Reklamer

Hvis en spilvirksomhed har tilladelse til at udbyde spil i Danmark, skal den både overholde de regler om markedsføring, der er fastsat i spillelovgivningen og markedsføringsloven.

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

I spilleloven står der, at:

  • Gevinstchancen skal fremstilles på en korrekt og balanceret måde, så der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større end den i realiteten er
  • Spil skal fremstilles som et underholdningstilbud
  • Markedsføring af spil ikke i hverken kommunikationsudformning eller medievalg må målrettes børn og unge under 18 år
  • Markedsføring af spil ikke må antyde ved brug af kendte personligheder, i strid med sandheden, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes
  • Markedsføring af spil ikke må have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept

Ovenstående følger af Spillelovens § 36, stk. 1, nr. 1-5. 

Om bonus

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger

Vejledningen er et supplement til spillelovgivningens kapitler om salgsfremmende foranstaltninger og er udarbejdet efter de nye bekendtgørelser pr. 1. januar 2020. 

Spillemyndighedens vejledning om oplysningspligt ved markedsføring af spil

Når en spiludbyder markedsfører tilbud om bonus, skal alle vilkårene være oplyst på en klar og tydelig måde, i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Dette betyder, at alle vilkår, herunder fordele eller begrænsninger, skal være gengivet i tilbuddet ved den første præsentation og i samme medie, som markedsføringen finder sted. Du kan læse mere om reglerne for markedsføring i "Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger". 

Hvad er et gennemspilskrav?

Et gennemspilskrav er et krav, som man ofte ser i forbindelse med en tilladelsesindehavers tilbud om bonus. 
Det kan f.eks. lyde således: ”Bonussen skal omsættes 10 gange” eller ”indskud og bonus skal omsættes 10 gange”. Det betyder, at du skal spille for det beløb, som du har modtaget i bonus x det antal som gennemspilskravet lyder på. 
Hvis du indsætter 100 kr. på en spilkonto og får 100 kr. i bonus kan det indebære følgende: Hvis du kun skal omsætte bonussen 10 gange, skal du omsætte 100 kr. x 10 = 1.000 kr. på spillesiden, inden du kan få lov til at hæve eventuelle gevinster, som du har vundet i forbindelse med din bonus. 
Hvis du skal omsætte både indskud og bonus, skal du omsætte for (100 kr. + 100 kr.) x 10 = 2.000 kr., inden du kan få lov til at hæve eventuelle gevinster, som du har vundet i forbindelse med din bonus. 
Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på alle de vilkår og betingelser, der er tilknyttet til et tilbud, inden du accepterer at modtage en bonus.

Vil du klage over en spiludbyders reklamer?

Spillemyndigheden behandler ikke konkrete klager. Vores rolle er udelukkende at holde øje med, at reglerne i spillelovgivningen bliver overholdt og at spil bliver udbudt på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde. 

Læs mere om klager

Spilreklamenævnet

Du kan klage over spilreklamer, og markedsføring af spil til Spilreklamenævnet, hvis du mener, at de ikke overholder Spilbranchens Adfærdskodeks og retningslinjerne for god markedsføring. Spilreklamenævnet er sammensat af repræsentanter fra spillebranchen, reklamebranchen, brugere og særlige eksperter og ledes af en uafhængig formand, der er dommer.

Klag til Spilreklamenævnet

Nej tak til reklamer

Ønsker du ikke at modtage reklamer fra en spilvirksomhed, skal du afmelde det på den enkelte virksomheds hjemmeside eller ved at ringe til dem.
Hvis du har udelukket dig fra spil via ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere) efter januar 2017, har du mulighed for at frabede dig reklamer fra samtlige spilvirksomheder med tilladelse fra Spillemyndigheden. 

Ulovlig reklame

Hvis en spilvirksomhed ikke har tilladelse til at udbyde spil i Danmark, må virksomheden ikke reklamere for sit udbud af spil, hverken i trykte, elektroniske eller på sociale medier. 

Anmeld ulovlig reklame

Hvis du finder ulovlig reklame for spil, kan du henvende dig til Spillemyndigheden på følgende måder:
•    Brug vores kontaktformular under menupunktet Kontakt
•    Ring til os på tlf. nr. 72 38 79 13

Spillemyndighedens kontaktformular

Det vil være en stor hjælp, hvis der i din anmeldelse oplyses om domænenavn/navnet på medie/adresse på spillestedet med dato for hvornår, du så reklamen. Du må også meget gerne vedhæfte dokumentation for det ulovlige udbud eller reklame.

Hvad sker der med anmeldelsen?

Din henvendelse indgår i vores almindelige tilsyn med spillemarkedet, hvor vi kan undersøge nærmere, om der er reklameret for en spiludbyder, der ikke har tilladelse.
Spiludbydere, der udbyder spil uden tilladelse, vil få en henstilling fra Spillemyndigheden om at ophøre med det ulovlige spiludbud. I sidste ende vil vi kunne gå i byretten for at få blokeret for den pågældende hjemmeside og/eller anmelde den pågældende udbyder til politiet.
Ligeledes vil medier, der reklamerer for spil eller spiludbydere uden tilladelse, få en henstilling fra os om at stoppe den ulovlige reklamering. Hvis reklamen ikke stopper, vil mediet blive anmeldt til politiet.

Hvem har tilladelse til at udbyde spil i Danmark?

Se en liste over udbydere med tilladelse til at udbyde onlinespil i Danmark