Lovgrundlag

Love og bekendtgørelser på Spillemyndighedens område fremgår af nedenstående liste samt opdelt på de enkelte spilområder. Der er linket til dokumenter i Retsinformation.

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Lotterier

 

Bekendtgørelse nr. 1288
Af 29 nov 2019

Om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse nr. 873
Af 21 jun 2023

Om gebyrbetaling til Spillemyndigheden

Onlinekasino

Bekendtgørelse nr. 1274
Af 29 nov 2019

Om onlinekasino

Væddemål

Bekendtgørelse nr. 1140
Af 28 aug 2023

Om landbaserede væddemål

Bekendtgørelse nr. 1276
Af 29 nov 2019

Om online væddemål

Poker

Lovbekendtgørelse nr. 83
Af 22 jan 2016

Om offentligt hasardspil i turneringsform (Pokerloven)

Ændringer til loven kan ses på retsinformation.dk. 

Bekendtgørelse nr. 1540
Af 27 dec 2009

Om offentligt hasardspil i turneringsform

Lov nr. 718
Af 25 jun 2010

Om ændring af lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Ændringer til loven kan findes på retsinformation.dk

Lov nr. 277
Af 27 mar 2012

Om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love

Ændringer til loven kan findes på retsinformation.dk

Lov nr. 649
Af 12 jun 2013

Om ændring af lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Spilleautomater

Bekendtgørelse nr. 1289
Af 29 nov 2019

Om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

Kasinoer

Bekendtgørelse nr. 1290
Af 29 nov 2019

Om landbaserede kasinoer

Hvidvask

Lovbekendtgørelse nr. 316
Af 11 mar 2022

Om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Bekendtgørelse nr. 727
Af 09 jun 2017

Om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 658
Af 30 maj 2023

Om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer  

Bekendtgørelse nr. 657
Af 26 maj 2023

Om indsendelse af underretninger m.v. til Hvidvasksekretariatet 

Anordning nr. 812
Af 16 aug 2019

Om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Bekendtgørelse nr. 1376
Af 12 dec 2019

Om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere

Lov for Grønland om visse spil

Bekendtgørelse nr. 336
Af 07 apr 2016

Af lov for Grønland om visse spil

Denne lov gælder udelukkende for visse spil i Grønland

Spillemyndigheden

Herudover er der en bekendtgørelse om oprettelse af Spillemyndigheden og en ikrafttrædelsesbekendtgørelse. 

Bekendtgørelse nr. 1121
Af 01 dec 2011

Om Spillemyndigheden

 

Reglerne om spil er beskrevet i Spillemyndighedens juridiske vejledning samt i vejledninger til de enkelte spilområder. Du finder vejledningerne under hvert spilområde.