Information 42

23 maj 2019

Ændringer til årsrapporten

En del af indholdet til rapporten om det første års udbud er blevet ændret. Se den fulde rapport under ”Blanket 2-05 – Rapport om udbud af spil”.

Hvem skal indlevere årsrapporten

Rapporten skal afleveres senest 14 måneder efter, at tilladelsen er taget i brug. Det er altså ikke tilladelsens starttidspunkt, der er afgørende, men hvornår det faktiske udbud af spil er startet. Tilladelsesindehavere til både væddemål og onlinekasino skal kun aflevere én rapport omhandlende begge tilladelser under forudsætning af, at tilladelserne er taget i brug på samme tidspunkt.

Rapporten kan alene udfyldes på dansk, og skal kun udarbejdes efter det første års udbud af spil og efter det første år ved en fornyet tilladelse.

Rapporten om det første års udbud af spil redegør for de første 12 måneder fra tilladelsen er taget i brug.

Hvordan indsendes årsrapporten

Spillemyndighedens kontaktformular skal anvendes ved fremsendelse, hvor kategorien ”Væddemål” eller ”Onlinekasino” vælges.

Manglende indlevering af årsrapport

Konsekvenserne for manglende indlevering af årsrapporten eller punkter i den kan være en overtrædelse af lov om spil og kan medføre tilbagekaldelse af tilladelsen.