Ansvarligt spil 

Når du har fået en tilladelse til at udbyde spil, er du også forpligtet til at sikre, at det foregår på en ansvarlig måde.

Det gør du ved at:

  • Være opkoblet til Spillemyndighedens register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS) 
  • Have et tydeligt link til ROFUS på din hjemmeside

Gå til ROFUS

StopSpillet

StopSpillet logopakke

Her kan du downloade Spillemyndighedens StopSpillet-logo. Vær opmærksom på, at Spillemyndigheden har opstillet nogle retningslinjer for anvendelse af logoet. 

Følgende retningslinjer skal altid følges i forbindelse med anvendelsen af Spillemyndighedens
StopSpillet-logo:

  • Der må på ingen måde ændres i logoets design eller proportioner
  • Logoet skal gengives i de anviste farver og må derfor ikke anvendes i fx sort/hvid
  • Logoet må ikke anvendes på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er sponsor eller medarrangør
  • Logoets visuelle udtryk må ikke kopieres eller anvendes på anden måde end til henvisning til StopSpillet, uden forudgående godkendelse fra Spillemyndigheden
  • Den, som anvender logoet har ansvar for, at logoet anvendes korrekt

Læs mere på stopspillet.dk

Aftale om tiltag mod spilafhængighed

I juni 2018 blev en aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftalen politisk vedtaget. 

Aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftale

Vejledning

Som supplement til bekendtgørelserne for spilområderne, der alle trådte i kraft den 1. januar 2020, har Spillemyndigheden offentliggjort en vejledning om ansvarligt spil. 

Spillemyndighedens vejledning om ansvarligt spil