Markedsføring af spil

Hvis en spilvirksomhed har tilladelse til at udbyde spil i Danmark, skal den både overholde de regler om markedsføring, der er fastsat i spillelovgivningen og markedsføringsloven.

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

I spilleloven står der, at:

 • Gevinstchancen skal fremstilles på en korrekt og balanceret måde, så der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større end den i realiteten er
 • Spil skal fremstilles som et underholdningstilbud
 • Markedsføring af spil ikke i hverken kommunikationsudformning eller medievalg må målrettes børn og unge under 18 år
 • Markedsføring af spil ikke må antyde ved brug af kendte personligheder, i strid med sandheden, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes
 • Markedsføring af spil ikke må have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept

Ovenstående følger af Spillelovens § 36, stk. 1, nr. 1-5. Det bemærkes, at overtrædelse af Spillelovens § 36 kan medføre bødestraf.

Om salgsfremmende foranstaltninger

Når en spiludbyder tilbyder en salgsfremmende foranstaltning, er der en række bestemmelser, som spiludbyderen skal være særligt opmærksom på. En salgsfremmende foranstaltning må fx ikke have en værdi af mere en 1.000 kroner, og hvis der er tilknyttet et krav om indskud til tilbuddet, skal den salgsfremmende foranstaltnings værdi svare 100 procent til kravet om indskud. 

Ved markedsføring af en salgsfremmende foranstaltning skal alle vilkår tilknyttet tilbuddet være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Dette betyder, at en salgsfremmende foranstaltning skal præsenteres og beskrives på en loyal og afbalanceret måde med hensyn til fordele og ulemper. Alle væsentlige vilkår tilknyttet den salgsfremmende foranstaltning skal som udgangspunkt være oplyst ved første præsentation af tilbuddet – i særlige tilfælde kan de være ét-klik-væk. 

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger

Vejledningen er et supplement til spillelovgivningens kapitler om salgsfremmende foranstaltninger og er udarbejdet efter de nye bekendtgørelser pr. 1. januar 2020. 

Spillemyndighedens vejledning om oplysningspligt ved markedsføring af spil

Følgende vilkår vil efter Spillemyndighedens vurdering altid anses som værende væsentlige:

 • At en salgsfremmende foranstaltning kun gælder for en begrænset kreds af forbrugere, fx nye spillere
 • At der gælder et gennemspilskrav med tilhørende eksempel eller link hertil
 • At der gælder et minimumsodds for bidrag til gennemspilskravet
 • At der gælder et indbetalingskrav
 • At ikke alle spil bidrager til gennemspilskravet
 • At der gælder en tidsmæssig begrænsning til at opfylde vilkårene knyttet til den salgsfremmende foranstaltning, fx at et gennemspilskrav skal opfyldes over en periode på 60 dage
 • At der maksimalt kan vindes X antal kroner for midler fra den salgsfremmende foranstaltning
 • At der er en maksimal indsats i spillet, fx en indsatsgrænse på 50 kr. eller 10% af en bonus pr. indsats i spillet. Hvis gevinster kan konfiskeres ved overskridelse af denne grænse, er dette også et væsentligt vilkår. 

Hvis der til en salgsfremmende foranstaltning er tilknyttet et gennemspilskrav, må dette højst være på 10 gange – der må ikke være gennemspilskrav tilknyttet gevinster vundet ved en salgsfremmende foranstaltning.

En salgsfremmende foranstaltning skal tilbydes til mindst 100 personer. 

Du kan læse mere om reglerne i Spillemyndighedens vejledning om salgsfremmende foranstaltninger. 

Om markedsføring til selvudelukkede spillere

Spiludbyder skal træffe foranstaltninger til at undgå at sende markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv fra deltagelse i spil midlertidigt eller endeligt. En sådan foranstaltning foretages ved at konsultere Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). 

Med markedsføring menes enhver form for kommerciel kontakt, som tilladelsesindehaveren retter mod en borger. Push-beskeder og notifikationer kan betragtes markedsføring omfattet af pligten til at konsultere ROFUS forud for udsendelse. Vurderingen af, om der er tale om markedsføring afhænger bl.a. af det tekstmæssige indhold og udvælgelsen af modtageren.