Information 49

03 dec 2020

Krav om repræsentant for tilladelsesindehavere, der ikke er bosat eller etableret i et EU- eller EØS-land  

Personer der ikke har bopæl her i landet eller et andet EU- eller EØS-land, og selskaber der ikke er etableret her i landet eller et andet EU- eller EØS-land, kan kun få tilladelse til at udbyde og arrangere spil, hvis de har udpeget en repræsentant.

Det påhviler tilladelsesindehaver til enhver tid i tilladelsesperioden at have indsendt og fået godkendt et Tillæg C af Spillemyndigheden, hvis tilladelsesindehaver ikke har bopæl (personer) eller ikke er etableret (selskaber) i Danmark eller et andet EU- eller EØS-land.

I Tillæg C udpeges en repræsentant, der skal have bopæl i Danmark, eller hvis repræsentanten er et selskab, skal selskabet være etableret i Danmark. En udpeget repræsentant skal godkendes af Spillemyndigheden.
Blanket 2-04 (Tillæg C) kan findes her

Storbritanniens udtræden af EU

Fra den 1. januar 2021 udløber overgangsordningen mellem Storbritannien og EU.

Tilladelsesindehavere som er etableret i Storbritannien efter denne overgangsordning, har ansvar for at iagttage, om de bliver omfattet af kravet om udfyldelse af Tillæg C i forbindelse med deres danske tilladelse.