Information 52

24 sep 2021

Markedsføring af gevinster på spilleautomater

Spillemyndigheden er blevet bekendt med, at der markedsføres med gevinster på spilleautomater, der overstiger 600 kr.

Spillemyndigheden skal gøre opmærksom på, at gevinsten i ét spil ikke må overstige 600 kr. Det fremgår af § 10, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1289 af 29. november 2019 om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer.

Det følger af § 36, stk. 1, nr. 1, at markedsføring af spil skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde således, at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større, end den i realiteten er.

Det er Spillemyndighedens vurdering, at markedsføring af gevinster ved spil på spilleautomater på mere end 600 kr. er i strid med spillelovens § 36, stk. 1, nr. 1. Hvis der reklamers for gevinster, der overstiger 600 kr., skal det i markedsføringsmaterialet tydeliggøres, at chancen for at vinde denne gevinst sker gennem flere spil.