Spilleverandør

En tilladelse som leverandør af spil i Danmark omfatter væddemål, onlinekasinospil og kombinationsspil. Et kombinationsspil er et spil, der har et element af både færdighed og tilfældighed, fx whist, backgammon og yatzy.

Sådan får du en tilladelse

Du kan søge om tilladelse hos Spillemyndigheden. En tilladelse som spilleverandør gælder i op til 5 år ad gangen. Du skal bruge ansøgningsblanket (2-06), Tillæg A (nr. 2-02) og Tillæg B-2 (nr. 2-08).

Det koster 62.040 kr. (2024) i ansøgningsgebyr, og du skal betale gebyret senest samtidig med, at du indgiver din ansøgning.

Oplysninger om fornyelse af tilladelsen følger.
 

Blanket 2-06

Ansøgning om tilladelse eller ansøgning om fornyelse af tilladelse for spilleverandører.

Blanket 2-02 - tillæg A

For spilleverandører. Personlig erklæring

Blanket 2-08 - tillæg B-2

Informationer om spiludbud for spilleverandører

Blanket 2-04 - tillæg C

For spilleverandører. Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab.

Tillæg A

Der skal udfyldes Tillæg A blanket 2-02 for følgende personer hos ansøgerselskab:

  • Alle direktionsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer
  • En her i landet udpeget repræsentant – se videre beskrivelse til denne i Tillæg C, blanket 2-04
  • Reelle ejere i ansøgerselskabets koncern – se videre beskrivelse til denne i vejledningen bagerst i blanket 2-01  

Denne personkreds sikrer den faglige forsvarlige drift hos ansøger. Der foretages samtidig en vurdering af indsendte straffeattester og gældserklæringer således, at der ikke er begrundet nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil. Der må ikke være nogen gæld til det offentlige.

Hvis andre personer i ansøgerselskabet eller dennes koncern besidder én af ovenstående roller, skal disse også udfylde Tillæg A.
 

Certificeringsprogram

Spillemyndighedens certificeringsprogram for væddemål og onlinekasino har blandt andet til formål at sikre, at spilplatform og spilteknisk udstyr afvikler spil på en korrekt måde, og at sikkerheden omkring spil og spilplatform bliver opretholdt. Certificeringsprogrammet supplerer spillovgivningen og de vilkår, der er fastsat for spilleverandører i tilladelserne, og den administrative praksis, som vi fastsætter.
Spilleverandører skal til hver en tid være certificeret i overensstemmelse med de dele af certificeringsprogrammet, der gælder for deres spiludbud.

Opdatering af certificeringsprogrammet efter indførelse af spilleverandørtilladelser er under udarbejdelse, og bliver sendt i høring snarest muligt.
 

Når du har fået en tilladelse

Gebyrbetaling

Du skal som spilleverandør betale et årligt gebyr på 41.360 kr. (2024)

Ændringer i forhold hvorpå tilladelsen er udstedt

Hvis der sker ændringer i forhold hvorpå tilladelsen er udstedt, udfyldes blanket 2-07. Heri kan der fx angives, hvis der sker ændringer til tidligere godkendte personer omkring nye reelle ejere, direktions- eller bestyrelsesmedlemmer. Hvis der indtræder nye personer omfattet af Tillæg A, skal disse også udfylde blanket 2-02.

Hvis personen er dømt for et strafbart forhold, hvor der er begrundet nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil kan Spillemyndigheden træffe afgørelse om, at vedkommende skal udtræde.
 

Vejledninger
 

Vejledning om leverandørtilladelser