Lovgrundlag

Love og bekendtgørelser på Spillemyndighedens område fremgår af nedenstående liste samt opdelt på de enkelte spilområder. Der er linket til dokumenter i Retsinformation.

Lovbekendtgørelse nr. 1494
Af 06 dec 2016

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes øverst til højre på siden

Lotterier

 

Bekendtgørelse nr. 1301
Af 15 dec 2011

Om almennyttige lotterier

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes øverst til højre på siden

Bekendtgørelse nr. 48
Af 23 jan 2012

Om ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse nr. 1132
Af 04 dec 2012

Om ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse nr. 1096
Af 11 sep 2013

Om ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse nr. 1304
Af 15 dec 2011

Om tilbagebetalingsprocenter for visse spil

Onlinekasino

Bekendtgørelse nr. 773
Af 09 jun 2017

Om onlinekasino

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes øverst til højre på siden

Væddemål

Bekendtgørelse nr. 65
Af 25 jan 2012

Om landbaserede væddemål

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes øverst til højre på siden

Bekendtgørelse nr. 66
Af 25 jan 2012

Om online væddemål

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes øverst til højre på siden

Bekendtgørelse nr. 1358
Af 12 dec 2014

Om ændring af bekendtgørelse om online væddemål

Bekendtgørelse nr. 1304
Af 15 dec 2011

Om tilbagebetalingsprocenter for visse spil

Poker

Lovbekendtgørelse nr. 83
Af 22 jan 2016

Om offentligt hasardspil i turneringsform (Pokerloven)

Bekendtgørelse nr. 1540
Af 27 dec 2009

Om offentligt hasardspil i turneringsform

Lov nr. 718
Af 25 jun 2010

Om ændring af lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Ændringer til loven kan findes øverst til højre på siden

Lov nr. 277
Af 27 mar 2012

Om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love

Ændringer til loven kan findes øverst til højre på siden

Lov nr. 649
Af 12 jun 2013

Om ændring af lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Spilleautomater

Bekendtgørelse nr. 1302
Af 15 dec 2011

Om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes øverst til højre på siden

Bekendtgørelse nr. 1562
Af 11 dec 2015

Om ændring af bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

Kasinoer

Bekendtgørelse nr. 772
Af 09 jun 2017

Om landbaserede kasinoer

Hvidvask

Lovbekendtgørelse nr. 930
Af 11 sep 2019

Om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Ændringer til loven kan findes øverst til højre på siden

Bekendtgørelse nr. 727
Af 09 jun 2017

Om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes øverst til højre på siden

Spillemyndigheden

Herudover er der en bekendtgørelse om oprettelse af Spillemyndigheden og en ikrafttrædelsesbekendtgørelse. 

Bekendtgørelse nr. 1121
Af 01 dec 2011

Om Spillemyndigheden

 

Reglerne om spil er beskrevet i Spillemyndighedens juridiske vejledning samt i vejledninger til de enkelte spilområder. Du finder vejledningerne under hvert spilområde.