Information 51

20 apr 2021

Årsredegørelse 2020

Alle tilladelsesindehavere af væddemål og onlinekasino, som har haft tilladelse i perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2020, skal sende en årsredegørelse.

Fremsendelse af årsredegørelsen for 2020 skal igen i år indsendes via et spørgeskema. Spørgeskemaet skal udfyldes på én gang, hvorfor det er en god idé, at have alle nedenstående oplysninger klar, inden man begynder at udfylde skemaet. Før I kan udfylde skemaet, vil I modtage et link med dertilhørende kode.

For tilladelsesindehavere, hvor 2020 har været det første år, hvor der er udbudt spil, skal der i stedet indsendes en rapport for det første års udbud af spil, som skal afleveres senest 14 måneder efter, at tilladelsen er taget i brug.

Såfremt der er tale om en fornyelse af en tilladelse, skal denne betragtes som en ny tilladelse. Det vil sige, at betingelser for det første år, hvor der er sket et udbud af spil, atter skal opfyldes, herunder krav om rapport ét år efter tilladelsen er taget i brug, jf. lov om spil § 43, stk. 1.

Årsredegørelsen skal være Spillemyndigheden i hænde senest den 31. maj 2021.

Hvad skal årsredegørelserne indeholde?

Årsredegørelsen skal indeholde: Virksomhedens nøgletal og en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav. Redegørelsen skal alene vedrøre udbuddet af spil på det danske marked i 2020, medmindre andet er angivet nedenfor. 

Hvis I har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal årsredegørelsen også omfatte dette spiludbud. Det betyder at alle tal skal inkludere Grønland, også i de tilfælde hvor der yderligere spørges om Grønland specifikt.

Spillemyndighedens brug af årsredegørelserne 

En manglende udarbejdelse af årsredegørelsen betragtes som en grov overtrædelse af spilleloven og kan medføre, at tilladelsen tilbagekaldes i medfør af spillelovens § 44, stk. 1, nr. 1. 

Årsredegørelserne gennemgås nøje af Spillemyndigheden i tilsynsøjemed. 

Tavshedspligt 

Spillemyndigheden er underlagt en særlige tavshedspligt efter skatteforvaltningsloven § 17, stk. 1, 1. pkt. Der vil derfor ikke blive videregivet oplysninger, som kan henføres til en bestemt fysisk eller juridisk person, og som vedrører den pågældendes økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold. 

Instruktion til Survey

Denne Survey har til formål at indsamle alle informationer vedrørende årsredegørelse 2020.

VIGTIGT: Surveyen besvares af én omgang. Alle spørgsmål skal udfyldes. I tilfælde af at svaret er "ingen", skriv da 0.

Det er muligt at bevæge sig frem og tilbage i Surveyen, som det ønskes.

Alle beløb skal opgøres i danske kroner. Udenlandsk valuta skal omregnes efter valutakurser fra Danmarks Nationalbank.

Tal skal være i hele tal uden decimaler og uden tusindtalsseperatorer. Fx indsættes 1.458,4 kr. som 1458 kr. 

OBS: Såfremt I kun har tilladelse til enten at udbyde onlinekasino, væddemål eller udelukkende udbyder landbaseret væddemål, vil surveyen springe de punkter over, som ikke har relevans for jer. Dette er ikke en fejl.

Spørgsmål i årsredegørelsen 2020 

Tilladelsesindehavers informationer:

Tilladelsesindehaver         _________________
Kontaktperson for årsredegørelsen    _________________
Kontaktpersonens mailadresse     _________________
Kontaktpersonens telefonnummer     _________________

Har I tilladelse til at udbyde onlinekasino?

□ Ja
□ Nej

Har I tilladelse til at udbyde væddemål?

□ Ja
□ Nej

Udbyder I landbaseret væddemål? 

□ Ja
□ Nej

Udbyder I udelukkende landbaseret væddemål?

□ Ja
□ Nej

Udbyder I spil i Grønland? 

□ Ja
□ Nej

1. Statistik – Onlinekasino 

1.1. Angiv antallet af registrerede spillere, oprettet i 2020, fordelt på alder og køn: 

Mænd:
18-25 år        _________________            
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

1.2. Angiv antallet af registrerede aktive spillere i alt i 2020 fordelt på alder og køn:

Mænd:
18-25 år        _________________            
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

2. Statistik – Væddemål 

2.1. Angiv antallet af registrerede spillere, oprettet i 2020, fordelt på alder og køn: 

Mænd:
18-25 år        _________________            
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

2.2. Angiv antallet af registrerede aktive spillere i alt i 2020 fordelt på alder og køn:

Mænd:
18-25 år        _________________            
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

3. Statistik – Grønland 

3.1. Angiv antallet af registrerede spillere i Grønland, oprettet i 2020, fordelt på alder og køn: 

Mænd:
18-25 år        _________________            
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

3.2. Angiv antallet af registrerede aktive spillere i alt i 2020 i Grønland fordelt på alder og køn:

Mænd:
18-25 år        _________________            
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

4. Økonomiske nøgletal – Onlinekasino

4.1. Økonomiske nøgletal - Indtægter

Alle beløb skal opgives i danske kroner (DKK).

Hvis I har tilladelse til både onlinekasino og væddemål og der er økonomiske nøgletal som I ikke deler op mellem de to markeder, bedes I venligst angive et estimat for hvert marked.  

Indbetalinger             _________________
Indbetalinger er den totale sum penge spillere har betalt ind til deres spilkonto.

Indskud             _________________
Indskud er defineret som summen af de indsatser, der er placeret på spil. Bonusser er inkluderet i indskud. Indskud fra kommissionsspil skal ikke inkluderes. 

Gevinst             _________________
Gevinster er den totale sum penge spillere har vundet fra spil. Gevinster fra kommissionsspil skal ikke inkluderes. 

Kommission             _________________
Kommission er typisk en procentdel af indskud som spillerne betaler til tilladelsesindehaveren for at deltage i spil hvor de spiller mod andre spillere, fx poker og bingo.

Afgiftspligt bruttospilleindtægt (BSI)     _________________
Bruttospilleindtægt er defineret som indskud minus gevinster plus eventuel kommission.

Finansielle indtægter         _________________
Finansielle indtægter vedrører tilladelsesindehavernes finansielle aktiviteter og inkluderer fx renteindtægter, valutakursdifferencer og udbytte og gevinster fra værdipapirer.

Andre indtægter         _________________
Andre indtægter vedrører alle andre kilder af indtægter end ovenstående. 

4.1.1. Økonomiske nøgletal - Indtægter

Hvilke andre indtægter?

4.2. Økonomiske nøgletal – Bruttospilleindtægt i Grønland

Angiv bruttospilleindtægt fra onlinekasino udbudt i Grønland. Hvis ikke I kan give et præcist beløb, bedes I give et kvalificeret estimat.

Beløbet skal opgøres i danske kroner (DKK)

Bruttospilleindtægt i Grønland     _________________

4.3. Økonomiske nøgletal - Omkostninger

Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK).

Hvis I har tilladelse til både onlinekasino og væddemål, og der er økonomiske nøgletal, som I ikke deler op mellem de to markeder, bedes I venligst angive et estimat for hvert marked.  

Udbetalinger             _________________
Udbetalinger er den totale sum penge spillere har trukket ud fra deres spilkonto via forskellige udbetalingsløsninger som betalingsoverførsler, kreditkort mm. 

Spilleafgift             _________________

Årsgebyr til Spillemyndigheden     _________________

Personaleomkostninger         _________________
Personaleomkostninger er alle de udgifter der er forbundet med ansættelse af personalet, fx løn, pension, forsikringer, uddannelser og kurser.

Finansielle omkostninger         _________________
Finansielle omkostninger vedrører tilladelsesindehaverens finansielle aktiviteter og inkluderer fx renteudgifter og tab fra værdipapirer. 

Af- og nedskrivninger         _________________
Af- og nedskrivninger er nedsættelser af værdien af virksomhedens aktiver.

Øvrige omkostninger (inkl. markedsføringsomkostninger, men ekskl. bonus)     _________________
Øvrige omkostninger vedrører alle andre kilder af omkostninger, inklusive markedsføringsomkostninger. 

Skat af årets resultat         _________________

Årets resultat (efter skat)        _________________

Egenkapital             _________________

4.4. Økonomiske nøgletal – Forventninger til bruttospilleindtægt

Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK). 

Hvad er jeres forventninger til BSI for onlinekasino i 2021 og 2022?

Forventet bruttospilleindtægt i 2021        _________________
Forventet bruttospilleindtægt i 2022        _________________

5. Økonomiske nøgletal – Væddemål

5.1. Økonomiske nøgletal - Indtægter

Alle beløb skal opgives i danske kroner (DKK).

Hvis I har tilladelse til både onlinekasino og væddemål, og der er økonomiske nøgletal, som I ikke deler op mellem de to markeder, bedes I venligst angive et estimat for hvert marked.  

Indbetalinger             _________________
Indbetalinger er den totale sum penge spillere har betalt ind til deres spilkonto.

Indskud            _________________
Indskud er defineret som summen af de indsatser, der er placeret på spil. Bonusser er inkluderet i indskud. Indskud fra kommissionsspil skal ikke inkluderes. 

Gevinst             _________________
Gevinster er den totale sum penge spillere har vundet fra spil. Gevinster fra kommissionsspil skal ikke inkluderes. 

Kommission             _________________
Kommission er en procentdel af indskud eller gevinst som spillerne betaler til tilladelsesindehaveren i et spil mod andre spillere. Kommission vil typisk forekomme hos tilladelsesindehavere, der udbyder spilbørser.

Afgiftspligt bruttospilleindtægt (BSI)     _________________
Bruttospilleindtægt er defineret som indskud minus gevinster plus eventuel kommission.

Finansielle indtægter         _________________
Finansielle indtægter vedrører tilladelsesindehaverens finansielle aktiviteter og inkluderer fx renteindtægter, valutakursdifferencer og udbytte og gevinster fra værdipapirer.

Andre indtægter         _________________
Andre indtægter vedrører alle andre kilder af indtægter end ovenstående. 

5.1.1. Økonomiske nøgletal - Indtægter

Hvilke andre indtægter?

5.2. Økonomiske nøgletal – Bruttospilleindtægt i Grønland

Angiv bruttospilleindtægt fra væddemål udbudt i Grønland. Hvis ikke I kan give et præcist beløb bedes I give et kvalificeret estimat.

Beløbet skal opgøres i danske kroner (DKK)

Bruttospilleindtægt i Grønland     _________________

5.3. Økonomiske nøgletal - Omkostninger

Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK).

Hvis I har tilladelse til både onlinekasino og væddemål og der er økonomiske nøgletal som I ikke deler op mellem de to markeder, bedes I venligst angive et estimat for hvert marked.  

Udbetalinger             _________________
Udbetalinger er den totale sum penge spillere har trukket ud fra deres spilkonto via forskellige udbetalingsløsninger som betalingsoverførsler, kreditkort mm. 

Spilleafgift             _________________

Særligt bidrag til hestevæddeløbssporten    _________________

Årsgebyr til Spillemyndigheden    _________________

Personaleomkostninger         _________________
Personaleomkostninger er alle de udgifter der er forbundet med ansættelse af personalet, fx løn, pension, forsikringer, uddannelser og kurser.

Finansielle omkostninger         _________________
Finansielle omkostninger vedrører tilladelsesindehaverens finansielle aktiviteter og inkluderer fx renteudgifter og tab fra værdipapirer. 

Af- og nedskrivninger         _________________
Af- og nedskrivninger er nedsættelser af værdien af virksomhedens aktiver. 

Øvrige omkostninger (inkl. markedsføringsomkostninger, men ekskl. bonus)     _________________
Øvrige omkostninger vedrører alle andre kilder af omkostninger, inklusiv markedsføringsomkostninger. 

Skat af årets resultat         _________________

Årets resultat (efter skat)        _________________

Egenkapital             _________________

5.4. Økonomiske nøgletal – Forventninger til bruttospilleindtægt

Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK). 

Hvad er jeres forventninger til BSI for væddemål i 2021 og 2022?

Forventet bruttospilleindtægt i 2021        _________________
Forventet bruttospilleindtægt i 2022        _________________

5.5. Økonomiske nøgletal – Salgskanaler

Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK). 

Hvad er jeres indskud og gevinster opdelt på salgskanaler i 2020?

Online inkluderer både computer og mobil. 

Online indskud        _________________
Online gevinster        _________________
Landbaseret indskud        _________________
Landbaserede gevinster        _________________

6. Markedsføring – Onlinekasino 

6.1. Markedsføring – Medier 

Angiv markedsføringsomkostninger, opgjort i danske kroner (DKK), til det danske marked på følgende medier:

TV                _________________
Biograf                 _________________
Trykte medier                 _________________
Radio                 _________________
Internet: Adwords             _________________
Internet: Bannerreklame på tredjemands hjemmeside     _________________
Internet: Sociale medier            _________________
Internet: Affiliates            _________________
Egen hjemmeside             _________________
Email                 _________________
SMS                 _________________        
Sponsorater                _________________
Andet                 _________________

6.1.1. Markedsføring – Affiliates 

Hvilke affiliates benytter I? 

6.1.2. Markedsføring – Andet 

Angiv hvad "Andet" indebærer

6.2. Markedsføring – TV-kanaler

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på TV, på følgende TV-kanaler, opgjort i danske kroner (DKK).

TV 2                 _________________    
Discovery Networks Denmark (fx Kanal 4, 5, 6, 7 og 9)    _________________
Viasat (fx TV 3, 3+, 3 puls, 3 sport)        _________________
Andre                 _________________

6.2.1. Markedsføring – Andre TV-kanaler  

Hvilke andre TV-kanaler? 

6.3. Markedsføring – Sociale medier 

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på følgende sociale medier, opgjort i danske kroner (DKK).

YouTube             _________________
Instagram             _________________
Facebook             _________________
Twitter             _________________
Influencere. Ved influencer menes en person, som reklamerer via sociale medier.        _________________
Andre sociale medier         _________________

6.3.1 Markedsføring – Influencere 

Hvilke influencere benytter I? 

6.3.2 Markedsføring – Andre sociale medier

Hvilke andre sociale medier? 

7. Markedsføring – Væddemål

7.1. Markedsføring – Medier 

Angiv markedsføringsomkostninger, opgjort i danske kroner (DKK), til det danske marked på følgende medier:

TV                _________________
Biograf                 _________________
Trykte medier                 _________________
Radio                 _________________
Internet: Adwords             _________________
Internet: Bannerreklame på tredjemands hjemmeside     _________________
Internet: Sociale medier            _________________
Internet: Affiliates            _________________
Egen hjemmeside             _________________
Email                 _________________
SMS                 _________________
Sponsorater                _________________
Andet                 _________________

7.1.1. Markedsføring – Affiliates 

Hvilke affiliates benytter I? 

7.1.2. Markedsføring – Andet 

Angiv hvad "Andet" indebærer

7.2. Markedsføring – TV-kanaler

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på TV, på følgende TV-kanaler, opgjort i danske kroner (DKK).

TV 2                 _________________    
Discovery Networks Denmark (fx Kanal 4, 5, 6, 7 og 9)    _________________
Viasat (fx TV 3, 3+, 3 puls, 3 sport)        _________________
Andre                 _________________

7.2.1. Markedsføring – Andre TV-kanaler  

Hvilke andre TV-kanaler? 

7.3. Markedsføring – Sociale medier 

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på følgende sociale medier, opgjort i dan-ske kroner (DKK).

YouTube             _________________
Instagram             _________________
Facebook             _________________
Twitter             _________________
Influencere. Ved influencer menes en person, som reklamerer via sociale medier.        _________________
Andre sociale medier         _________________

7.3.1. Markedsføring – Influencere 

Hvilke influencere benytter I? 

7.3.2. Markedsføring – Andre sociale medier

Hvilke andre sociale medier? 

8. Salgsfremmende foranstaltninger - Onlinekasino

8.1. Hvilke typer af salgsfremmende foranstaltninger benytter I, der ikke er en traditionel bonus? For eksempel som konkurrencer og lodtrækninger. 

8.2. Bonus – Velkomstbonus 

Angiv hvor mange nye spillere, der har accepteret en bonus, der alene er blevet tilbudt til nye spillere i 2020?

Antal spillere            _________________
Værdi af accepterede bonus (DKK)    _________________

8.3. Bonus – Velkomstbonus 

Angiv hvor mange af de bonusser, der er blevet accepteret af nye spillere i 2020 (som angivet i 8.2), der er blevet gennemspillet?

Antal bonusser            _________________
Værdi af gennemspillede bonus (DKK)     _________________

8.4. Bonus – Eksisterende kunder 

Angiv hvor mange spillere, der har accepteret en bonus, der er blevet tilbudt eksisterende spillere i 2020?

Antal spillere             _________________
Værdi af accepterede bonusser (DKK)    _________________

8.5. Bonus – Eksisterende kunder 

Angiv hvor mange af de bonusser, der er blevet accepteret af eksisterende spillere i 2020 (som angivet i 8.4), der er blevet gennemspillet?

Ved antal bonusser forstås de bonusser, hvor spillerne har opfyldt alle vilkårene for bonussen, og derfor kan få adgang til de afledte gevinster. Ved værdi af gennemspillede bonusser menes det beløb, som spillerne har opnået adgang til ved at opfylde vilkårene for bonussen.

Antal bonusser            _________________
Værdi af gennemspillede bonusser (DKK)     _________________

8.6. Bonus – Free spins 

Angiv værdien og antal gevinstudbetalinger i 2020, hvor gevinsten stammer fra et free spin. 

Ved angivelse af værdien af gevinstudbetalingerne, skal den egentlige værdi af free spins fratrækkes.

Værdien af gevinstudbetalinger (DKK)    _________________    
Antal gevinstudbetalinger           _________________

9. Salgsfremmende foranstaltninger - Væddemål

9.1. Hvilke typer af salgsfremmende foranstaltninger benytter I, der ikke er en traditionel bonus? For eksempel som konkurrencer og lodtrækninger. 

9.2. Bonus – Velkomstbonus 

Angiv hvor mange nye spillere, der har accepteret en bonus, der alene er blevet tilbudt til nye spillere i 2020?

Antal spillere             _________________
Værdi af accepterede bonusser (DKK)     _________________

9.3. Bonus – Velkomstbonus 

Angiv hvor mange af de bonusser, der er blevet accepteret af nye spillere i 2020 (som angivet i 9.2), der er blevet gennemspillet?

Ved antal bonusser forstås de bonusser, hvor spillerne har opfyldt alle vilkårene for bonussen, og derfor kan få adgang til de afledte gevinster. Ved værdi af gennemspillede bonusser menes det beløb, som spillerne har opnået adgang til ved at opfylde vilkårene for bonussen.

Antal bonusser            _________________
Værdi af gennemspillede bonusser (DKK)     _________________

9.4. Bonus – Eksisterende kunder 

Angiv hvor mange spillere, der har accepteret en bonus, der er blevet tilbudt eksisterende spillere i 2020?

Antal spillere            _________________
Værdi af accepterede bonus (DKK)     _________________

9.5. Bonus – Eksisterende kunder 

Angiv hvor mange af de bonusser, der er blevet accepteret af eksisterende spillere i 2020 (som angivet i 9.4), der er blevet gennemspillet?

Ved antal bonusser forstås de bonusser, hvor spillerne har opfyldt alle vilkårene for bonussen, og derfor kan få adgang til de afledte gevinster. Ved værdi af gennemspillede bonusser menes det beløb, som spillerne har opnået adgang til ved at opfylde vilkårene for bonussen.

Antal bonusser            _________________
Værdi af gennemspillede bonusser (DKK)     _________________

9.6. Bonus – Free bets 

Angiv værdien og antal gevinstudbetalinger i 2020, hvor gevinsten stammer fra et free bets. 
Ved angivelse af værdien af gevinstudbetalingerne, skal den egentlige værdi af free bets fratrækkes.

Værdien af gevinstudbetalinger (DKK)    _________________
Antal gevinstudbetalinger           _________________

9.7. Bonus – Risikofrit spil 

Samlede tilbagebetalinger i kr. i 2020, hvor I refunderer spillerens indsats, når væddemål tabes (typisk kaldet ”risikofrit spil”). Opgjort per kvartal i antal og i danske kroner (DKK).

DKK         _________________
Antal         _________________

10. Limitering 

Anvender I limitering?

Ved limitering menes, at I indsatsbegrænser visse spillere eller, hvor I begrænser hvad spilleren kan vinde. Limitering dækker ikke indbetalingsgrænser valgt af spilleren selv. 

□ Ja
□ Nej

11. Klager

Definitionen af en klage er, når en spiller ikke er enig i sagsbehandlingen eller resultatet heraf eller har benyttet ordet ”klage” i sin henvendelse.
    
11.1. Angiv antallet af klager modtaget fra spillere.         _________________

11.2. Antal modtagne henvendelser, hvor ordet ”klage” er brugt.     _________________

11.3. Angiv den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en klage.      _________________

11.4. Angiv antallet af klager, hvor sagsbehandlingstiden  har varet længere end 14 dage. Sagsbehandlingstiden udregnes fra dagen, hvor klagen modtages, til klageren har modtaget endeligt svar.    _________________

12. Ansvarligt spil 

12.1. Uddannelse 

Hvor mange har I uddannet med henblik på at forebygge og forhindre problemspil og spilafhængighed?         _________________

12.2. Selvtest 

12.2.1. Hvilken selvtest for spilafhængighed benytter i? 

12.3. Storspillere

12.3.1. Benytter I VIP-spillere/Storspillere?

□ Ja
□ Nej

12.4. Unge under 18 år – online 

12.4.1. Har I foranstaltninger, der skal sikre, at personer under 18 år ikke kan spille online?

□ Ja
□ Nej

12.4.1.1. Angiv, hvilke foranstaltninger I anvender?

12.5. Indbetalingsgrænser

Antal registrerede spillere, der i 2020 har fastsat en indbetalingsgrænse:
Daglig    _________________

Ugentlig    _________________

Månedlig    _________________

12.5.1. Angiv medianen samt 90. og 99. percentil af fastsatte indbetalingsgrænser i 2020. 

Medianen er den midterste værdi af de fastsatte indbetalingsgrænser. Det svarer til den 50 percentil. 

Definition af percentil (eksemplificeret ved den 99. percentil): Den 99. percentil er den værdi af de fastsatte indbetalingsgrænser hvor 99 pct. af indbetalingsgrænserne ligger under den værdi. 

Percentiler er en typisk opslagsfunktion i dataprogrammer som Excel. 

12.6. Selvudelukkelse 

Antal spillere, der har fastsat en afkølingsperiode eller midlertidig udelukkelse ved tilladelsesindehaveren selv:

På 24 timer             _________________
På 30 dage             _________________
På over 30 dage         _________________
Endelig udelukkelse         _________________
Andet             _________________

12.6.1. Selvudelukkelse – Andet 

Angiv hvad "Andet" indebærer

12.7. Markedsføring til selvudelukkede 

Har I foranstaltninger der sikrer, at I ikke sender markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv fra spil på jeres side?

□ Ja
□ Nej

12.7.1. Uddyb, hvordan det sikres, at der ikke sendes markedsføring til spillere, som har udelukket sig selv fra spil på jeres side.

12.8. Landbaseret væddemål 

12.8.1 Har I foranstaltninger, der skal sikre, at der ikke sker salg af landbaseret væddemål til
personer under 18 år?

□ Ja
□ Nej

12.8.1.1. Angiv, hvilke foranstaltninger I anvender?

12.9. Har I, i perioden fra den 01/01-2020 - 31/12-20, konstateret salg af landbaseret væddemål til personer under 18 år?

□ Ja
□ Nej

12.9.1 Hvor mange tilfælde, har I konstateret, at der er sket salg af landbaseret væddemål til personer under 18 år? 

Antal     _________________

12.10. Har I fastsat en procedure i tilfælde af, at der sker salg af væddemål til unge under 18 år?

□ Ja
□ Nej

12.10.1. Redegør for procedurens indhold 

13. Hvidvask 

Til brug for Spillemyndighedens risikovurdering af de af hvidvaskloven omfattede virksomheder skal I besvare nedenstående punkter. Oplysningerne indhentes med hjemmel i hvidvasklovens § 65, stk. 2.

13.1. Hvidvasklovens § 10 angiver, at I efter spillerens oprettelse af spilkontoen løbende skal sikre, at jeres identitetsoplysninger på spillere er korrekte og fyldestgørende. Hvornår sikrer I dette?

□ Intervaller 
□ Når spillerens spiladfærd ændrer sig
□ Når spilleren opnår en grænse for udbetaling af gevinstsum
□ Spilleren skal selv gøre opmærksom på, at dennes forhold har ændret sig

13.1.1. Hvis intervaller, angiv det tidsmæssige faste interval:

13.2. Angiv hvad der kan medføre en undersøgelse af oprindelsen af spillerens midler?

□ Spillerens generelle spilforbrug overskrider en fastsat tærskelværdi. 
□ Spillerens konkrete spilforbrug i et spil overskrider en fastsat tærskelværdi. 
□ Spilleren træffer spilvalg, hvor risikoen ikke står mål med en potentiel gevinst.
□ Spilleren skifter indbetalings- og udbetalingsmetode flere gange.
□ Spillerens adfærd er mistænkelig.
□ Andet 

13.2.1. Angiv hvilken tærskelværdi, hvis spillerens generelle spilforbrug overskrider en fastsat tærskelværdi.
13.2.2. Angiv hvilken tærskelværdi, hvis spillerens konkrete spilforbrug overskrider en fastsat tærskelværdi.
13.2.3. Hvis andet, angiv hvilken

13.3. Gør I brug af tredjemandsbistand til at udføre kundekendskabsprocedure, jf. hvid-vasklovens § 22?

□ Ja
□ Nej

13.3.1. Hvis ja, til hvem og hvor tredjemand er hjemmehørende?

13.4. Kan I få udleveret kopier af identifikationspapirer, data og dokumentation for spilleren af tredjemand nævnt under 13.3.1?

□ Ja
□ Nej

13.4.1. Hvis ja, tilføj den eksakte formulering af kontraktsvilkåret mellem jer og tredjemand som regulerer udleveringen af oplysninger:

13.5. Er det en anden virksomhed indenfor koncernen som udfører kundekendskabsproceduren, jf. hvidvasklovens § 23?

□ Ja
□ Nej

13.6. Har I på baggrund af hvidvasklovens § 24 outsourcet opgaver som hvidvaskloven forpligter jer til at udføre?

□ Ja
□ Nej

13.6.1. Hvis ja, til hvem og hvor tredjemand er hjemmehørende?
13.6.2. Angiv hvilke opgaver I har outsourcet?

13.7. Giver I mulighed for at en spiller kan oprette en midlertidig konto, jf.§ 6 i bekendtgørelse om online væddemål og bekendtgørelse om onlinekasino?

□ Ja
□ Nej

13.8. Afkryds de betalingsløsninger I tilbyder ved indbetaling til online spil?

□ Kreditkort 
□ Betalingsoverførsler 
□ Forudbetalte kreditkort 
□ Mobilepay
□ E-punge
□ Andre 

13.8.1. Hvis andre betalingsløsninger, angiv hvilke?

13.9. Afkryds de betalingsløsninger I tilbyder ved udbetaling fra online spil?

□ Kreditkort 
□ Betalingsoverførsler 
□ Forudbetalte kreditkort 
□ Nemkonto 
□ MobilePay
□ E-punge
□ Andre 

13.9.1. Hvis andre betalingsløsninger, angiv hvilke?
13.9.2. Sker udbetalinger i et ”lukket kredsløb” eller har spilleren mulighed for frit at vælge, hvilken udbetalingsmetode der skal anvendes?

□ Lukket kredsløb, hvis muligt
□ Spilleren kan frit vælge udbetalingsmetode
□ Vi bestemmer hvilken udbetalingsmetode, der kan anvendes

13.9.2.1 Hvis sidste mulighed er angivet, beskrive i generelle termer, hvordan en udbetalingsmetode vælges

13.10. Angiv hvorledes de afkrydsede indbetalings- og udbetalingsmetoder under 13.8 og 13.9 er risikovurderet? 

13.10.1. Er der situationer, hvor I afviser en spillers indbetalingsmetode som ellers fremgår som en godkendt betalingsmetode i 13.8? 

□ Ja
□ Nej

13.10.1.1. Hvis ja, angiv hvornår

13.11 Afkryds de betalingsløsninger I tilbyder ved indbetaling til landbaseret spil?

□ Kreditkort 
□ Betalingsoverførsler 
□ Vouchers 
□ Forudbetalte kreditkort 
□ Kontant 
□ Andre 

13.11.1 Hvis andre betalingsløsninger, angiv hvilke?

13.12 Afkryds de betalingsløsninger I tilbyder til udbetaling fra landbaseret spil?

□ Kreditkort 
□ Betalingsoverførsler 
□ Vouchers 
□ Kontant 
□ Spilkort med overførsel til bankkonto 
□ Andre 

13.12.1. Hvis andre betalingsløsninger, angiv hvilke?

13.13 Angiv antal kundeforhold i 2020 som I har kategoriseret som højrisikokunder? 

Antal:     ________________

13.14 Angiv antal spilkonti der i 2020 er tilknyttet en politisk eksponeret person, en nærtstående til en politisk eksponeret person eller en nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person? 

Antal:     ________________

13.15 Angiv antal gennemførte ind- og udbetalinger (totale transaktioner) i 2020?

Antal totale transaktioner:     ________________

13.16 Angiv antal underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020?

Antal:     ________________

13.17 Angiv antal aktive spillere i 2020, som er knyttet til tidligere underretninger til Hvidvasksekretariatet?

Antal:     ________________

13.18 Angiv antal spillere, der er blevet lukket i 2020 på baggrund af mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering?

Antal:     ________________

13.19 Angiv antal og begrundelse(r) hvis jeres koncern har været udsat for afgørelser på hvidvaskområdet i andre jurisdiktioner i 2020?

Antal påbud i koncernen:         ________________

Begrundelse(r) for påbud i koncernen:    


Antal påtaler i koncernen:        ________________

Begrundelse(r) for påtale i koncernen:    


Antal domme i koncernen:         ________________

Begrundelse(r) for domme i koncernen:    


Angiv hvis andre forhold:        


13.20 Angiv totalt antal af administrative afgørelser som koncernen har modtaget for overtrædelser af spillelovgivninger i 2020?

Antal administrative afgørelser i koncernen:    ________________

13.21 Sikrer jeres Whistleblower system mulighed for 100 % anonymitet? 

□ Ja
□ Nej
□ Vi har ikke et Whistleblower system 

13.21.1. Hvis ja: Beskriv hvordan anonymiteten sikres

14. Hvidvask – Grønland

Spørgsmål 14.1 og 14.2 omhandler efterlevelsen af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Spørgsmålene stilles med hjemmel i anordningens § 65, stk. 2. 

14.1 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme § 7 angiver, at I skal have en risikovurdering for jeres spiludbud i Grønland.

Angiv om og hvordan jeres risikovurdering adskiller sig fra jeres risikovurdering ved spil-udbud i Danmark jf. hvidvaskloven § 7.

14.2 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme § 26 angiver, at I skal underrette om transaktioner eller henvendelser, hvor der er mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme til hvidvasksekretariatet.

Oplys hvordan underretningerne fra spil i Grønland har fordelt sig i 2 kategorier:
STR (Suspicious transaction report)    ________________
SAR (Suspicious activity report)    ________________

15. Modregningsfri konto 

15.1 Angiv gennemsnitligt indestående på den 1 procent af spilkonti med flest midler den 31.12.2020

Angiv beløb        ________________

15.2 Angiv indestående på modregningsfrikonto den 31.12.2020

Angiv beløb         ________________

16. Inaktive konti 

16.1 Angiv antal inaktive konti den 31.12.2020. 

Ved en inaktiv konto menes en konto, hvor der ikke har været spilaktivitet indenfor referenceperioden den 1.1.2020 til den 31.12.2020. 

Antal inaktive konti     ________________

16.1.1 Indestående beløb på det samlede antal inaktive konti den 31.12.2020. 

Beløb         ________________

17. Beretning om, hvordan I har efterlevet lovens krav

I bedes oplyse om virksomhedens hovedaktiviteter, og udviklingen heri, samt give en beskrivelse af væsentlige forhold, som har påvirket eller forventes at påvirke virksomheden. 

Hvis I er en del af en koncern, skal det beskrives hvilke usikkerhedsfaktorer, der påhviler henholdsvis jer og koncernen. 

Oplys om de største begivenheder, som fx kampagner, ændringer i spiludbuddet eller spilplatforme, samt øvrige væsentlige tiltag mv. 

Hvad er forventningen til 2021?

18. Kontaktpersoner 

Oplys kontaktpersoner, som skal fremgå af Spillemyndighedens interne systemer. Hvis der er ændringer for kontaktpersoner, som har et ansvarsområde, bemærk at blanket 2-07 ligeledes skal udfyldes. 

Selskabets kontaktperson/mail/tlf.nr.         ________________
Juridisk kontaktperson/mail/tlf.nr.         ________________
Teknisk kontaktperson/mail/tlf.nr.         ________________
Ansvarlig for spilsoftware og driften af spil/mail/tlf.nr.    ________________
Ansvarlig for økonomi/mail/tlf.nr.         ________________
Ansvarlig for overvågning af hvidvask af udbytte og 
finansiering af terror/mail/tlf.nr.         ________________
Ansvarlig for systemændringer/mail/tlf.nr.         ________________
Ansvarlig for it-sikkerhed/Mail/tlf.nr.         ________________

Tak for besvarelse af årsredegørelse 2020

I vil, hurtigst muligt, indenfor fem hverdage, få tilsendt den udfyldte årsredegørelse til den mail, som fremgår som kontaktperson først i årsredegørelsen. Den vil blive sendt med digital post eller BlueWhale.