Information 47

28 okt 2020

Særlig indsats med tilsyn af bingo og banko

Spillemyndigheden har i 2019 og 2020 foretaget en række tilsynsbesøg på steder, der afholder bingo og banko. Besøgene har vist, at der er uklarheder i forståelsen af reglerne.

For at styrke indsatsen mod afholdelse af ulovlige almennyttige lotterier har Spillemyndigheden haft fokus på området for bingo og banko. I den forbindelse blev der i 2019 gennemført en række tilsyn, herunder fysiske tilsynsbesøg på spilsteder. Der vil fortsat blive foretaget løbende tilsyn på området.

De foreløbige erfaringer viser, at der er uklarheder om forståelsen af reglerne for afholdelse af bingo- og bankoarrangementer i foreninger. Derfor gennemgås reglerne i denne information:

Afholdelse af lotterier, herunder bingo- og bankospil, falder under spillelovens bestemmelser, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Deltagerne betaler et indskud (penge eller lignende),
  • Deltagerne gennem indskuddet har mulighed for at vinde en gevinst (alle slags gevinster), og
  • Gevinstchancen udelukkende beror på tilfældighed.

Foreninger skal ansøge om eller anmelde almennyttige lotterier til Spillemyndigheden, hvis de opfylder betingelserne.

Regler for at afholde bingo og banko uden anmeldelse til Spillemyndigheden

Foreninger kan afholde bingo og banko til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål uden at ansøge eller anmelde det til Spillemyndigheden, såfremt det afholdes af lukkede foreninger, og opfylder nedenstående betingelser:

  • Det er alene medlemmer og disses pårørende, der må deltage.
  • Værdien af hver enkelt gevinst må ikke overstige 5.000 kr.
  • Salgssummen, eller den samlede salgssum ved flere lotterier samme dag må ikke overstige 100.000 kr.
  • Foreningens formål må ikke udelukkende eller fortrinsvis være at afholde almennyttige lotterier

Det betyder, at det er en forudsætning for at opfylde betingelserne, at det alene er foreningens medlemmer og disses pårørende, som må deltage i arrangementet og at hele overskuddet fra spillene går til almennyttige formål.

Drift af en egentlig spilleklub vil endvidere ikke være i overensstemmelse med reglerne, men en forening kan godt afholde bingo- og eller bankoarrangementer for sine medlemmer, såfremt foreningen primært har andre aktiviteter.
Foreningen kan således ikke udelukkende have bingo- og eller bankoarrangementer som aktivitet for medlemmerne.

Det er desuden en betingelse, at der er tale om en reel foreningsdannelse, således at tilknytningen mellem foreningen og dens medlemmer ikke er af rent formel karakter.

Læs mere om reglerne for almennyttige lotterier

Kriterierne for afholdelse af almennyttige lotterier står i bekendtgørelse nr. 1288 af 29. november 2019 (bekendtgørelse om almennyttige lotterier). Bekendtgørelsen kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside.

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier findes også på Spillemyndighedens hjemmeside

Såfremt der ønskes yderligere vejledning i reglerne for afholdelse af bingo og banko i lukkede foreninger, opfordres der til at kontakte Spillemyndigheden.