Væddemål

Væddemål

Væddemål er spil, hvor deltagerne prøver at forudse udfaldet af en begivenhed. Det er ikke kun væddemål om sportsbegivenheder, der er omfattet af begrebet. Et spil på, hvem der bliver statsminister, vil fx også være et væddemål.

Et væddemål er kun omfattet af spilleloven, hvis deltagerne:

  • Betaler en indsats (penge eller lignende)
  • Gennem betalingen har mulighed for at vinde en gevinst (alle slags gevinster)

Væddemål med indsats og gevinst må kun udbydes med en tilladelse fra Spillemyndigheden.

Sådan får du en tilladelse

Du kan søge om tilladelse hos Spillemyndigheden. En tilladelse til væddemål omfatter både online og landbaseret salg af væddemål og gælder i op til 5 år ad gangen. Du skal bruge ansøgningsblanket nr. 2-01, Tillæg A (nr. 2-02), Tillæg B (nr. 2-03) og evt. Tillæg C (nr. 2-04).

Det koster 304.500 kr. (i 2023) i ansøgningsgebyr, og du skal indbetale gebyret senest samtidig med, at du indgiver din ansøgning. Hvis du ansøger om tilladelse til at udbyde både væddemål og onlinekasino, skal du betale et samlet gebyr på 426.300 kr. (i 2023).

Hvis du ansøger om fornyelse af din tilladelse, koster det 121.800 kr. (i 2023) i ansøgningsgebyr. Du skal indbetale gebyret senest samtidig med, at du indsender din ansøgning. Hvis du ansøger om fornyelse af tilladelse til at udbyde både væddemål og onlinekasino, skal du betale et samlet gebyr på 152.300 kr. (i 2023).

Budgetskabelon - Onlinespil

Budgetskabelon til ansøgning om tilladelse til at udbyde onlinespil

Blanket 2-01

Ansøgning om tilladelse eller ansøgning om fornyelse af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino

Blanket 2-01 GRL

Eqquiniutinik tuniniaasarnissamut aamma/imaluunniit internetsikkut aningaasanoortarfimmik ingerlataqarnissamut pisinnaatitsissummik qinnuteqarneq

Blanket 2-02

Personlig erklæring tillæg A

Blanket 2-03

Informationer om spiludbud tillæg B

Blanket 2-04

Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab, tillæg C

Godkendelse som bestyrer

Danske Lotteri Spil A/S kan som den eneste lovligt udbyde væddemål på:

  • Resultatet af lotterier
  • Andre tilfældigt frembragte hændelser, bortset fra landbaseret væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder

Hvis du er bestyrer af en butik, der sælger væddemål fra Danske Lotteri Spil A/S eller andre, som har tilladelse til landbaseret salg af væddemål, skal du godkendes som bestyrer. Brug blanket 8-01 (ansøgning om godkendelse som bestyrer).

Hvordan bliver man bestyrer, og hvilke ansvarsområder har man som bestyrer?

Blanket 8-01

Ansøgning for bestyrer og personale

Blanket 8-01 GRL

Aqutsisutut aamma sulisutut qinnuteqarfissaq

Lokale puljevæddemål

Tjekliste for 4-01

Ansøgning til lokale puljevæddemål

Blanket 4-01

Ansøgning om tilladelse til afholdelse af lokale puljevæddemål i Danmark og Grønland

Arrangører af lokale puljevæddeløb om hundevæddeløb mv. kan få tilladelse til at udbyde puljevæddemål på den bane, hvor løbet afvikles. Du skal bruge ansøgningsblanket nr. 4-01 til at ansøge om en tilladelse.

Du kan få mere information i vejledningerne og ved at henvende dig til Spillemyndigheden.

Overordnede tekniske krav

For at opnå tilladelse til at udbyde væddemål i Danmark, er det et krav, at spiludbyderen giver Spillemyndigheden adgang til et datalager (SAFE), hvortil spiludbyderen løbende overfører og gemmer spildata ved hjælp af sikkerhedssystemet Tamper Token.

Endvidere er det et krav, at spiludbyderen kontrollerer tilstedeværelsen af enhver spiller i ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere).

Disse dokumenter giver dig overblik over kravene til den tekniske konfiguration.

Tekniske krav - onlinekasino og væddemål

Beskrivelse af Spillemyndighedens krav vedr. SAFE, TamperToken, ROFUS og underretningspligter

ROFUS
  • XSD skemaer til ROFUS servicekald ved registrering af konto og login
  • Eksempel på servicekaldet GamblerCheck i java- og .net version
  • XSD skemaer til ROFUS servicekald vedr. ”nej tak til reklamer”
TamperToken
  • XSD skemaer til TamperToken servicekald
  • Eksempel på zip fil med FastOdds transaktioner i XML format
Krav til rapportering af spildata

Detaljeret beskrivelse af krav til rapportering af spildata fx rapporteringsfrekvens, indhold af dataelementer, fejlhåndtering mv.

XSD - væddemål

XSD skemaer til standard records, som skal anvendes til rapportering af spildata

Standard Record Validator Tool

Værktøj til validering af XML filer

Certificeringsprogram

Certificeringsprogrammets dokumenter

Spillemyndighedens certificeringsprogram har til formål at sikre, at spilsystemet og spilteknisk udstyr afvikler spil på en korrekt måde, og at sikkerheden omkring spilsystemet bliver opretholdt. Spillemyndighedens certificeringsprogram supplerer spillovgivningen og de vilkår, der er fastsat for spiludbyderne i tilladelserne, og den administrative praksis, som vi fastsætter.

Tilladelsesindehavere skal til hver en tid være certificeret i overensstemmelse med de dele af certificeringsprogrammet, der gælder for deres spiludbud.

For hver spiltype er der tilknyttet et sæt teststandarder og et sæt inspektionsstandarder, som gælder for den pågældende spiltype. Yderligere fem dokumenter gælder for alle spiltyper, med undtagelse af landbaseret kasino, som udelukkende er omfattet af de generelle krav samt kravene i test- og inspektionsstandarder. Hvert dokument fastsætter minimumskrav til indretningen af tilladelsesindehavers spilsystem, forretningsgange og forretningssystemer. 

Certificeringsprogram version 2.0

Spillemyndigheden har opdateret certificeringsprogrammet for online væddemål, landbaseret væddemål og onlinekasino. Programmet trådte i kraft den 1. januar 2023. Nedenfor findes en zip-fil med det historiske certificeringsprogram v1.2. 

Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinevæddemål
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Online væddemål
Teststandarder for online væddemål
SCP.01.01.DK.2.0
Kun til Online væddemål
Inspektionsstandarder for online væddemål
SCP.02.01.DK.2.0
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Retningslinjer for penetrationstest
SCP.04.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Samlet pakke
Historisk certificeringsprogram og rapporter v 1.2

Her finder du alle dokumenter til det historiske certificeringsprogram version 1.2 inkl. standardrapporter, som gælder for onlinekasino, online væddemål og landbaseret væddemål.

Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret væddemål
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret kasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Lotteri
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinekasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinevæddemål
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Lotteri - monopoler
Teststandarder for lotterier
SCP.01.06.DK.1.2
Kun til Online væddemål
Teststandarder for online væddemål
SCP.01.01.DK.2.0
Kun til Landbaseret kasino
Teststandarder for landbaseret kasino
SCP.01.05.DK.1.1
Kun til Onlinekasino
Teststandarder for onlinekasino
SCP.01.03.DK.2.0
Kun til Landbaseret væddemål
Teststandarder for landbaseret væddemål
SCP.01.02.DK.2.0
Kun til Landbaseret væddemål
Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål
SCP.02.02.DK.2.0
Kun til Lotteri - monopoler
Inspektionsstandarder for lotterier
SCP.02.06.DK.1.2
Kun til Online væddemål
Inspektionsstandarder for online væddemål
SCP.02.01.DK.2.0
Kun til Landbaseret kasino
Inspektionsstandarder for landbaseret kasino
SCP.02.05.DK.1.1
Kun til Onlinekasino
Inspektionsstandarder for onlinekasino
SCP.02.03.DK.2.0
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Retningslinjer for penetrationstest
SCP.04.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Samlet pakke
Historisk certificeringsprogram og rapporter v 1.2

Her finder du alle dokumenter til det historiske certificeringsprogram version 1.2 inkl. standardrapporter, som gælder for onlinekasino, online væddemål og landbaseret væddemål.

Standardrapporter

Til hvert dokument er der tilknyttet en standardrapport med dokumentkoden SCP.XX.XX.DK, der skal bruges ved rapportering til Spillemyndigheden om certificeringer. Dokumentkoden for standardrapporter bruger samme systematik som dokumenterne i certificeringsprogrammet.

Standardrapporter for 01 onlinevæddemål
Standardrapporter for 02 landbaseret væddemål

Når du har fået en tilladelse

Gebyrbetaling 

Du skal som indehaver af en tilladelse til udbud af væddemål (bortset fra lokale puljevæddemål) betale et gebyr afhængigt af et kalenderårs spilleindtægt. Gebyret betales til Spillemyndigheden.

Oversigt over gebyr på væddemål og onlinekasino

Ændringer til tilladelsen

Blanket 2-07

Ændringer til tilladelsen til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino

Hvis der sker ændringer i forhold til tilladelsen, fx nye direktions- eller bestyrelsesmedlemmer, ny repræsentant eller en af de ansvarlige personer for den daglige drift, skal Spillemyndigheden have det at vide. Brug blanket nr. 2-07.

Spillemyndigheden offentliggør en liste over tilladelsesindehavere til væddemål og onlinekasino. Endvidere offentliggøres en lister over tilladelsesindehavere med tilladelse til at udbyde lokale puljevæddemål i Danmark.

Registrering og betaling af spilafgift

Blanket 29.063

Registreringsanmeldelse - Afgift af spil - undtagen afgift af gevinstgivende spilleautomater

Din virksomhed skal registreres hos Erhvervsstyrelsen for salg af væddemål, og du skal bruge registreringsblanket nr. 29.063. Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af spilafgift, skal du ringe til Skattestyrelsens hovednummer på telefon 72 22 18 18. Du kan finde en vejledning til registrering hos Erhvervsstyrelsen her.

Rapport om udbud af spil

Blanket 2-05

Rapport for det første års udbud af spil

Senest 14 måneder efter en tilladelse til væddemål er taget i brug, skal tilladelsesindehaverne indlevere en rapport om spiludbuddet til Spillemyndigheden. Herunder finder du en liste over de virksomheder, som er godkendte til at udarbejde en rapport om udbud af spil. Du kan også læse mere om rapporten i Information nr. 14.

Godkendte virksomheder

Oplysninger om digital signatur

Spiludbydere, som ønsker at opnå en tilladelse til onlinekasino eller online væddemål med virkning fra 1. januar 2012 eller senere, skal for at klargøre deres spilsystem integrere en digital signatur svarende til OCES eller højere. 

I Danmark er der i dag én udbyder af digital signatur, som opfylder kravene i OCES. Det er NemID, som udbydes af Nets Danid.

Spillemyndigheden henviser dig til:

Nets Danid A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup

Oplysning om Nets Oplysning om NemID Tjenesteudbyder

Nets support

Spillemyndighedens juridiske vejledning

Lovgivningen for alle spilområder

Vejledning om væddemål og onlinekasino

Beskrivelse af krav til ansøgere til tilladelse om udbud af væddemål og online kasino

Vejledning om registrering for afgift af spil
Spillemyndighedens vejledning om ansvarligt spil
Spillemyndighedens vejledning om oplysningspligt ved markedsføring af spil
Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger

Vejledningen er et supplement til spillelovgivningens kapitler om salgsfremmende foranstaltninger og er udarbejdet efter de nye bekendtgørelser pr. 1. januar 2020. 

Vejledning til brug af Bluewhale

Sådan modtager og sender du meddelelser med Bluewhale.

Bestyrer i en butik

Denne vejledning henvender sig til bestyrere i butikker med salg af væddemål og lotteri. Vejledningen handler om de mest almindelige regler for dig, hvis du er bestyrer eller ønsker at blive bestyrer i en butik.

Vejledning om økonomiske bilag ved ansøgninger

Love og bekendtgørelser

Se historisk lovgivning

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 1140
Af 28 aug 2023

Om landbaserede væddemål

Bekendtgørelse nr. 1276
Af 29 nov 2019

Om online væddemål

Udbud af væddemål er omfattet af reglerne for hvidvask. Du kan finde mere information og lovgivning om hvidvask under Bekæmpelse af hvidvask.

Læs mere om bekæmpelse af hvidvask 

Liste over tilladelsesindehavere

Se liste over tilladelsesindehavere

Liste over tilladelsesindehavere til lokale puljevæddemål

 Følgende har tilladelse til at udbyde lokale puljevæddemål i Danmark:

Hestevæddeløb på væddeløbsbane

Asaa Borgerforening, Festpladsen, Vodbindervej 25, 9340 Asaa

Hundevæddeløb på væddeløbsbane

Gudenådalens Greyhound Klub, Ålborgvej 14, 8620 Kjellerup
Kallerup Væddeløbs Forening, Kallerupbanen, Kallerupvej, 2640 Hedehusene

Kapflyvning med duer

Karup Brevdueforening, Aahavevej 3, 7470 Karup

Cykelløb på bane

Ingen