Retningslinjer for anvendelse af logo og brand for Spillemyndighedens services StopSpillet og ROFUS

Følgende retningslinjer er gældende i forhold til anvendelse af Spillemyndighedens logo for StopSpillet, Spillemyndighedens logo for ROFUS.

Retningslinjerne gælder ligeledes ved anvendelse af de to brands og navnene ”StopSpillet” og ”ROFUS”/”Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere”.

Retningslinjerne skitserer hvordan og i hvilke sammenhænge StopSpillet og ROFUS må omtales og anvendes i kommunikation og markedsføring foretaget af andre end Spillemyndigheden.

Retningslinjerne gælder alle typer af kommunikation og alle former for markedsføringsmateriale; herunder både print, digital, sociale medier, TV, radio, biograf, outdoor, tryk på merchandise og lignende.

Retningslinjerne gælder for både juridiske personer, fagpersoner og privatpersoner, som ønsker at anvende logoer og/eller de to brands ”StopSpillet” og ”ROFUS/Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere” på måder, som ligger ud over de lovpligtige anvendelsesområder.

StopSpillets logo

StopSpillets logo

 • Logoet må ikke ændres i design eller proportioner
 • Logoet skal gengives i de anviste farver og må derfor ikke anvendes i fx sort/hvid
 • Logoet må ikke anvendes på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er sponsor af den som anvender logoet
 • Logoet må ikke anvendes på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er medarrangør eller på anden vis samarbejdspartner med den, som anvender logoet
 • Den som anvender logoet, uanset hensigten med anvendelsen, har ansvar for, at logoet anvendes korrekt
 • Logoet må ikke anvendes på en måde, som giver modtageren indtryk af, at StopSpillet tilhører afsenderen
 • Det skal i forbindelse med anvendelsen fremgå tydeligt, at StopSpillet er Spillemyndighedens service
 • Anvendelsen af logoet skal ske i sammenhæng med en beskrivelse af, hvad StopSpillet er
 • Logoets visuelle udtryk må ikke kopieres eller anvendes på en anden måde end til henvisning til StopSpillet uden forudgående godkendelse fra Spillemyndigheden
 • Den som anvender logoet, skal til enhver tid benytte sig af den senest offentliggjorte version af logoet, der er udarbejdet af Spillemyndigheden.

ROFUS' logo

ROFUS logo

 • Logoet må ikke ændres i design eller proportioner
 • Logoet skal gengives i de anviste farver og må derfor ikke anvendes i fx sort/hvid
 • Logoet må ikke anvendes på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er sponsor af den som anvender logoet
 • Logoet må ikke anvendes på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er medarrangør eller på anden vis samarbejdspartner med den, som anvender logoet
 • Den som anvender logoet, uanset hensigten med anvendelsen, har ansvar for, at logoet anvendes korrekt
 • Logoet må ikke anvendes på en måde, som giver modtageren indtryk af, at ROFUS tilhører afsenderen
 • Det skal i forbindelse med anvendelsen fremgå tydeligt, at ROFUS er Spillemyndighedens service
 • Anvendelsen af logoet skal ske i sammenhæng med en beskrivelse af, hvad ROFUS er
 • Logoets visuelle udtryk må ikke kopieres eller anvendes på en anden måde end til henvisning til ROFUS uden forudgående godkendelse fra Spillemyndigheden
 • Den som anvender logoet, skal til enhver tid benytte sig af den senest offentliggjorte version af logoet, der er udarbejdet af Spillemyndigheden

”StopSpillet” og ”ROFUS” – navne og brands

 • Navn og brand må ikke anvendes på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er sponsor af den, som anvender navnet/brandet
 • Navn og brand må ikke anvendes på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er medarrangør eller på anden vis samarbejdspartner med den, som anvender navnet/brandet
 • Anvendelsen må ikke give modtageren indtryk af, at StopSpillet/ROFUS tilhører afsenderen
 • Det skal i forbindelse med anvendelsen fremgå tydeligt, at StopSpillet/ROFUS er Spillemyndighedens services
 • Anvendelsen skal ske i sammenhæng med en beskrivelse af, hvad StopSpillet/ROFUS er
 • Den som anvender navn og/eller brand, uanset hensigten med anvendelsen, har ansvar for, at navnet/brandet anvendes korrekt

Spillemyndigheden skal orienteres

Spillemyndigheden skal altid orienteres skriftligt forud for anvendelse af Spillemyndighedens logoer/brands for henholdsvis StopSpillet og ROFUS samt forud for anvendelse af navnene ”StopSpillet” og ”ROFUS”/”Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere”, når anvendelsen ikke er omfattet af lovgivningen.

Orienteringen sker ved at kontakte kommunikationsansvarlig Katja Arabelle Antabi 
Mail: ka@spillemyndigheden.dk, tlf.: 
72 37 93 85

Konstaterer Spillemyndigheden, at StopSpillets eller ROFUS’ logo, brand eller navn anvendes på en måde, som ikke er forenelig med retningslinjerne, vil Spillemyndigheden kræve den misvisende anvendelse stoppet.

Erhvervsdrivende, som i deres markedsføring anvender logo(er), brand(s) og/eller navnene ”StopSpillet” og ”ROFUS”/”Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere” på en måde som kan betragtes som vildledende, kan eventuelt ifalde ansvar efter markedsføringslovens § 3.

Logopakker til StopSpillet og ROFUS

Logopakker for de to brands kan downloades her

StopSpillet logopakke
StopSpillet-postkort til print

Postkort med StopSpillets logo og telefonnummer.
Kan fx printes og sættes op i spillehaller mv.

ROFUS logo

ROFUS logopakke

ROFUS-logo guidelines

Aldersgrænse for spil – ”18+”-skilt

Som tilladelsesindehaver er du forpligtet til at angive aldersgrænsen for spil. Det kan du blandt andet gøre ved at have et ”18+”-skilt. Spiludbydere med tilladelse fra Spillemyndigheden er velkommen til at benytte Spillemyndighedens ”18+”-skilt, men det er ikke et krav. Det er også muligt at benytte sit eget ”18+”-skilt eller på anden vis angive aldersgrænsen for et spil.

”18+”-skiltet kan downloades her.

Spillemyndighedens "18+"-skilt

Spillemyndighedens "18+"-skilt bruges til at angive aldersgrænse for et spil