Spilleautomater

Du kan få tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i:

 • Restaurationer med alkoholbevilling (max. tre spilleautomater) NB: Hvis en restauration har fået ny bestyrer eller restauratør og dermed ny alkoholbevilling, skal tilladelsesindehaveren indsende en ny ansøgning (blanket 6-01), om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater til restauration samt kopi af gyldig alkoholbevilling.
 • Spillehaller (lokaler uden alkoholbevilling, men hvor lokalet er bemandet i hele åbningstiden)

Sådan får du en tilladelse

Du kan søge om tilladelse hos Spillemyndigheden ved brug af ansøgningsblanket nr. 6-01.

Det er blandt andet et krav for at få tilladelse, at du er fyldt 21 år og ikke har forfalden gæld til det offentlige.

Når du ansøger om tilladelse til en spillehal, hører Spillemyndigheden politiet. Du kan også blive kontaktet af Spillemyndigheden, hvis vi ønsker at besigtige lokalet i forbindelse med vores godkendelse af lokalet. Du kan derfor forvente en sagsbehandlingstid på ca. fem uger.

Der skal være en bestyrer af en spillehal, som er godkendt af Spillemyndigheden. Til godkendelse som bestyrer skal du bruge blanket nr. 8-01.

Tjekliste for 6-01

Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater

Blanket 6-01

Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater

Blanket 8-01

Ansøgning for bestyrer og personale

Overordnede tekniske krav

Disse dokumenter giver dig overblik over kravene til den tekniske konfiguration.

XSD - Spilleautomater

XSD skemaer til standard records, som skal anvendes til rapportering af spildata

Standard Record Validator Tool

Værktøj til validering af XML filer

Når du har fået en tilladelse

Spilleautomaterne skal være synet og plomberet af en akkrediteret testvirksomhed og være tilsluttet det centrale overvågningssystem hos Spillemyndigheden. Du finder en liste over akkrediterede testvirksomheder længere nede på siden.
På spilstedet skal der opsættes spilleregler for spil på automaterne.
Du skal betale et gebyr på 641 kr. pr. spilleautomat pr. år. Du finder mere om, hvornår du skal betale gebyr under Gebyr på spilleautomater.
Du skal desuden betale en gevinstafgift til Skattestyrelsen, som blandt andet afhænger af bruttospilleindtægtens størrelse (BSI).
Personer under 18 år må hverken få adgang til spillehaller eller spille på spilleautomater opstillet i restaurationer.

 

Blanket 6-02

Afmeldelse af spilsted(er)

Du skal sende en ansøgning til Spillemyndigheden, hvis du fx ønsker at ændre:

 • Antallet af spilleautomater (blanket nr. 6-01)
 • Indretning af spillehallen (blanket nr. 6-01)
 • Ændring af bestyrer (blanket nr. 8-01)

Hvis du vil afmelde et spilsted eller din spilvirksomhed, skal du bruge blanket nr. 6-02.

Der findes en liste over samtlige spilsteder med tilladelse længere nede på siden.

HUSK

Registrering og betaling af gevinstafgift.

Din virksomhed skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, inden du starter drift af spilleautomater. Du skal bruge registreringsblanket nr. 29.037.

Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af gevinstafgift, skal du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18.

Blanket 29.037

Registreringsanmeldelse - Gevinstgivende spilleautomater

Se pdf

Gebyr på spilleautomater 

Du skal betale et gebyr på 641 kr. pr. spilleautomat pr. år (2019-niveau).  Gebyret skal angives og betales senest ved udgangen af januar måned, ved at anvende Skattestyrelsens TastSelv Erhverv.

Skattestyrelsens TastSelv Erhverv

Du skal angive og betale gebyr i følgende situationer:

 • Syn af nye spilleautomater, der opstilles første gang
 • Syn af spilleautomater som følge af en ombygning, der medfører ændring af spilleautomatens image (ombygget til en anden automattype, fx "Magic Night" til "Allan Capone", idet spilleautomaten betragtes som en ny spilleautomat)
 • Køber/lejer skal betale gebyr, også selv om sælger/udlejer tidligere har betalt gebyr for hele kalenderåret, i forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller udlejning af spilleautomater til anden tilladelsesindehaver

 

Blanket 29.053

Efterangivelsesblanket

For en gevinstgivende spilleautomat, der bliver opstillet og taget i brug i løbet af et kalenderår, skal du angive og betale gebyret senest ved udgangen af den følgende måned. Ved nyopstilling af automater skal du bruge Skattestyrelsens TastSelv Erhverv.

For automater, som skifter image, skal dette angives på efterangivelsesblanket nr. 29.053.

Teknisk automatnedbrud

Gå til formularen for at rapportere teknisk automatnedbrud. 

Teknisk automatnedbrud

Vejledninger

Vejledning om gevinstgivende spilleautomater Alle versioner af vejledningen er ikke gældende. Vi henviser til den gældende juridiske vejledning nedenfor.

Spillemyndighedens juridiske vejledning

Lovgivningen for alle spilområder

Vejledning til bestyrer i spillehal

Bestyrere i spillehaller/lokaler, hvor der er gevinstgivende spilleautomater.

Vejledning for ny tilladelsesindehaver
Tekniske krav til spilleautomater

Beskrivelse af tekniske krav til serversupporterede spilleautomater og spilleautomater i
landbaserede kasinoer.

Indberetning af spildata fra spilleautomater

Vejledning til rapportering af spil på serversupporterede spilleautomater og gevinstgivende
spilleautomater i landbaserede kasinoer

Lovbekendtgørelse nr. 1494
Af 06 dec 2016

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes øverst til højre på siden

Bekendtgørelse nr. 1302
Af 15 dec 2011

Om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes øverst til højre på siden

Bekendtgørelse nr. 1562
Af 11 dec 2015

Om ændring af bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

Lov nr. 1574
Af 15 dec 2015

Ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Ændringer til loven kan findes øverst til højre på siden

Liste over tilladelsesindehavere

Spillemyndigheden offentliggør en liste over tilladelsesindehavere, der gør det nemt at holde sig ajour med udviklingen på spilleautomatmarkedet.

Listen omfatter opstillingssteder, som har tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater.

Du kan vælge mellem præsentation af opstillingssteder fordelt efter:

Alle fire lister bliver opdateret dagligt på hverdage.

Når du har klikket dig ind på den præsentation, du ønsker, vil du i skærmens venstre side få mulighed for "hoppe" mellem postnumrene, politikredsene etc.

Koden under opstillingssted viser, om det er R= Restauration og S=Spillehal.

På listerne kan du se, hvor mange spilleautomater den enkelte tilladelsesindehaver har tilladelse til at opstille.

Der er mulighed for at foretage yderligere søgninger i listen ved brug af "kikkert" ikonet.

Listen offentliggøres også i en regnearksversion (excel format), som indeholder data om tilladelsesindehaver, opstillingssted, kommune og politikreds tilsvarende præsentationerne ovenfor: 

Liste i excel format

Liste over akkrediterede institutter 

Spillemyndigheden har godkendt følgende akkrediterede institutter:

 • Force Technology
  Park Allé 345
  2605 Brøndby

   
 • Teknologisk Institut
  Materialafprøvning
  Teknologiparken
  8000  Århus C

   
 • GLI Europe BV
  Satellietbaan 12
  2181 MH Hillegom
  Holland

   
 • Quinel M Limited
  Luxe Pavilion Level 2
  Portomosa Complex
  SJ 1430 St Julians
  Malta

   
 • Slovenian Institute af Quality and Metrology
  Trzaska Cesta 2
  SI 1000 Ljubljana
  Slovenien

   
 • BMM Testlabs
  Edificio Vinson del Parque Empresarial Vallsolana
  Camí de Can Camps, 17-19
  08174 Sant Cugat del Vallés
  Barcelona
  Spanien
Godkendelse af testvirksomheder

Spillemyndighedens standarder for testvirksomheder til godkendelse og syn af gevinstgivende
spilleautomater i spillehaller og restaurationer.

Download en vejledning til godkendelse af akkrediterede testvirksomheder