Skinbetting og lootboxes - Gaming eller gambling?

Der er de senere år kommet fokus på computerspil med pengespilselementer, herunder lootboxes og skinbetting. Her har vi samlet nyttig viden om skinbetting og lootboxes. Læs blandt andet definitioner, regler og lovgivning. 

Hvad er et skin?

Gevær med skin I mange computerspil kan man optjene eller købe virtuelle genstande. Det kan være elementer som fx en særlig farve eller udsmykning til et våben eller påklædning til ens figur, men der kan også være tale om virtuelle genstande, som har en funktion i spillet. Fx et nyt våben eller et ekstra liv. Alt dette går under betegnelsen skins.

Skinbetting  (skins som indskud uden for computerspillet)

Skins kan bruges på nogle spilsider – altså uden for computerspillet -, som indskud eller gevinst. Skinbetting betegner alle former for væddemål, kasinospil og lotterier (spil, hvor tilfældighed indgår), hvor indskuddet og/eller gevinsten er et skin. 

Er skinbetting omfattet af spilleloven?

Skinbetting er ikke nødvendigvis omfattet af spilleloven, og kræver derfor ikke nødvendigvis en tilladelse fra Spillemyndigheden. 
Det kræver en tilladelse fra Spillemyndigheden at udbyde spil, hvis følgende tre kriterier er opfyldt:

 • Der skal være et indskud (skinnet kan omsættes til økonomiske midler)
 • Der skal være et element af tilfældighed 
 • Der skal være mulighed for en gevinst (skinnet kan omsættes til økonomiske midler)

For at være omfattet af den danske spillelov skal spillet enten udbydes eller arrangeres i Danmark. 
Selvom et spil konkret udbydes fra et andet land, kan det godt falde ind under de danske regler, hvis det tydeligt retter sig mod Danmark. 
Et spil anses for at være rettet mod Danmark, hvis én eller flere af følgende elementer anvendes/forefindes: 

 • Dansk sprog
 • Dansk valuta
 • Betalingskort, som kun virker i Danmark
 • Dansk kundeservice
 • Spiludbud, der i sin sammensætning retter sig direkte mod det danske marked
 • Opkobling via Steam (Digital distributionsplatform for flere computerspil)

Et spil kan også vurderes at rette sig mod det danske marked, hvis der markedsføres direkte mod danske spillere, fx gennem direct mail.
Det er ikke tilladt for spiludbydere at modtage indsatser fra personer under 18 år, når der er tale om et spil, der kræver tilladelse fra Spillemyndigheden. 

Skinbetting i Danmark

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Der er endnu ingen spiludbydere, der har søgt om tilladelse til udbud af skinbetting i Danmark.
I begyndelsen af 2018 fik Spillemyndigheden medhold i retten til at få en række hjemmesider blokeret, der uden tilladelse fra Spillemyndigheden udbød spil med skinbetting. 

Læs mere om afgørelsenDen 25. marts 2019 fik Spillemyndigheden ligeledes medhold hos Københavns byret i en sag om blokering af 25 hjemmesider, der udbyder ulovligt spil i Danmark. 

Læs mere om afgørelsen

Hvad er lootboxes?

Eksempel på en lootboxEn lootbox er en kasse, pakke el.lign., og bruges som samlet betegnelse for et element i et computerspil, hvor man igennem tid eller penge får mulighed for at få en tilfældig gevinst. Gevinsterne, som findes i lootboxes, er tilfældige genstande (skins); fx udsmykning til våben eller fiktive guldmønter, der kan bruges i spillet. Gevinsten har ikke nødvendigvis en økonomisk værdi, men kan også have både en lavere eller en højere (relativ)værdi end det beløb, spilleren betalte for den pågældende lootbox.  

Er lootboxes omfattet af spilleloven?

Lootboxes er ikke nødvendigvis omfattet af spilleloven, og computerspil med lootboxes kræver derfor ikke nødvendigvis en tilladelse. 
Det kræver en tilladelse fra Spillemyndigheden, hvis følgende tre kriterier er opfyldt:

 • Der skal være et indskud (skinnet kan omsættes til økonomiske midler)
 • Der skal være et element af tilfældighed 
 • Der skal være mulighed for en gevinst (skinnet kan omsættes til økonomiske midler)

Man kan ikke generelt vurdere, om de genstande man kan vinde i lootboxes kan siges at have en økonomisk værdi. Derfor er det en konkret vurdering, om lootboxes er omfattet af spilleloven. 

 

Hvad gør Spillemyndigheden ved skinbetting og lootboxes?

Aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftale (juni 2018)

Spillemyndigheden har i en årrække haft særlig fokus på skinbetting og lootboxes. Vi har været i dialog med relevante aktører på området, både i Danmark og internationalt, og med vores egen webcrawler arbejder vi løbende på at stoppe ulovlige skinbetting hjemmesider.
På nationalt plan har emnet stor politisk bevågenhed. I juni 2018 indgik et politisk flertal i Folketinget en aftale om nye tiltag mod spilafhængighed. Et af de initiativer partierne blev enige om, er et forskningsprojekt om unges forhold til og eventuelle afhængighed af gaming. 

Internationalt samarbejde om skinbetting og lootboxes

Spillemyndigheden har ligeledes interesseret sig for de til tider svært gennemskuelige grænser mellem gaming og gambling. Det seneste år har Spillemyndigheden derfor deltaget i en række nationale og internationale paneldebatter om bl.a. lootboxes og muligheden for at bruge indholdet af disse som indskud i spil om penge.

Spillemyndigheden deltager endvidere i et internationalt samarbejde, der stiller skarpt på gråzonerne mellem gaming og gambling. Indtil videre har 17, fortrinsvis europæiske, lande underskrevet en hensigtserklæring om at se nærmere på de uklare linjer, der opstår, når elementer fra pengespil (gambling) bliver inkorporeret i computerspil (gaming). Det kan være elementer som netop lootboxes eller skinbetting. Der er ofte tale om spil, der spilles af unge under 18 år, hvilket, de deltagende lande er enige i, er særligt bekymrende. Du kan læse mere i ulovligt spil rapporterne herunder.
Du kan bestille et oplæg om skinbetting og lootboxes til et arrangement her

Rapport om ulovligt spil 2018
Rapport om ulovligt spil 2017
Rapport om ulovligt onlinespil 2016