Spilleautomater

Spilleautomater

Du kan få tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i:

 • Restaurationer med alkoholbevilling (max. tre spilleautomater) NB: Hvis en restauration har fået ny bestyrer eller restauratør og dermed ny alkoholbevilling, skal tilladelsesindehaveren indsende en ny ansøgning (blanket 6-01), om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater til restauration samt kopi af gyldig alkoholbevilling.
 • Spillehaller (lokaler uden alkoholbevilling, men hvor lokalet er bemandet i hele åbningstiden)

Sådan får du en tilladelse

Du kan søge om tilladelse hos Spillemyndigheden ved brug af ansøgningsblanket nr. 6-01.

Det er blandt andet et krav for at få tilladelse, at du er fyldt 21 år og ikke har forfalden gæld til det offentlige.

Når du ansøger om tilladelse til en spillehal, hører Spillemyndigheden politiet. Du kan også blive kontaktet af Spillemyndigheden, hvis vi ønsker at besigtige lokalet i forbindelse med vores godkendelse af lokalet. Du kan derfor forvente en sagsbehandlingstid på ca. fem uger.

Der skal være en bestyrer af en spillehal, som er godkendt af Spillemyndigheden. Til godkendelse som bestyrer skal du bruge blanket nr. 8-01.

Blanket 6-01

Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater

Blanket 8-01

Ansøgning for bestyrer og personale

Blanket 8-01 GRL

Aqutsisutut aamma sulisutut qinnuteqarfissaq

Hvordan bliver man bestyrer, og hvilke ansvarsområder har man som bestyrer?

Overordnede tekniske krav

Disse dokumenter giver dig overblik over kravene til den tekniske konfiguration.

Standard Record Validator Tool

Værktøj til validering af XML filer

XSD - Spilleautomater

XSD skemaer til standard records, som skal anvendes til rapportering af spildata

Når du har fået en tilladelse

Spilleautomaterne skal være synet og plomberet af en akkrediteret testvirksomhed og være tilsluttet det centrale overvågningssystem hos Spillemyndigheden. Du finder en liste over akkrediterede testvirksomheder længere nede på siden.
På spilstedet skal der opsættes spilleregler for spil på automaterne.
Du skal betale et gebyr pr. spilleautomat pr. år. Du finder mere om, hvornår du skal betale gebyr under Gebyr på spilleautomater.
Du skal desuden betale en gevinstafgift til Skattestyrelsen, som blandt andet afhænger af bruttospilleindtægtens størrelse (BSI).
Personer under 18 år må hverken få adgang til spillehaller eller spille på spilleautomater opstillet i restaurationer.

 

Blanket 6-02

Afmeldelse af spilsted(er) med gevinstgivende spilleautomater

Du skal sende en ansøgning til Spillemyndigheden, hvis du fx ønsker at ændre:

 • Antallet af spilleautomater (blanket nr. 6-01)
 • Indretning af spillehallen (blanket nr. 6-01)
 • Ændring af bestyrer (blanket nr. 8-01)

Hvis du vil afmelde et spilsted eller din spilvirksomhed, skal du bruge blanket nr. 6-02.

Der findes en liste over samtlige spilsteder med tilladelse længere nede på siden.

HUSK

Registrering og betaling af gevinstafgift.

Din virksomhed skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, inden du starter drift af spilleautomater. Du skal bruge registreringsblanket nr. 29.037.

Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af gevinstafgift, skal du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18.

Blanket 29.037

Registreringsanmeldelse - Gevinstgivende spilleautomater

Gebyr på spilleautomater 

Du skal betale et gebyr på 723 kr. pr. spilleautomat pr. år (2024-niveau).  Gebyret skal angives og betales senest ved udgangen af januar måned, ved at anvende Skattestyrelsens TastSelv Erhverv.

Skattestyrelsens TastSelv Erhverv

Du skal angive og betale gebyr i følgende situationer:

 • Syn af nye spilleautomater, der opstilles første gang
 • Syn af spilleautomater som følge af en ombygning, der medfører ændring af spilleautomatens image (ombygget til en anden automattype, fx "Magic Night" til "Allan Capone", idet spilleautomaten betragtes som en ny spilleautomat)
 • Køber/lejer skal betale gebyr, også selv om sælger/udlejer tidligere har betalt gebyr for hele kalenderåret, i forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller udlejning af spilleautomater til anden tilladelsesindehaver

 

Blanket 29.053

Efterangivelsesblanket

For en spilleautomat, der er opstillet og taget i brug i løbet af kalenderåret, og for automater som skifter image, skal tilladelsesindehaveren angive og betale gebyret senest ved udgangen af den følgende måned på en eftergivelsesblanket (blanket 29.053), som findes på denne side.

Teknisk automatnedbrud

Gå til formularen for at rapportere teknisk automatnedbrud. 

Teknisk automatnedbrud

Vejledninger

Spillemyndighedens juridiske vejledning

Lovgivningen for alle spilområder

Tekniske krav til spilleautomater

Beskrivelse af tekniske krav til serversupporterede spilleautomater og spilleautomater i
landbaserede kasinoer.

Indberetning af spildata fra spilleautomater

Krav til rapportering af spildata fra serversupporterede spilleautomater og gevinstgivende spilleautomater i landbaserede kasinoer

Spillemyndighedens vejledning om ansvarligt spil
Spillemyndighedens vejledning om oplysningspligt ved markedsføring af spil
Spillemyndighedens lokalevejledning til spillehaller
Bestyrer i en butik

Denne vejledning henvender sig til bestyrere i butikker med salg af væddemål og lotteri. Vejledningen handler om de mest almindelige regler for dig, hvis du er bestyrer eller ønsker at blive bestyrer i en butik.

Bestyrer i en spillehal

Denne vejledning henvender sig til bestyrere i spillehaller. En spillehal er et lokale, hvor der er gevinstgivende spilleautomater.

Tilladelsesindehaver

Denne vejledning henvender sig til tilladelsesindehavere, der har fået tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller eller restaurationer.

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 1289
Af 29 nov 2019

Om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

Liste over tilladelsesindehavere

Spillemyndigheden offentliggør en liste over tilladelsesindehavere, der gør det nemt at holde sig ajour med udviklingen på spilleautomatmarkedet.

Listen omfatter opstillingssteder, som har tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater. 

Du kan vælge mellem præsentation af opstillingssteder fordelt efter:

 • Adresser (postnummerorden)    
 • Tilladelsesindehavers navn
 • Kommunenavn
 • Politikreds

Alle fire lister opdateres dagligt. Se listerne i pdf-format herunder.

På listerne kan du se, hvor mange spilleautomater den enkelte tilladelsesindehaver har tilladelse til at opstille.

Listen offentliggøres også i en regnearksversion (excel format), som indeholder data om tilladelsesindehaver, opstillingssted, kommune og politikreds. 

Adresser (postnummerorden)
Tilladelsesindehavers navn
Kommunenavn
Politikreds
Liste i excelformat

Liste over akkrediterede institutter 

Spillemyndigheden har godkendt følgende akkrediterede institutter:

 • Force Technology
  Park Allé 345
  2605 Brøndby

   
 • Teknologisk Institut
  Materialafprøvning
  Teknologiparken
  8000  Århus C

   
 • GLI Europe BV
  Satellietbaan 12
  2181 MH Hillegom
  Holland

   
 • Quinel M Limited
  Luxe Pavilion Level 2
  Portomaso Complex
  SJ 1430 St Julians
  Malta

   
 • SIQ Gaming Laboratories, Ltd.
  Masera-Spasiceva 10
  1000 Ljubljana

  Slovenien
   
 • BMM Testlabs
  Edificio Vinson del Parque Empresarial Vallsolana
  Camí de Can Camps, 17-19
  08174 Sant Cugat del Vallés
  Barcelona
  Spanien
Godkendelse af testvirksomheder og kontrolskema 1

Download en vejledning til godkendelse af akkrediterede testvirksomheder