Stopmatchfixing – Indberet mistanke eller viden om matchfixing

Stopmatchfixing kan benyttes af alle, der vil indberette mistanke eller viden om matchfixing.

Hvem kan lave en indberetning?

Alle, der har en mistanke eller viden om matchfixing, kan via formularen nederst på siden indberette det til Spillemyndigheden.

Indberet mistanke om matchfixing her

Enhver hjælp er gavnlig til at forebygge og undersøge mulig matchfixing.

Du kan indberette anonymt

Du kan vælge at indberette din mistanke eller viden anonymt til Spillemyndigheden. Spillemyndigheden kan ikke se identitetsoplysninger på dig, medmindre du vælger at oplyse det i indberetningen. 

Det betyder også, at hvis vi skal kontakte dig, så skal du angive kontaktoplysninger. Det kan fx være telefonnummer eller e-mail. Spillemyndigheden har herefter mulighed for at kontakte dig for eventuelle yderligere oplysninger.

Spillemyndigheden kan ikke kontakte en anonym indberetter i tilfælde af behov for uddybende spørgsmål. Det er derfor vigtigt, at du ved en anonym indberetning beskriver og dokumenterer din mistanke eller viden så grundigt som muligt uden at afsløre dig selv.

Du må gerne vedhæfte dokumenter.

Spillemyndigheden har pligt til at oplyse den indberettede

Når Spillemyndigheden modtager en indberetning, så er vi som udgangspunkt forpligtet til at kontakte den indberettede og oplyse om forholdet.

Den indberettede har ret til at vide, hvad indberetningen handler om og hvem der har sendt indberetningen. Hvis du vælger at indberette anonymt, bliver den indberettede kun oplyst, hvad anmeldelsen handler om.

Spillemyndigheden kan ud fra en vurdering undlade at oplyse den indberettede om indberetningen, fx hvis det vurderes at ville skade den videre efterforskning af forholdene.

Vores behandling af dine personlige oplysninger

Alle indberetninger via Spillemyndighedens indberetningskanal behandles fortroligt. Hos Spillemyndigheden har vi dataansvaret for behandling af de personoplysninger, som vi modtager.

Spillemyndigheden opbevarer personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at behandle den enkelte henvendelse. For mere information om databeskyttelsesrettigheder og Spillemyndighedens behandling af personoplysninger henvises til Spillemyndighedens privatlivspolitik.

Hvad kan du indberette?

Du kan indberette enhver mistanke eller viden om matchfixing.

Der er tale om matchfixing, når udfaldet af eller en del af en sportsbegivenhed bevidst påvirkes uretmæssigt med henblik på at nogen opnår en sportslig eller økonomisk fordel.

Indberetningen kan handle om alle forhold, som du vurderer kan have påvirket udfaldet af eller en del af en sportsbegivenhed. 

Eksempler på forhold, der kan indberettes, kan være:

  • En mistanke om, at en situation eller begivenhed ikke er afviklet sportsligt korrekt.
  • Viden om en atlet, der har indgået et væddemål på en sportsbegivenhed, som atleten har kunne påvirke udfaldet af.
  • Viden om betalinger eller bankoverførsler fra en atlet til en anden person, der har kunne indgå væddemål på vegne af atleten. 
  • Viden om personer, der har et mistænkeligt spilmønstrer. 
  • Viden om at ændringen af et odds udvikler sig mod forventning. 
  • Viden om bestikkelse eller trusler mod en person for at påvirke en sportsbegivenhed i en bestemt retning.

Din indberetning kan føre til, at der videregives en sag til efterforskning hos politiet om bedrageri, bestikkelse eller en overtrædelse af matchfixingbestemmelsen i lov om fremme af integritet i idrætten. 

Din indberetning kan endvidere føre til, at Spillemyndigheden indleder en tilsynssag mod en tilladelsesindehaver, hvis det vurderes, at indberetningen indeholder forhold, der kan indikere en overtrædelse af spillelovgivningen.

Spillemyndigheden har endvidere mulighed for at dele oplysninger til undersøgelse af overtrædelser af sportsretlige regulativer samt med nationale platforme til bekæmpelse af matchfixing i andre lande. 

Hvis din henvendelse ikke vedrører videregivelse af information om matchfixing, så er du velkommen til at sende din henvendelse til matchfixing@spillemyndigheden.dk.

Ved skriftlige indberetninger via Spillemyndighedens indberetningskanal udfyldes formularen nederst på siden. Indberetningen modtages og vurderes af Spillemyndighedens matchfixingenhed, som foretager en indledende og konkret vurdering af, om der er grundlag for egentlig sagsbehandling af forholdet.

Ved hjælp af nedenstående formular kan du sende en anonym henvendelse vedrørende en mistanke eller viden om en overtrædelse eller potentielle overtrædelse af matchfixingregler, straffeloven eller spillelovgivningen. Det anbefales, at du sender en uddybende beskrivelse, og du må ligeledes gerne vedhæfte dokumenter.

 

Ved hjælp af nedenstående formular kan du sende en anonym henvendelse vedrørende en mistanke eller viden om en overtrædelse eller potentielle overtrædelse af matchfixingregler, straffeloven eller spillelovgivningen. Det anbefales, at du sender en uddybende beskrivelse, og du må ligeledes gerne vedhæfte dokumenter.
Dit ønske vedrørende anonymitet
Kontaktoplysninger
Krav til upload af filer