                        DKK                              Antal bonus
1. kvartal         _________________    _________________
2. kvartal         _________________    _________________
3. kvartal         _________________    _________________
4. kvartal         _________________    _________________

8.2. Bonus – Velkomstbonus 

Angiv tildelingen af velkomstbonusser til nye spillere, der er realiseret i 2019, opdelt per kvartal i antal bonus og i danske kroner (DKK).

Ved realiseret antal forstås det antal bonusser, hvor spillerne har opfyldt alle vilkårene for bonussen, og derfor kan få adgang til de afledte gevinster. Ved realiseret beløb menes det beløb, som spillerne har opnået adgang til ved at opfylde vilkårene for bonussen.

                         DKK                            Antal bonus 
1. kvartal         _________________    _________________
2. kvartal         _________________    _________________
3. kvartal         _________________    _________________
4. kvartal         _________________    _________________
 

8.3. Bonus – Eksisterende kunder 

Tildeling af bonus til eksisterende spillere i 2019, opgjort per kvartal i antal bonus og i danske kroner (DKK). 

Ved tildeling af bonus forstås det tidspunkt, hvor en spiller har accepteret en bonus, men endnu ikke er påbegyndt opfyldelse af vilkårene for bonussen.

                        DKK                              Antal bonus 
1. kvartal         _________________    _________________
2. kvartal         _________________    _________________
3. kvartal         _________________    _________________
4. kvartal         _________________    _________________

8.4. Bonus – Eksisterende kunder 

Bonus til eksisterende spillere, der er realiseret i 2019, opdelt per kvartal i antal bonus og i danske kroner (DKK). 

Ved realiseret antal forstås det antal bonusser, hvor spillerne har opfyldt alle vilkårene for bonussen, og derfor kan få adgang til de afledte gevinster. Ved realiseret beløb menes det beløb, som spillerne har opnået adgang til ved at opfylde vilkårene for bonussen.

                        DKK                              Antal bonus 
1. kvartal         _________________    _________________
2. kvartal         _________________    _________________
3. kvartal         _________________    _________________
4. kvartal         _________________    _________________

8.5. Bonus – Free spins 

Samlet gevinstudbetalinger i 2019, hvor der er givet gratis spins, fratrukket indskuddet fra gevinsten (typisk kaldet: free spins) i antal og i danske kroner (DKK) opgjort per kvartal. 

Ved indskuddet forstås det beløb, der indsættes for at kunne udløse bonussen.

                        DKK                             Antal  
1. kvartal         _________________    _________________
2. kvartal         _________________    _________________
3. kvartal         _________________    _________________
4. kvartal         _________________    _________________

 

9. Bonus – Væddemål

9.1. Bonus – Velkomstbonus 

Angiv tildelingen af velkomstbonusser til nye spillere i 2019, opdelt i antal bonus og i danske kroner (DKK). 

Ved tildeling af bonus forstås det tidspunkt, hvor en spiller har accepteret en bonus, men endnu ikke er påbegyndt opfyldelse af vilkårene for bonussen.

                         DKK                             Antal bonus 
1. kvartal         _________________    _________________
2. kvartal         _________________    _________________
3. kvartal         _________________    _________________
4. kvartal         _________________    _________________

9.2. Bonus – Velkomstbonus 

Angiv tildelingen af velkomstbonusser til nye spillere, der er realiseret i 2019, opdelt per kvartal i antal bonus og i danske kroner (DKK).

Ved realiseret antal forstås det antal bonusser, hvor spillerne har opfyldt alle vilkårene for bonussen, og derfor kan få adgang til de afledte gevinster. Ved realiseret beløb menes det beløb, som spillerne har opnået adgang til ved at opfylde vilkårene for bonussen.

                        DKK                             Antal bonus 
1. kvartal         _________________    _________________
2. kvartal         _________________    _________________
3. kvartal         _________________    _________________
4. kvartal         _________________    _________________

9.3. Bonus – Eksisterende kunder 

Tildeling af bonus til eksisterende spillere i 2019, opgjort per kvartal i antal bonus og i danske kroner (DKK). 

Ved tildeling af bonus forstås det tidspunkt, hvor en spiller har accepteret en bonus, men endnu ikke er påbegyndt opfyldelse af vilkårene for bonussen.

                        DKK                              Antal bonus 
1. kvartal         _________________    _________________
2. kvartal         _________________    _________________
3. kvartal         _________________    _________________
4. kvartal         _________________    _________________

9.4. Bonus – Eksisterende kunder 

Bonus til eksisterende spillere, der er realiseret i 2019, opdelt per kvartal i antal bonus og i danske kroner (DKK). 

Ved realiseret antal forstås det antal bonusser, hvor spillerne har opfyldt alle vilkårene for bonussen, og derfor kan få adgang til de afledte gevinster. Ved realiseret beløb menes det beløb, som spillerne har opnået adgang til ved at opfylde vilkårene for bonussen.

                        DKK                              Antal bonus 
1. kvartal         _________________    _________________
2. kvartal         _________________    _________________
3. kvartal         _________________    _________________
4. kvartal         _________________    _________________

9.5. Bonus – Free bets 

Samlede gevinstudbetalinger i 2019, hvor der er givet gratis væddemål, fratrukket indskuddet fra gevinsten (typisk kaldet ”free bets”). Opgjort per kvartal i antal og i danske kroner (DKK). 

Ved indskuddet forstås det beløb, der indsættes for at kunne udløse bonussen. 

                        DKK                             Antal 
1. kvartal         _________________    _________________
2. kvartal         _________________    _________________
3. kvartal         _________________    _________________
4. kvartal         _________________    _________________

9.6. Bonus – Risikofrit spil 

Samlede tilbagebetalinger i kr. i 2019, hvor I refunderer spillerens indsats, når væddemål tabes (typisk kaldet ”risikofrit spil”). Opgjort per kvartal i antal og i danske kroner (DKK).

                         DKK                            Antal 
1. kvartal         _________________    _________________
2. kvartal         _________________    _________________
3. kvartal         _________________    _________________
4. kvartal         _________________    _________________

10. Limitering 

Anvender I limitering?

Ved limitering menes, at I indsatsbegrænser visse spillere eller, hvor I begrænser hvad spilleren kan vinde. 

□ Ja
□ Nej

11. Klager

Definitionen af en klage er, når en spiller ikke er enig i sagsbehandlingen eller resultatet heraf eller har benyttet ordet ”klage” i sin henvendelse.
    

11.1 Angiv antallet af klager modtaget fra spillere

 _________________

11.2 Antal modtagne klager, hvor ordet ”klage” er brugt

_________________

11.3 Angiv den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en klage

_________________

11.4 Angiv antallet af klager, hvor sagsbehandlingstiden har varet længere end 14 dage. Sagsbehandlingstiden udregnes fra dagen, hvor klagen modtages, til klageren har modtaget endeligt svar

_________________

12. Ansvarligt spil 

12.1 Er det muligt for personer under 18 år, at oprette og spille fra en midlertidig konto?

□ Ja
□ Nej

12.1.1 Hvis ja, hvor mange personer under 18 år har I konstateret, har oprettet og spillet fra en midlertidig konto? 

Antal     _________________

12.2 Hvor mange personer under 18 år, har I konstateret, har spillet fra en andens konto? 

Antal     _________________

12.3. Indbetalingsgrænser

Antal registrerede spillere, der hvert kvartal 2019 har fastsat en indbetalingsgrænse:
Daglig - 1. kvartal     _________________
Daglig - 2. kvartal     _________________
Daglig - 3. kvartal     _________________
Daglig - 4. kvartal     _________________

Ugentlig - 1. kvartal     _________________
Ugentlig - 2. kvartal     _________________
Ugentlig - 3. kvartal     _________________
Ugentlig - 4. kvartal     _________________

Månedlig - 1. kvartal     _________________
Månedlig - 2. kvartal     _________________
Månedlig - 3. kvartal     _________________
Månedlig - 4. kvartal     _________________

12.4. Selvudelukkelse 

Antal spillere, der har fastsat en afkølingsperiode eller midlertidig udelukkelse ved tilladelsesindehaveren selv:

På 24 timer             _________________
På 30 dage             _________________
På over 30 dage         _________________
Endelig udelukkelse         _________________
Andet             _________________

12.4.1. Selvudelukkelse – Andet 

Angiv hvad "Andet" indebærer

12.5. Har I foranstaltninger der sikrer, at I ikke sender markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv for spil?

□ Ja
□ Nej

12.5.1. Uddyb, hvordan det sikres, at der ikke sendes markedsføring til spillere, som har udelukket sig selv fra spil.

12.6 Har I foranstaltninger, der skal sikre, at der ikke sker salg af landbaseret væddemål til personer under 18 år?

□ Ja
□ Nej

12.6.1 Angiv, hvilke foranstaltninger I anvender?

12.7. Har I, i perioden fra den 01/01 2019 - 31/12 2019, konstateret salg af landbaseret væddemål til personer under 18 år?

□ Ja
□ Nej

12.7.1 Hvor mange tilfælde, har I konstateret, at der er sket salg af landbaseret væddemål til personer under 18 år? 

Antal     _________________

12.7.2. Har I fastsat en procedure i tilfælde af, at der sker salg af væddemål til unge under 18 år?

□ Ja
□ Nej

12.7.3. Redegør for procedurens indhold 

13. Hvidvask 

Til brug for Spillemyndighedens risikovurdering af de af hvidvaskloven omfattede virksomheder skal I besvare nedenstående punkter. Oplysningerne indhentes med hjemmel i hvidvasklovens § 65, stk. 2.

13.1 Er den hvidvaskansvarlige placeret i et andet selskab end tilladelsesindehaver?      

□ Ja
□ Nej

13.2. Er den hvidvaskansvarlige en del af tilladelsesselskabets eller koncernens bestyrelse eller direktion? 

□ Ja
□ Nej

13.3 Er den hvidvaskansvarlige placeret i samme selskab som afdelingen der fører tilsyn med hvidvask?

□ Ja
□ Nej

13.4 Udføres der andre opgaver end hvidvask i den afdeling der fører tilsyn med hvidvask?

□ Ja
□ Nej

13.5 Angiv antal medarbejdere der udfører tilsyn med hvidvask?

□ Ja
□ Nej

13.6 Gør I brug af tredjemandsbistand til at udføre kundekendskabsprocedure, jf. hvidvasklovens § 22?

□ Ja
□ Nej

13.6.1 Hvis ja, til hvem?

13.7 Er det en anden virksomhed indenfor koncernen som udfører kundekendskabsproceduren, jf. hvidvasklovens § 23?

□ Ja
□ Nej

13.8 Har I på baggrund af hvidvasklovens § 24 outsourcet opgaver som hvidvaskloven forpligter jer til at udføre?

□ Ja
□ Nej

13.8.1. Hvis ja, til hvem?
13.8.2 Angiv hvilke opgaver har I outsourcet?

13.9 Giver I mulighed for at en spiller kan oprette en midlertidig konto, jf.§ 6 i bekendtgørelse om online væddemål og bekendtgørelse om onlinekasino?

□ Ja
□ Nej

13.10 Afkryds de betalingsløsninger I tilbyder ved indbetaling til online spil?

□ Kreditkort 
□ Betalingsoverførsler 
□ Forudbetalte kreditkort 

13.10.1 Hvis andre, angiv hvilke?

13.11 Afkryds de betalingsløsninger I tilbyder ved udbetaling fra online spil?

□ Kreditkort 
□ Betalingsoverførsler 
□ Forudbetalte kreditkort 
□ Nemkonto 

13.11.1 Hvis andre, angiv hvilke?

13.12 Afkryds de betalingsløsninger I tilbyder ved indbetaling til landbaseret spil?

□ Kreditkort 
□ Betalingsoverførsler 
□ Vouchers 
□ Forudbetalte kreditkort 
□ Kontant 

13.12.1 Hvis andre, angiv hvilke?

13.13 Afkryds de betalingsløsninger I tilbyder til udbetaling fra landbaseret spil?

□ Kreditkort 
□ Betalingsoverførsler 
□ Vouchers 
□ Forudbetalte kreditkort 
□ Kontant 
□ Spilkort med overførsel til bankkonto 

13.13.1. Hvis andre, angiv hvilke?

13.14 Angiv antal kundeforhold i 2019 som I har kategoriseret som højrisikokunder? 

Antal:     ________________

13.15 Angiv samlet beløb af modtagne kontanter i 2019 (i tusind DKK.)?

Beløb:     ________________

13.16 Angiv antal engagementer i 2019 tilknyttet en politisk eksponeret person, en nærtstående til en politisk eksponeret person eller en nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person? 

Antal:     ________________

13.17 Angiv antal gennemførte ind- og udbetalinger i 2019?

Antal:     ________________

13.18 Angiv antal underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2019?

Antal:     ________________

13.19 Angiv antal spillere i 2019, som er knyttet til tidligere underretninger til Hvidvasksekretariatet?

Antal:     ________________

13.20 Angiv antal forretningsforbindelser, der er blevet lukket i 2019 på baggrund af mistanke om hvidvask eller terror-finansiering?

Antal:     ________________

13.21 Angiv antal og begrundelse(r) hvis jeres koncern har været udsat for afgørelser på hvidvaskområdet i andre jurisdiktioner i 2019?

Antal påbud i koncernen:         ________________
Begrundelse(r) for påbud i koncernen:    ________________
Antal påtaler i koncernen:        ________________
Begrundelse(r) for påtale i koncernen:    ________________
Antal domme i koncernen:         ________________
Begrundelse(r) for domme i koncernen:    ________________
Angiv hvis andre forhold:        ________________

13.22 Angiv totalt antal af administrative afgørelser som koncernen har modtaget i 2019?

Antal administrative afgørelser i koncernen:    ________________

14. Hvidvask – Grønland

Spørgsmål 14.1 og 14.2 omhandler efterlevelsen af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Spørgsmålene stilles med hjemmel i anordningens § 65, stk. 2. 

14.1 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme § 7 angiver, at I skal have en risikovurdering for jeres spiludbud i Grønland.

Angiv om og hvordan jeres risikovurdering adskiller sig fra jeres risikovurdering ved spiludbud i Danmark jf. hvidvaskloven § 7.

14.2 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme § 26 angiver, at I skal underrette om transaktioner eller henvendelser, hvor der er mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme til hvidvasksekretariatet.

Oplys hvordan underretningerne har fordelt sig i 2 kategorier:
STR (Suspicious transaction report)    ________________
SAR (Suspicious activity report)    ________________

14.2.1 Angiv antallet af jeres underretninger fra Grønland i løbet af den periode redegørelsen dækker fordelt på følgende kategorier:

STR: Suspicious Transaction Report:    ________________
SAR: Suspicious Activity Report:     ________________

15. Matchfixing 

I skal besvare spørgsmål om jeres brug af alarmsystemer til bekæmpelse af matchfixing. Et alarmsystem skal i denne sammenhæng forstås som et system, som er baseret på rapporteringer fra et netværk af medlemmer. Er I ikke tilknyttet et alarmsystem skal I kun besvare spørgsmål i pkt. 15.1.7 

15.1. Er I tilsluttet et eksternt alarmsystem

□ Ja
□ Nej

15.1.1 Hvad er navnet på det alarmsystem, som I er tilknyttet?

Navn: ________________

15.1.2 Hvor mange sager har I rapporteret til alarmsystemet?

Antal: ________________

15.1.3 Hvor mange alarmer har I rapporteret til alarmsystemet før start af begivenheden, under begivenheden og efter begivenheden?

Før    ________________        
Under    ________________
Efter    ________________

15.1.4 Hvor stort et antal af de alarmer I modtager fra alarmsystemet, modtager I før start af begivenheden, under begivenheden og efter begivenheden?

Før    ________________        
Under    ________________
Efter    ________________

15.1.5 Beskriv jeres forretningsgange for håndtering af alarmer til/fra alarmsystemet?
15.1.6 Hvor mange alarmer har resulteret I, at I har suspenderet en begivenhed.

Antal: ________________

15.1.7. Angiv hvor mange suspenderinger i har lavet af begivenheder i alt på grund af mistanke om matchfixing. 

Antal: ________________

15.2 Dette punkt har til hensigt at afklare i hvilket omfang, I anvender suspension og lukning af konti, som et redskab til at bekæmpe matchfixing. 

15.2.1. Hvor mange spilkonti har I lukket på grund af mistanke om matchfixing?

Antal: ________________

15.2.2 Hvor mange spilkonti har I suspenderet på grund af mistanke om matchfixing? 

Antal: ________________

15.2.3 Beskriv de hyppigste årsager til lukning eller suspension af spilkonti i forbindelse med mistanke om matchfixing.
15.2.4 Hvor mange udbetalinger har I suspenderet på baggrund af en undersøgelse af matchfixing?

Antal suspenderede udbetalinger     ________________ 

15.2.5 Hvor mange udbetalinger har I konfiskeret på baggrund af en undersøgelse af matchfixing?

Antal konfiskerede udbetalinger     ________________

15.2.6 Hvis I har suspenderet udbetalinger på baggrund af undersøgelser om matchfixing, hvor lang tid har suspensionerne i gennemsnit varet?

15.3 Vejledning til pkt. 15.3-15.8 Matchfixing – I dette punkt skal I angive hvorvidt nedenstående tiltag er inkluderet i jeres foranstaltninger til at reducere risikoen for matchfixing.

15.3.1. Har I en skriftlig risikovurdering, som redegør for risici for at jeres virksomhed bliver misbrugt til matchfixing.

□ Ja
□ Nej

15.3.1.1 Beskriv de 3 største risici for at jeres virksomhed kan blive misbrugt til matchfixing.

1. Risici     ________________
2. Risici     ________________
3. Risici     ________________

15.4. Har I en overordnet politik for hvordan matchfixing skal bekæmpes.
□ Ja
□ Nej

15.5. Har I operationelle skriftlige forretningsgange til at bekæmpe matchfixing

□ Ja
□ Nej

15.5.1 Beskriv hvordan I sikrer kontrol med, at operationelle forretningsgange efterleves i virksomheden.


15.6. Har I en proces som sikrer, at relevant personale bliver uddannet i at reducere risikoen for matchfixing.

□ Ja
□ Nej

15.6.1 Hvem forestår undervisningen af relevant personale i at reducere risikoen for matchfixing.

15.6.2 Har I en kontrol med, at undervisningen udføres.

□ Ja
□ Nej

15.7. Undersøger I, om en kunde spiller på begivenheder, som kunden har indflydelse på at kunne påvirke?


15.7.1. Beskriv hvornår I typisk vil iværksætte en undersøgelse af, om en kunde har indflydelse på at kunne påvirke en begivenhed. 


15.8. Er der typer af væddemål eller begivenheder, som I vælger ikke at udbyde spil på, da I vurderer, at risikoen for at blive udnyttet til matchfixing er for stor?

□ Ja
□ Nej

15.8.1 Angiv 5 eksempler på typer af væddemål eller begivenheder, som I vælger ikke at udbyde spil på, fordi I vurderer risikoen for at blive udnyttet til matchfixing for stor. 

1. Eksempel     ________________
2. Eksempel     ________________
3. Eksempel     ________________
4. Eksempel     ________________
5. Eksempel     ________________

16. Modregningsfri konto 

16.1 Angiv gennemsnitligt indestående på den 1 procent af spilkonti med flest midler den 31.12.2019

Angiv beløb        ________________

16.2 Angiv indestående på modregningsfrikonto den 31.12.2019 

Angiv beløb         ________________

17. Inaktive konti 

17.1 Angiv antal inaktive konti den 31.12.2019. 

Ved en inaktiv konto menes en konto, som ikke har været i brug indenfor referenceperioden den 1.1.2019 til den 31.12.2019. 

Antal inaktive konti     ________________

17.1.1 Indestående beløb på det samlede antal inaktive konti den 31.12.2019. 

Beløb         ________________

18. Beretning om, hvordan I har efterlevet lovens krav.

Beretningen skal som minimum adressere:
En ledelsesberetning, som skal indeholde oplysninger om virksomhedens hovedaktiviteter, og udviklingen heri, samt give en beskrivelse af væsentlige forhold, som har påvirket eller forventes at påvirke virksomheden. Hvis selskabet er en del af en koncern, skal det beskrives hvilke usikkerhedsfaktorer, der påhviler henholdsvis virksomheden og koncernen. Derudover skal der oplyses om de største begivenheder, som fx kampagner, ændringer i spiludbuddet eller spilplatforme, samt øvrige væsentlige tiltag mv. Derudover skal der også oplyses om, hvad forventningen er til det nye år.

19. Kontaktpersoner 

Oplys kontaktpersoner, som skal fremgå af Spillemyndighedens interne systemer, samt kontaktoplysninger for følgende

Selskabets kontaktperson/mail/tlf.nr.         ________________
Juridisk kontaktperson/mail/tlf.nr.         ________________
Teknisk kontaktperson/mail/tlf.nr.         ________________
Ansvarlig for spilsoftware og daglig drift/mail/tlf.nr.     ________________
Ansvarlig for økonomi/mail/tlf.nr.         ________________
Ansvarlig for hvidvask og terrorfinanciering/mail/tlf.nr.     ________________
Ansvarlig for systemændringer/mail/tlf.nr.         ________________
Ansvarlig for IT-sikkerhed/Mail/tlf.nr.         ________________


Tak for besvarelse af årsredegørelse 2019

I vil, hurtigst muligt, indenfor fem hverdage, få tilsendt den udfyldte årsredegørelse til den mail, som fremgår som kontaktperson først i årsredegørelsen. Den vil blive sendt med digital post eller BlueWhale.