Internationale samarbejder

Spillemyndigheden er orienteret om den internationale udvikling på spilmarkedet. Vi er synlige og aktive på en lang række fronter på den internationale scene. 

EU

Spillemyndigheden deltog sammen med Skatteministeriets departement i en EU-ekspertgruppe vedrørende onlinespiltjenester. Ekspertgruppen var nedsat af Kommissionen og havde blandt andet til formål at udveksle erfaringer og eksempler på god praksis blandt de enkelte EU/EØS-medlemslande. Ekspertgruppen mødtes typisk hvert kvartal. Dagsordenen omfattede beskyttelse af forbrugere, hvidvask, matchfixing, tekniske krav samt krav til data fra spiludbyderne. 

Spillemyndigheden var repræsenteret i EU-Kommissionens ekspertgruppe. EU-ekspertgruppen havde sit sidste møde den 7. december 2018, hvorefter gruppen blev nedlagt. 

Expert Group on Gambling Services

Europarådet – Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS)

I EPAS arbejdes der på en konvention til bekæmpelse af manipulation af idrætsbegivenheder. Formålet med konventionen er at hindre manipulation af idrætsbegivenheder og sikre sportens integritet. Spillemyndigheden deltager i forhandlingerne sammen med Kulturministeriet, som er ansvarlig for området, Skatteministeriets departement samt Justitsministeriet.

International Association of Gaming Regulators (IAGR)

IAGR er en global organisation for spillemyndigheder, hvis formål er at fremme reguleringen af spil gennem samarbejde og erfaringsudveksling. IAGR tæller ca. 75 jurisdiktioner fordelt rundt om i verden. Vores deltagelse i IAGR bidrager til effektivt at udbrede kendskabet til dansk spillelovgivning. 

Læs mere på IAGR’s hjemmeside

Gaming Regulators European Forum (GREF)

GREF er et forum for europæiske spillemyndigheder, der giver mulighed for, at spillemyndighederne kan mødes og udveksle viden og erfaringer med hinanden.  Spillemyndigheden er repræsenteret i bestyrelsen i GREF. Vi har i en årrække bidraget til GREFs statistik på spilområdet og deltaget i den arbejdsgruppe, som indhenter medlemslandenes frivillige statistikindberetninger. 

Læs mere på GREF’s hjemmeside

 

Bilaterale samarbejdsaftaler

Spillemyndigheden har indgået aftaler med en række lande. Aftalerne skal fremme den lovlige adfærd hos spiludbydere på det danske marked og dermed sikre beskyttelse af spillere. På nuværende tidspunkt har Spillemyndigheden indgået bilaterale aftaler med Alderney, Frankrig, Gibraltar, Isle of Man, Jersey, Malta og Storbritannien.  

Samarbejdsaftale med Frankrig
Samarbejdsaftale med Storbritannien

Særligt samarbejdsaftalerne med Alderney, Gibraltar, Isle of Man, Jersey og Malta omhandler tilsyn med tilladelsesindehavers udbud af spil, herunder spilsystemet, i det pågældende land og i Danmark.

Bilateral samarbejdsaftale med Alderney
Bilateral samarbejdsaftale med Gibraltar
Bilateral samarbejdsaftale med Isle of Man
Bilateral samarbejdsaftale med Jersey
Bilateral samarbejdsaftale med Malta

Nordisk samarbejde

For at fremme det nordiske samarbejde deltager vi årligt i et nordisk direktørmøde. Her diskuteres relevante spilemner for de nordiske lande. Som en pendant til det nordiske direktørmøde afholdes der også et nordisk møde på medarbejderniveau.