Samarbejder med andre myndigheder

Spillemyndigheden samarbejder med en lang række danske myndigheder. Samarbejdet bidrager til, at Spillemyndigheden kan sikre en effektiv opgavevaretagelse.

Skatteministeriets koncern

Spillemyndigheden har et tæt samarbejde med Skatteministeriets koncern på en lang række områder. Det er Skattestyrelsen, som opkræver skatter og afgifter på spilområdet. Spiludbydere skal derfor registreres for afgift af spil hos Skattestyrelsen.

Læs mere om registrering på Skattestyrelsens hjemmeside

Som spiller skal du betale indkomstskat af nogle præmier og gevinster vundet ved spil. Det er Skattestyrelsen, som håndterer administration og opkrævning af skat af præmier og gevinster. Vær opmærksom på, at der gælder nogle særlige regler på pokerområdet. 

Læs mere om beskatning af spil på Skattestyrelsens hjemmeside

Hvis du har nogen spørgsmål til ovenstående, bedes du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 28 28.

Forbrugerombudsmanden

Udover spilleloven er markedsføring af spil også reguleret af markedsføringsloven, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. Spillemyndigheden arbejder derfor sammen med Forbrugerombudsmanden i forbindelse med at sikre, at spiludbyderne på det danske marked overholder reglerne for markedsføring.

Læs mere om samarbejdet og reglerne for markedsføring af spil i Information nr. 7. 

Matchfixing 

På området for bekæmpelse af matchfixing indgår Spillemyndigheden i et samarbejdsforum ”Den nationale platform”, der er forankret i Anti Doping Danmark. Udover Spillemyndigheden og Anti Doping Danmark deltager Kulturministeriet, Rigsadvokaturen, National enhed for Særlig Kriminalitet ( NSK), Danish Online Gambling Association (DOGA), Danske Licens Spil, Dansk Boldspil-Union (DBU) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) i Den nationale platform. 

Den nationale platform har til opgave at sikre erfaringsudveksling på nationalt plan og koordinere indsatsen mod manipulation af idrætskonkurrencer på tværs af de danske aktører. 

Spillemyndigheden vil herudover samarbejde med politiet i sager, hvor der er tale om overtrædelser af spillelovgivningen. 

Hvidvask

I forbindelse med implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv i 2017 og den politiske aftale af samme år samt den nationale hvidvaskstrategi, indgår Spillemyndigheden i en lang række samarbejdsrelationer for at styrke og effektivisere bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

HvidvaskForum

Spillemyndigheden deltager i HvidvaskForum, der er ansvarlig for at koordinere Danmarks indsats på hvidvaskområdet på baggrund af den nationale strategi. Der holdes møder i HvidvaskForum flere gange om året, hvor alle tilsynsmyndigheder, deres departementer, Hvidvasksekretariatet ved NSK, PET, Skatteforvaltningen samt andre offentlige myndigheder deltager. 
HvidvaskForum har eksisteret i mange år, men blev ved hvidvasklovens ikrafttræden d. 26. juni 2017 reguleret i selve loven.