Samarbejder med andre myndigheder

Spillemyndigheden samarbejder med en lang række danske myndigheder. Samarbejdet bidrager til, at Spillemyndigheden kan sikre en effektiv opgavevaretagelse.

Skatteministeriets koncern

Spillemyndigheden har et tæt samarbejde med Skatteministeriets koncern på en lang række områder. Det er Skattestyrelsen, som opkræver skatter og afgifter på spilområdet. Spiludbydere skal derfor registreres for afgift af spil hos Skattestyrelsen.

Læs mere om registrering på Skattestyrelsens hjemmeside

Som spiller skal du betale indkomstskat af nogle præmier og gevinster vundet ved spil. Det er Skattestyrelsen, som håndterer administration og opkrævning af skat af præmier og gevinster. Vær opmærksom på, at der gælder nogle særlige regler på pokerområdet. 

Læs mere om beskatning af spil på Skattestyrelsens hjemmeside

Hvis du har nogen spørgsmål til ovenstående, bedes du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 28 28.

Forbrugerombudsmanden

Udover spilleloven er markedsføring af spil også reguleret af markedsføringsloven, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. Spillemyndigheden arbejder derfor sammen med Forbrugerombudsmanden i forbindelse med at sikre, at spiludbyderne på det danske marked overholder reglerne for markedsføring.

Læs mere om samarbejdet og reglerne for markedsføring af spil i Information nr. 7. 

Matchfixing 

På området for bekæmpelse af matchfixing er Spillemyndigheden sammen med Skatteministeriets departement og Justitsministeriet repræsenteret i en arbejdsgruppe nedsat af Regeringen under Kulturministeriet.
Spillemyndigheden deltager blandt andet i ”den nationale platform”, der er et myndighedssamarbejde forankret i Anti Doping Danmark (ADD) under Kulturministeriet. Udover Spillemyndigheden deltager blandt andet politiet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). I tilknytning til den nationale platform er der oprettet et samarbejdsforum, der ud over ADD har deltagelse fra Spillemyndigheden, politiet, SØIK, Danish Online Gambling Association (DOGA), Danske Licens Spil A/S, Dansk Boldspil-Union (DBU) og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Hvidvask

I forbindelse med bekæmpelsen og forebyggelsen af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på spilområdet, samarbejder Spillemyndigheden med Finanstilsynet. Derudover samarbejder Spillemyndigheden med Politiet i sager, hvor der er tale om overtrædelser af spilleloven.

Deltagelse i arbejdsgrupper og FATF-besøg

Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) er medlem af Financial Action Task Force (FATF), der er et mellemstatsligt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering og spredning af masseødelæggelsesvåben. En del af FATFs opgave består i at udgive anbefalinger til, hvad medlemslandene nationale lovgivning bør indeholde og forslag til handleplaner. En anden del af FATFs mission er kontinuerlig evaluering af, hvordan medlemslandene følger disse anbefalinger.

HvidvaskForum

Spillemyndigheden deltager i HvidvaskForum, der er ansvarlig for at koordinere Danmarks indsats på hvidvaskområdet. Alle deltagere mødes som udgangspunkt tre gange årligt, og derudover afholdes møder efter behov. HvidvaskForum består af Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, SØIK, PET (med observatørstatus), Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Skatteministeriet, Skattestyrelsen og Spillemyndigheden.