Information 53

05 apr 2022

Spillemyndigheden har opdateret to vejledninger ”Vejledning om oplysningspligten ved markedsføring af spil” og ”Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger”.  

Vejledning om oplysningspligten ved markedsføring af spil 

Spillemyndigheden har netop opdateret ”Vejledning om oplysningspligten ved markedsføring af spil” med særlig fokus på markedsføring af landbaserede væddemål og gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer. Vejledningen er desuden opdateret med et nyt afsnit om fremstilling af gevinstchancen ved gevinstgivende spilleautomater. 

I forbindelse med opdateringen af vejledningen gør Spillemyndigheden opmærksomhed på, at tilladelsesindehaveren til enhver tid er ansvarlig for, at markedsføringsmateriale er i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis. Det betyder, at Spillemyndigheden vil betragte det som en overtrædelse af lovgivningen, hvis der er markedsføringsmateriale tilgængeligt for forbrugerne, som ikke opfylder oplysningspligten eller andre forpligtelser.

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger

Opdateringen indeholder tilføjelser til definitionen og beskrivelsen af varianter af salgsfremmende foranstaltninger med nye afsnit særligt vedrørende: 

  • Ekstra vinderchancer
  • Turneringer/ranglister
  • Lodtrækninger og lignende

Desuden betyder opdateringen en ændring i praksis for beregning af værdien af den salgsfremmende foranstaltning ved lodtrækninger. Det afgørende vil fremadrettet være, hvor mange forbrugere, spiludbyderen vurderer, vil deltage i lodtrækningen. 

Opdateringen er foretaget på baggrund af Spillemyndighedens vurderinger i sit løbende arbejde med at føre tilsyn med markedsføring af spil udbudt i Danmark. 

Spillemyndigheden opfordrer til, at tilladelsesindehaverne løbende vurderer overholdelse af den danske lovgivning i forbindelse med markedsføring og salgsfremmende foranstaltninger.