Information 41

03 maj 2019

Årsredegørelser 2018

Alle tilladelsesindehavere af væddemål og onlinekasino, som har haft tilladelse i hele perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2018 skal sende en årsredegørelse.

Fremsendelse af årsredegørelsen for 2018 skal i år indsendes via et spørgeskema. Spørgeskemaet skal udfyldes på én gang, hvorfor det er en god idé, at have alle nedenstående oplysninger klar, inden man begynder at udfylde skemaet. Før I kan udfylde skemaet vil I modtage et link med dertilhørende kode af jeres juridiske kontaktperson i Spillemyndigheden.

For tilladelsesindehavere, hvor 2018 har været det første år, hvor der er udbudt spil, skal der i stedet indsendes en rapport for det første års udbud af spil, som skal afleveres senest 14 måneder efter, at tilladelsen er taget i brug.

Såfremt der er tale om en fornyelse af en tilladelse, skal denne betragtes som en ny tilladelse. Det vil sige, at betingelser for det første år, hvor der er sket et udbud af spil, atter skal opfyldes, herunder krav om rapport ét år efter tilladelsen er taget i brug, jf. lov om spil § 43, stk. 1.

Hvornår redegørelsen skal sendes

Årsredegørelsen skal være spillemyndigheden i hænde senest den 30. juni 2019.

Hvad skal årsredegørelserne indeholde?

Årsredegørelserne skal indeholde: Virksomhedens nøgletal og en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav.

Redegørelsen skal alene vedrøre udbuddet af spil på det danske marked i 2018, medmindre andet et angivet nedenfor.

Hvis I har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal årsredegørelsen også omfatte dette spiludbud.

Spørgsmål i årsredegørelsen for 2018

1. Antal registrerede spillere for onlinekasino fordelt på alder og køn. Fordelingen på alder skal opgøres i følgende intervaller: 18-25 år, 26-35 år, 36-45 år, 46-55 år, 56- 65 år, 66-75 år, 76+ år

2. Antal registrerede spillere for væddemål fordelt på alder og køn. Fordelingen på alder skal opgøres i følgende intervaller: 18-25 år, 26-35 år, 36-45 år, 46-55 år, 56- 65 år, 66-75 år, 76+ år

3. Antal registrerede spillere i Grønland

4. Onlinekasino - Økonomiske nøgletal – Indtægter. Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK)
4.1. Indskud
4.2. Gevinst
4.3. Kommission
4.4. Bruttospilleindtægt (BSI)
4.5. Finansielle indtægter
4.6. Andre indtægter

5. Væddemål - Økonomiske nøgletal – Indtægter. Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK)
5.1. Indskud
5.2. Gevinst
5.3. Kommission
5.4. Bruttospilleindtægt (BSI)
5.5. Finansielle indtægter
5.6. Andre indtægter

6. Onlinekasino - Økonomiske nøgletal – Omkostninger. Markedsføringsomkostninger, opgjort i danske kroner (DKK), til det danske marked på følgende medier:
6.1. TV
6.2. Biograf
6.3. Trykte medier
6.4. Radio
6.5. Internet: Adwords
6.6. Internet: Bannerreklame på tredjemands hjemmeside
6.7. Sociale medier
 6.11.1 Youtube
 6.11.2 Instagram
 6.11.3 Facebook
 6.11.4 Twitter
 6.11.5 Influenter
6.8. Egen hjemmeside
6.9. E-mail
6.10. SMS
6.11. Andet

7. Væddemål - Økonomiske nøgletal – Omkostninger. Markedsføringsomkostninger, opgjort i danske kroner (DKK), til det danske marked på følgende medier:
7.1. TV
7.2. Biograf
7.3. Trykte medier
7.4. Radio
7.5. Internet: Adwords
7.6. Internet: Bannerreklame på tredjemands hjemmeside
7.7. Internet: Sociale medier
 7.7.1 Youtube
 7.7.2 Instagram
 7.7.3 Facebook
 7.7.4 Twitter
 7.7.5 Influenter
7.8. Egen hjemmeside
7.9. E-mail
7.10. SMS
7.11. Andet

8. Onlinekasino - Økonomiske nøgletal – Omkostninger - Tildeling af velkomstbonusser til nye spillere i 2018, opdelt i antal og i danske kroner (DKK). Ved tildeling af bonus forstås, det tidspunkt, hvor en spiller har accepteret en bonus, med endnu ikke er påbegyndt opfyldelse af vilkårene for bonussen.
8.1.   1. kvartal
8.2.   2. kvartal
8.3.   3. kvartal
8.4.   4. kvartal

9. Onlinekasino - Økonomiske nøgletal – Omkostninger. Velkomstbonusser til nye spillere, der er realiseret i 2018, opdelt per kvartal i antal og i danske kroner (DKK). Ved realiseret antal forstås det antal bonusser, hvor spillerne har opfyldt alle vilkårene for bonussen, og derfor kan få adgang til de afledte gevinster. Ved realiseret beløb menes det beløb, som spillerne har opnået adgang til ved at opfylde vilkårene for bonussen.
9.1.   1. kvartal
9.2.   2. kvartal
9.3.   3. kvartal
9.4.   4. kvartal

10. Onlinekasino - Økonomiske nøgletal – Omkostninger. Tildeling af bonus til eksisterende spillere i 2018, opgjort per kvartal i antal og i danske kroner (DKK). Ved tildeling af bonus forstås, det tidspunkt, hvor en spiller har accepteret en bonus men endnu ikke er påbegyndt opfyldelse af vilkårene for bonussen.
10.1.  1. kvartal
10.2.  2. kvartal
10.3.  3. kvartal
10.4.  4. kvartal

11. Onlinekasino - Økonomiske nøgletal – Omkostninger. Bonus til eksisterende spillere, der er realise-ret i 2018, opdelt per kvartal i antal og i danske kroner (DKK). Ved realiseret antal forstås det antal bonusser, hvor spillerne har opfyldt alle vilkårene for bonussen, og derfor kan få adgang til de afledte gevinster. Ved realiseret beløb menes det beløb, som spillerne har opnået adgang til ved at opfylde vilkårene for bonussen.
11.1.   1. kvartal
11.2.   2. kvartal
11.3.   3. kvartal
11.4.   4. kvartal

12. Onlinekasino - Økonomiske nøgletal – Omkostninger. Samlet gevinstudbetalinger i 2018, hvor der er givet gratis spins, fratrukket indskuddet fra gevinsten (typisk kaldet: free spins) i antal og i danske kroner (DKK) opgjort per kvartal. Ved indskuddet forstås det beløb, der indsættes for at kunne udløse bonussen.
12.1.   1. kvartal
12.2.   2. kvartal
12.3.   3. kvartal
12.4.   4. kvartal

13. Væddemål - Økonomiske nøgletal – Omkostninger. Tildeling af velkomstbonus til nye spillere i 2018, opgjort per kvartal i antal og i danske kroner (DKK). Ved tildeling af bonus forstås, det tidspunkt, hvor en spiller har accepteret en bonus men endnu ikke er påbegyndt opfyldelse af vilkårene for bonussen.
13.1.   1. kvartal
13.2.   2. kvartal
13.3.   3. kvartal
13.4.   4. kvartal

14. Væddemål - Økonomiske nøgletal – Omkostninger. Velkomstbonusser til nye spillere, der er realiseret i 2018, opdelt per kvartal i antal og i danske kroner (DKK). Ved realiseret antal forstås det antal bonusser, hvor spillerne har opfyldt alle vilkårene for bonussen, og derfor kan få adgang til de afledte gevinster. Ved realiseret beløb menes det beløb, som spillerne har opnået adgang til ved at opfylde vilkårene for bonussen.
14.1.   1. kvartal
14.2.   2. kvartal
14.3.   3. kvartal
14.4.   4. kvartal

15. Væddemål - Økonomiske nøgletal – Omkostninger. Tildeling af bonus til eksisterende spillere i 2018, opgjort per kvartal i antal og i danske kroner (DKK). Ved tildeling af bonus forstås, det tidspunkt, hvor en spiller har accepteret en bonus men endnu ikke er påbegyndt opfyldelse af vilkårene for bonussen.
15.1.   1. kvartal
15.2.   2. kvartal
15.3.   3. kvartal
15.4.   4. kvartal

16. Væddemål - Økonomiske nøgletal – Omkostninger. Tildeling af bonus til eksisterende spillere, der er realiseret i 2018, opdelt per kvartal i antal og i danske kroner (DKK). Ved realiseret antal forstås det antal bonusser, hvor spillerne har opfyldt alle vilkårene for bonussen, og derfor kan få adgang til de afledte gevinster. Ved realiseret beløb menes det beløb, som spillerne har opnået adgang til ved at opfylde vilkårene for bonussen.
16.1.   1. kvartal
16.2.   2. kvartal
16.3.   3. kvartal
16.4.   4. kvartal

17. Væddemål - Økonomiske nøgletal – Omkostninger. Samlede gevinstudbetalinger i 2018, hvor der er givet gratis væddemål, fratrukket indskuddet fra gevinsten (typisk kaldet ”free bets”). Opgjort per kvartal i antal og i danske kroner (DKK). Ved indskuddet forstås det beløb, der indsættes for at kunne udløse bonussen.
17.1.   1. kvartal
17.2.   2. kvartal
17.3.   3. kvartal
17.4.   4. kvartal

18. Væddemål - Økonomiske nøgletal – Omkostninger. Samlede tilbagebetalinger i kr. i 2018, hvor tilladelsesindehaverne refunderer spillerens indsats, når væddemål tabes (typisk kaldet ”risikofrit spil”). Opgjort per kvartal i antal og i danske kroner (DKK).
18.1.   1. kvartal
18.2.   2. kvartal
18.3.   3. kvartal
18.4.   4. kvartal

19. Onlinekasino - Økonomiske nøgletal – Omkostninger. Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK).
19.1. Spilleafgift
19.2. Personaleomkostninger
19.3. Finansielle omkostninger
19.4. Af- og nedskrivninger
19.5. Øvrige omkostninger (eksl. Bonus)
19.6. Skat af årets resultat
19.7. Årets resultat

20. Væddemål - Økonomiske nøgletal – Omkostninger - Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK).
20.1. Spilleafgift
20.2. Personaleomkostninger
20.3. Finansielle omkostninger
20.4. Af- og nedskrivninger
20.5. Øvrige omkostninger (eksl. Bonus)
20.6. Skat af årets resultat
20.7. Årets resultat

21. Ved udbud af landbaseret væddemål oplyses:
 21.1 Antal betjente terminaler opstillet i butikker og spilbutikker.
 21.2 Antal selvbetjeningsterminaler opstillet i butikker og spilbutikker.
21.3 Antal terminaler, der udbyder væddemål på resultatet af en elektronisk simuleret sportsbegivenhed.
 21.4 Antal terminaler opstillet på landbaserede kasinoer.
21.5 Samlede BSI på væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder.
21.6 Indsæt de fem spilsteder, som har den største BSI på væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder samt, hvad BSI er på hvert spilsted.

22. Limitering - Anvender I limitering
21.1. Ja
21.2. Nej

23. Klager
22.1. Antal klager modtaget fra spillere (definitionen af en klage er, når en spiller ikke er enig i virksomhedens sagsbehandling eller resultatet heraf).
22.2. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en klage.
22.3. Antal klager, hvor sagsbehandlingstiden har været længere end 14 dage (Sagsbehandlingstiden udregnes fra dagen, hvor klagen modtages, til klageren har modtaget endeligt svar).

24. Indbetalingsgrænser - Antal registrerede spillere, der hvert kvartal 2018 har fastsat en indbetalingsgrænse:
23.1. Daglig 1. kvartal
23.2. Daglig 2. kvartal
23.3. Daglig 3. kvartal
23.4. Daglig 4. kvartal
23.5. Ugentlig – 1. kvartal
23.6. Ugentlig – 2. kvartal
23.7. Ugentlig – 3. kvartal
23.8. Ugentlig – 4. kvartal
23.9. Månedlig – 1. kvartal
23.10. Månedlig – 2. kvartal
23.11. Månedlig – 3. kvartal
23.12. Månedlig – 4. kvartal

25. Selvudelukkelse - Antal spillere, der har fastsat en midlertidig udelukkelse ved tilladelsesindehaveren selv:
25.1. På 24 timer
25.2. På 30 dage
25.3. På over 30 dage
25.4. Endelig udelukkelse
25.5. Andet

26. Beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav. Beretningen skal som minimum adressere: En ledelsesberetning, som skal indeholde oplysninger om virksomhedens hovedaktiviteter, og udviklingen heri, samt give en beskrivelse af væsentlige forhold, som har påvirket eller forventes at påvirke virksomheden. Hvis selskabet er en del af en koncern, skal det beskrives hvilke usikkerhedsfaktorer, der påhviler henholdsvis virksomheden og koncernen. Derudover skal der oplyses om de største begivenheder, som fx kampagner, ændringer i spiludbuddet eller spilplatforme, samt øvrige væsentlige tiltag mv. Derudover skal der også oplyses om, hvad forventningen er til det nye år.

27. Har I foranstaltninger der sikrer, at I ikke sender markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv for spil.
26.1. Ja
26.2. Nej

28. Ved afkrydsning skal I oplyse, hvorvidt jeres risikovurdering, jf. hvidvasklovens § 7, stk. 1, indeholder nogle af de angivne elementer. Bemærk, at oplistningen ikke kan betragtes som en positiv liste i forhold til kravet i hvidvasklovens § 7, da jeres risikovurdering skal afspejle jeres konkrete forretningsmodel. Afkrydsningslisten udgør derfor eksemplificering af risikofaktorer, som, afhængig af jeres forretningsmodel, er eller kan være relevant, men ikke nødvendigvis er det.
28.1. Ved ” spil” forstås, om risikovurderingen vurderer spil eller spilkategoriers individuelle iboende risici.
28.2. Ved ”spillere” forstås, om risikovurderingen vurderer spillere, såsom ”storspillere” og andre kategorier ud fra de individuelle iboende risici, som de besidder.
28.3. En politisk eksponeret person, nærtstående og nære samarbejdspartnere er defineret i hvidvasklovens § 2, stk. 1, nr. 6-8, hvortil der henvises.
28.4. Ved ”niveau for kundekendskabsdokumentation” forstås, om risikovurderingen definerer de enkelte kategorier af spillere, som kræver skærpede kundekendskabsprocedurer, jf. hvidvasklovens § 17.
28.5. Ved ”spilleradfærd” forstås fx spillerens adfærd på jeres platform i spillene og interaktionen med jeres kundesupport via chat, e-mail og telefon.
28.6. Ved ”indikationer for stråmandsvirksomhed” forstås, hvis spillerens adfærd i alle tilfælde tyder på, at spilleren handler på en anden persons vegne.
28.7. Ved ”midlertidig konto” forstås, om risikovurderingen behandler de iboende risici herved.
28.8. Ved ”transaktionsstørrelser” menes, at I, ud fra jeres forretningsmodel, segmenterer transaktioner såsom ind- og udbetalinger, spiltransaktioner og usædvanlige transaktioner for spilleren ud fra en risikoskala.
28.9. Ved ”transaktionsadfærd” forstås, hvordan spilleren laver transaktioner, kan evt. sammenholdes med punktet nedenfor.
28.10. Ved ”aktivitetsniveau” forstås fx, om spilleren indsætter midler, uden eller meget lidt spil.
28.11. Ved ”jurisdiktioner” forstås, at hvis risikovurderingen dækker udbud i flere jurisdiktioner, skal vurderingen afspejle de risici, som gør sig gældende i den individuelle jurisdiktion. Fx kan de risici, som gør sig gældende ved et udbud i Danmark og Grønland adskille sig fra hinanden.
28.12. Ved ”betalingsmidler/-tjenester forstås en vurdering af de iboende risici ved fx de anvendte kreditkort, e-punge etc.
28.13. Ved ” Forskel i indbetaling- og udbetalingskanal” forstås, hvis spilleren indbetaler til en spilkonto med et betalingsmiddel/en betalingstjeneste og anmoder om udbetaling til et andet betalingsmiddel/betalingstjeneste.
28.14. Ved ”leveringskanaler” forstås, om fx det landbaserede (væddemål), webbaserede samt tablet- eller telefonbaseret platforme bliver vurderet for de iboende risici.
28.15. Ved ”Kontanter (landbaseret væddemål) ” forstås de iboende risici, som fremkommer ved brug af kontanter.
28.16. Ved ” Loyalitetskort el. gevinstkort med overførselsfunktion til bankkonto (landbaseret væddemål) ” forstås de iboende risici ved at tilbyde en introduktionskilde af kontanter til det finansielle system.
Vejledning til pkt. 28 - Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 5 eller § 18, stk. 2 angiver, at I skal undersøge oprindelsen af spillerens midler, hvis nødvendigt. Oplys, hvorledes denne viden opnås, herunder hvilke eksterne kilder (hvis aktuelt), som anvendes for at opnå denne viden om spilleren.

29. Oplys, hvordan I undersøger midlernes oprindelse, herunder hvilke (hvis nogen) eksterne kilder, som I benytter.
28.1. Oplist de eksterne kilder som benyttes.
28.2. Hvis eksterne kilder anvendes, anfør hvad den enkelte kilde validerer?
Vejledning til pkt. 29 - Hvidvasklovens § 7, stk. 1 angiver, at jeres risikovurdering løbende skal opdateres. Hvis I har opdateret jeres risikovurdering i den periode, som redegørelsen dækker, skal I angive dette ved at markere antallet af gange, der er opdateret i perioden.

30. Hvor mange gange er de interne skriftlige politikker, procedurer og kontrollerer blevet opdateret i løbet den periode redegørelsen dækker?
29.1. 0
29.2. 1
29.3. 2
29.4. 3
29.5. 4
29.6. Flere

Vejledning til punkt 31 - Hvidvasklovens § angiver, at I skal underrette om transaktioner eller henvendelser, hvor der er mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Oplyse hvordan underretningerne har fordelt sig i 2 to kategorier:
 STR (Suspicious transaction report) 
 SAR (Suspicious activity report)

Se bekendtgørelse nr. 1403 af 1/12 2017 om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
31. Angiv antallet af jeres underretninger i løbet af den periode redegørelsen dækker fordelt på følgende kategorier:
31.1. STR:
31.2. SAR:

Vejledning til pkt. 32 Matchfixing - Angiv, om I er tilsluttet en eksternt alarm-og monitoreringssystem oprettet med henblik på at opdage mistænkelige transaktioner eller adfærd relateret til matchfixing. Systemet kan både udbydes af en privat enhed eller en offentlig myndighed eller enhed.
Hvis svaret er ja, skal I også oplyse navnet på virksomheden/ den offentlige myndighed som udbyder systemet.
32. Væddemål - Matchfixing, pkt. 18.11 - Er I tilsluttet et eksternt alarm- og monitoreringssystem.
32.1. Ja
32.2. Nej

33. Hvis Ja, Hvilke(t) eksterne systemer?
33.1. 1
33.2. 2
33.3. 3

Vejledning til pkt. 33 - Pkt. 34 er et supplement til pkt. 33, hvor I skal angive specifikt om de foranstaltninger, I har implementeret, jf. bekendtgørelse om onlinevæddemål og/eller bekendtgørelse om landbaseret væddemål er baseret på transaktioner knyttet til indgået væddemål.
Hvis svaret er ja, skal I angive, hvorvidt det er et eksternt system og navnet på virksomheden eller den offentlige myndighed, som udbyder det.

34. Væddemål - Matchfixing, pkt. 34 - Anvender I et transaktionsbaseret alarm- og moniteringssystem?
34.1. Ja
34.2. Nej

35. Er det et eksternt system
35.1. Ja
35.2. Nej

36. Hvis ja, hvilket

Vejledning til pkt. 37 – Matchfixing - I skal angive, hvis et implementeret alarm- og monitoreringssystems resultater bliver gennemgået internt af en eller flere person før der træffes en afgørelse af, hvorvidt indgåede væddemål skal annulleres, jf. bekendtgørelse om online væddemål og/eller bekendtgørelse om landbaserede væddemål.
37. Væddemål - Matchfixing - Bliver mistænkelige væddemål analyseret af en eller flere personer?
37.1. Ja
37.2. Nej
 
38. Angiv, hvilke risikoparametre der indgår i denne vurdering.

39. Ansvarligt spil - Er det muligt for personer under 18 år, at oprette og spille fra en midlertidig konto?
39.1. Ja
39.2. Nej

40. Hvis ja, Hvor mange gange er det sket, at personer under 18 år har oprettet og spillet fra en midlertidig konto, i perioden 01/01 2018 - 31/12 2018?

41. Ansvarligt spil - Er det muligt for en spiller at foretage indbetaling til en spilkonto med andre betalingsmetoder end kreditkort?
41.1. Ja
41.2. Nej

42. Hvis ja, Oplist, hvilke andre betalingsmetoder der kan benyttes.

43. Væddemål - Har I foranstaltninger, der skal sikre at der ikke sker salg af væddemål til personer under 18 år?
43.1. Ja
43.2. Nej

44. Hvis ja, Oplys, hvilke foranstaltninger anvender I?

45. Væddemål - Har I, i perioden 01/01 2018 - 31/12 2018, konstateret salg af væddemål til unge under 18 år?
45.1. Ja
45.2. Nej

46. Hvis ja, Oplys da, hvor mange gange det er sket i perioden 01/01 2018 - 31/12 2018?

47. Væddemål - Har I fastsat en procedure i tilfælde af at der sker salg af væddemål til unge under 18 år?
47.1. Ja
47.2. Nej

48. Hvis ja, venligst oplys procedure

49. Oplys kontaktperson samt kontaktoplysninger for følgende
 49.1 Selskabets kontaktperson/mail/tlf.nr. 
 49.2 Juridisk kontaktperson/mail/tlf.nr.  
 49.3 Teknisk kontaktperson/mail/tlf.nr. 
 49.4 Ansvarlig for spilsoftware og daglig drift/mail/tlf.nr. 
 49.5 Ansvarlig for økonomi/mail/tlf.nr. 
 49.6 Ansvarlig for hvidvask og terrorfinanciering/mail/tlf.nr. 
 49.7 Ansvarlig for systemændringer/mail/tlf.nr. 
 49.8 Ansvarlig for IT-sikkerhed/mail/tlf.nr.