Information 46

04 jun 2020

Vejledning om lotteri på værtshuse

Spillemyndigheden er blevet bekendt med, at en del værtshuse udbyder forskellige typer lotteri. Da der er monopol på afholdelse af lotteri i Danmark, med undtagelse af afholdelse af almennyttige lotterier, vil Spillemyndigheden med denne informationsskrivelse præcisere reglerne for udbud af landbaseret lotteri.

Små lotterier på værtshuse og lignende steder

De lotterier, der er observeret på værtshuse, er af meget forskellig karakter. Der er blandt andet observeret ”ø-skrab”, hvor spilleren køber et skrabelod med mulighed for at skrabe en øl. En anden udbredt lotteriform er, at spilleren køber et til flere numre, og at der på en angiven dag og tidspunkt afholdes en lodtrækning om det beløb, der er i puljen (Døde duer). Gevinsten her afhænger altså af, hvor mange der spiller, og om puljen blev vundet de forudgående uger. De fleste lotterier, der er blevet observeret, har en gevinststørrelse på mellem 500 kr. og 5.000 kr.

Det fremgår af spillelovens § 3, at det er udgangspunktet, at udbud af spil i Danmark kræver tilladelse, når følgende betingelser er opfyldt:

  • deltagerne skal betale en indsats for at deltage i spillet,
  • deltagerne kan opnå en chance for at vinde en gevinst, og
  • der i aktiviteten indgår et væddemål eller et spil, hvor gevinstchancen udelukkende beror på tilfældighed eller beror på en kombination af færdighed og tilfældighed.

Alle tre betingelser skal være opfyldt for, at der er tale om et tilladelsespligtigt spil. 

De tilfælde, der falder uden for tilladelseskravet, er spil uden indsats, spil under private former samt almennyttige lotterier, der afvikles i lukkede foreninger. Uden for spillelovgivningen falder desuden spil, der omfattes af bekendtgørelse om offentlige forlystelser og dermed politiets godkendelse. Spil under private former indebærer pengespil for mindre beløb til underholdning for sig selv og familien eller en mindre gruppe af venner

Det afgørende ved spil under private former er således ikke alene størrelsen på indsatsen eller gevinsten, men den kreds af spillere der kan deltage, samt den måde som lotteriet er arrangeret på.

Det er erfaringen, at en større del af lotterierne på værtshuse er offentlig tilgængelige at deltage i, og der vil derfor være tale om spil omfattet af tilladelseskravet i spilleloven. Da der er monopol på lotteri, kan der ikke udstedes tilladelse til at udbyde lotteri, medmindre der er tale om et almennyttigt lotteri. Læs mere om de særlige regler for almennyttigt lotteri nedenfor.

Særlige regler for almennyttige lotterier?

Foreninger, institutioner, organisationer og komitéer kan afholde almennyttigt lotteri til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål.
Privatpersoner og erhvervsvirksomheder kan ikke afholde almennyttige lotterier og der kan ikke afholdes lotterier til fordel for fx enkeltpersoner eller politiske formål.

  • Anmeldelse – senest 14 dage før afholdelse af lotteriet

Foreninger og organisationer skal anmelde et almennyttigt lotteri til Spillemyndigheden, når salgssummen er på 20.000 kr. eller derunder.

  • Ansøgning om tilladelse – senest fire uger før afholdelse af lotteriet

Institutioner og komitéer skal altid søge om tilladelse fra Spillemyndigheden til at afholde almennyttigt lotteri.
Foreninger og organisationer skal søge om tilladelse fra Spillemyndigheden til at afholde almennyttigt lotteri, når salgssummen er over 20.000 kr. eller ved tredje anmeldelse i samme kalenderår.

  • Almennyttigt lotteri, som kun er for medlemmer af foreningen

Foreninger, der afholder almennyttigt lotteri, hvor det kun er medlemmer af foreningen og deres pårørende der deltager, skal hverken ansøge eller anmelde det almennyttige lotteri til Spillemyndigheden.
I kan læse mere om betingelserne i ”Vejledning – afholdelse af almennyttigt lotterier i lukkede foreninger” på spillemyndigheden.dk/almennyttigt-lotteri.

I kan finde mere om afholdelse af almennyttigt lotteri under "Virksomheder og foreninger" og "Almennyttigt lotteri".