Information 48

28 okt 2020

Eftersom kravene i ”Tekniske krav – onlinekasino og væddemål” og ”Spillemyndighedens krav til rapportering af spildata” blev notificeret den 22. juni 2020, skal der gøres opmærksom på, at overtrædelser af disse krav er strafbelagt, jf. bekendtgørelse om onlinekasino, § 40, stk. 1, jf. § 33, bekendtgørelse om online væddemål § 35, stk. 1, jf. § 28, og bekendtgørelse om landbaserede væddemål § 18, stk. 1, jf. § 11. Se hertil bilag 1, afsnit D i bekendtgørelserne. For yderligere information om notifikationerne, se nyheden ”Ny version af tekniske krav for onlinekasino og væddemål”.

Dette betyder i praksis, at overtrædelse af kravene til rapportering af spildata til Spillemyndigheden fra den 22. juni 2020 og fremover kan sanktioneres.

Fremadrettet proces ved overtrædelse af kravene til rapportering af spildata

Når Spillemyndigheden har vurderet, at der er manglende eller mangelfuldt spildata ved den enkelte tilladelsesindehaver, vil denne modtage en rykkerskrivelse fra Spillemyndigheden. Af rykkerskrivelsen vil fremgå en henvisning til den periode, den manglende eller mangelfulde spildata vedrører, en anmodning om en forklaring på problemstillingen samt en tidshorisont for korrektion af spildata. Rykkerskrivelsen indeholder en frist på 14 dage til afklaring af problemstillingen og tilbagemelding til Spillemyndigheden. 

Hvis ovenfor anførte ikke opfyldes inden fristens udløb, vil sagen overgå til behandling hos den juridiske kontaktperson, som vil overveje at sende en partshøring, da der kan være tale om overtrædelse af en strafbelagt bestemmelse.

Spillemyndigheden skal ligeledes på baggrund af ovenstående orientere om, at alle igangværende sager om manglende eller mangelfuldt data fra før den 22. juni 2020 lukkes.