Whistleblowerordning om hvidvask

Denne whistleblowerordning kan benyttes af bl.a. ansatte og tidligere ansatte hos spiludbydere til indberetning af spiludbydernes (potentielle) overtrædelser af hvidvaskloven. 

Hvem kan lave en indberetning?

Ansatte og tidligere ansatte hos spiludbydere samt samarbejdspartnere til spiludbydere kan lave en indberetning.

Hvis en spiller vil lave en indberetning af en spiludbyders overtrædelse af andet end hvidvaskloven, fx markedsføringsloven eller ansvarligt spil, skal whistleblowerordningen om Spillemyndigheden benyttes.

Spillemyndigheden opfordrer til at indberetninger, så vidt det er muligt, foretages internt hos arbejdsgiverne og, at indberetninger til Spillemyndigheden kun foretages såfremt en indberetning ikke kan laves uden risiko for eventuelle repressalier.

Du kan indberette anonymt

Som udgangspunkt er indberetninger til Spillemyndigheden via whistleblowerordningen anonyme. Det er dog muligt at oplyse identitet og kontaktoplysninger i forbindelse med indberetningen – oplysningerne skrives i feltet ’’beskrivelse af (potentiel) overtrædelse’’.  Spillemyndigheden har herefter mulighed for at kontakte indberetteren for eventuelle yderligere oplysninger.

Spillemyndigheden kan ikke kontakte en anonym indberetter, i tilfælde af behov for uddybende spørgsmål. Det er derfor vigtigt, at du ved en anonym indberetning, beskriver og dokumenterer en potentiel overtrædelse så grundigt som muligt.

Du må gerne vedhæfte dokumenter.

Beskyttelse af whistleblowere

Spillemyndighedens whistleblowerordning er omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere. Som indberetter til Spillemyndighedens whistleblowerordning er man i visse tilfælde sikret beskyttelse. Beskyttelsen betyder, at det er muligt at foretage indberetninger uden frygt for ansættelsesretlige konsekvenser eller repressalier.

Grundlæggende er det en forudsætning for at være berettiget til beskyttelse, at der ikke er tale om bevidst indsendelse af urigtige eller vildledende oplysninger. Lovens beskyttelse gælder således kun såfremt whistlebloweren på tidspunktet for indberetningen eller offentliggørelsen har haft rimelig grund til at antage at oplysningerne i indberetningen var korrekte.

For yderligere informationer om beskyttelse og undtagelserne hertil henvises til Lov om beskyttelse af whistleblowere – kapitel 2.

Hvad kan man indberette?

Man kan lave en indberetning af spiludbydere, der har fået udstedt spiltilladelse fra Spillemyndigheden.

Indberetningen kan handle om alle (potentielle) overtrædelser af hvidvaskloven. Det kan fx vedrøre en spiludbyders risikovurdering, forretningsgange og procedurer, en spiludbyders håndtering af kundekendskabsprocedurer, eller en spiludbyders manglende overholdelse af undersøgelsespligten, noteringspligten, underretningspligten og opbevaringspligten.

Denne whistleblowerordning kan ikke benyttes til at indberette om manglende betaling af skat, moms eller afgifter ved en forhandler, eller andre forhold, der ikke er omfattet af hvidvaskloven. I disse tilfælde, skal whistleblowerordningen om Spillemyndigheden benyttes.

Ved skriftlige indberetninger via Spillemyndighedens whistleblowerordning, udfyldes formularen nederst på siden. Indberetningen modtages og vurderes af Spillemyndighedens hvidvaskenhed, som foretager en indledende og konkret vurdering af, om der er grundlag for egentlig sagsbehandling af forholdet.

Whistleblowere, der har angivet kontaktoplysninger i forbindelse med indberetningen, vil

  • inden for 7 hverdage modtage en kvittering for Spillemyndighedens modtagelse af indberetningen
  • inden for 3 måneder, dog maksimalt 6 måneder, modtage en tilbagemelding om Spillemyndighedens vurdering af sagen
  • modtage en tilbagemelding om sagens endelige resultat

Whistleblowere, der ikke har angivet kontaktoplysninger, vil ikke modtage tilbagemeldinger fra Spillemyndigheden.

Vores behandling af dine personlige oplysninger

Alle indberetninger via Spillemyndighedens whistleblowerordning foretages fortroligt. Hos Spillemyndigheden har vi dataansvaret for behandling af de personoplysninger, som vi modtager.

Spillemyndigheden opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt for at behandle den enkelte henvendelse. For mere om rettigheder og Spillemyndighedens behandling af personfølsomme oplysninger henvises til Privatlivspolitikken.

 

Indsend en indberetning om hvidvask