Information 39

10 jul 2018

OBS: DENNE INFORMATION ER IKKE LÆNGERE GYLDIG. INFORMATIONEN ER ERSTATTET AF SPILLEMYNDIGHEDENS VEJLEDNING OM LANDBASEREDE VÆDDEMÅL.

Ændring af praksis vedrørende selvbetjente væddemålsterminaler

Den 10. juli 2018

Denne information erstatter information nr. 33 om væddemål for så vidt angår mulighederne for at opstille selvbetjeningsterminaler i butikker.

Spillemyndigheden ændrer mulighederne for at udbyde væddemål via selvbetjeningsterminaler.

Væddemål må efter den nye praksis udbydes via selvbetjeningsterminaler i butikker, hvor det efter gældende regler er tilladt at udbyde væddemål, såfremt en række forudsætninger er opfyldte.

Baggrund for ændringen

Baggrunden for Spillemyndighedens ændrede praksis er en naturlig følge af den teknologiske udvikling i samfundet, hvor selvbetjente løsninger i stadig højere grad efterspørges af både forbrugere og erhvervsdrivende. Spillemyndigheden har i denne relation foretaget en grundig vurdering af mulighederne for at udbyde væddemål via selvbetjeningsterminaler, og har fundet dette muligt under visse forudsætninger. Udbuddet af væddemål skal ske på faglig forsvarlig vis, herunder at der ikke sker salg af væddemål til personer under 18 år.

Forudsætninger for at udbyde væddemål via selvbetjeningsterminaler

Det er en grundlæggende forudsætning for at drive virksomhed med spil, at dette sker på en faglig forsvarlig måde jf. spillelovens § 29. Det er i denne relation nødvendigt at tilladelsesindehavere, der udbyder væddemål via selvbetjeningsterminaler, foretager en grundig risikovurdering af, hvordan udbud af væddemål via selvbetjeningsterminaler påvirker de hensyn og forpligtelser, der følger af lovgivningen, herunder de hensyn, der følger af spillelovens § 1. Virksomheder der udbyder væddemål via selvbetjeningsterminaler må derfor gennemgå deres relevante interne procedurer, f.eks. vedrørende bekæmpelse af matchfixing, bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, beskyttelse af udsatte og mindreårige personer, og forholde sig til de risici der følger af, at deres udbud af væddemål sker via selvbetjeningsterminaler. Det er Spillemyndighedens opfattelse, at udbud af væddemål via selvbetjeningsterminaler stiller skærpede krav til den måde tilladelsesindehaver indretter sit udbud af væddemål på hvert salgssted.

Butikkers indretning i relation til selvbetjeningsterminaler

Det er Spillemyndighedens vurdering, at udbud af væddemål via selvbetjeningsterminaler, alene kan ske faglig forsvarligt, hvis selvbetjeningsterminalen til enhver tid kan overvåges af personalet i butikken. Det er Spillemyndighedens vurdering, at personalet i butikker oftest opholder sig bag kassen, når der er kunder i butikken, hvorfor selvbetjeningsterminaler skal være placeret i tilknytning til butikkens kasse, og skal til enhver tid være behørigt overvåget af butikkens personale bag kassen.

Dette betyder i praksis blandt andet, at personalet bag kassen til enhver tid skal kunne foretage en aldersmæssig vurdering af kunder, der benytter selvbetjeningsterminalen, endvidere skal personalet uden videre være i stand til at henvende sig til kunderne med henblik på, at sikre at reglerne overholdes.

Det er Spillemyndighedens opfattelse, at den aldersmæssige vurdering alene kan foretages, hvis terminalen er opstillet i samme lokale som butikkens primære kasse og at personalet har frit udsyn fra kassen til selvbetjeningsterminalen. Det er i denne relation Spillemyndighedens vurdering, at overvågningen skal ske fysisk, og kravet kan således ikke opfyldes ved at overvåge selvbetjeningsterminalen gennem f.eks. videoovervågning.

Det er ligeledes Spillemyndighedens opfattelse, at personale bag en kasselinje i supermarkeder med flere kasselinjer ikke kan være i stand til at overvåge en selvbetjeningsterminal behørigt. Dette skal blandt ses i forhold til antallet af kunder, der normalt ekspederes i en kasselinje i disse butikker, samt at arbejdet bag kasselinjen ikke umiddelbart gør personalet bag kasselinjen i stand til at henvende sig til en kunde, der benytter en selvbetjeningsterminal, hvis overvågningen giver anledning hertil.

Selvbetjeningsterminaler kan efter Spillemyndighedens opfattelse opstilles i supermarkeder med flere kasselinjer, hvis supermarkedet har en selvstændig bemandet kiosk. Det er en forudsætning, at selvbetjeningsterminalen opstilles i samme lokale som kioskens kasse, samt at personalet bag kassen har frit udsyn til selvbetjeningsterminalen.

Hvad er en selvbetjeningsterminal?

Spillemyndigheden karakteriserer enhver væddemålsterminal som selvbetjent, hvis man endeligt kan indgå væddemål uden at være i kontakt med butikkens personale.

Det er Spillemyndighedens opfattelse, at et væddemål først er endeligt indgået, når det er betalt og væddemålsudbyderen har endeligt accepteret det konkrete væddemål.

Betalingsmidlet er ikke afgørende for vurdering af, om terminalen er selvbetjent. Terminaler, der benytter forudbetalte vouchers i stedet for kontanter eller kreditkort, betragtes således også som selvbetjeningsterminaler, uanset at voucheren er købt ved henvendelse til personalet. Det samme gør sig gældende, hvis gevinstkuponer kan benyttes som betalingsmiddel i terminalen.

En terminal hvorpå et væddemål ikke kan betales og dermed indgås endeligt vil fortsat ikke blive betragtet som en selvbetjeningsterminal. Dette vil f.eks. være tilfældet med en terminal, hvorpå spilleren elektronisk kan udfylde en væddemålskupon, printe den ud, og betale til personalet ved kassen.

Hvilke væddemål er omfattet?

Denne praksisændring vedrører alene muligheden for at udbyde væddemål på virkelige og ikke afgjorte begivenheder via selvbetjente væddemålsterminaler.

Denne praksisændring medfører ikke ændringer i relation til udbud af væddemål på elektronisk simulerede sportsbegivenheder, som fortsat alene må udbydes i de særligt indrettede spillebutikker, der henvises til Spillemyndighedens informationsskrivelse nr. 33 om væddemål for en nærmere beskrivelse af spillebutikker.

Eksisterende tilladelsesindehavere

Eksisterende tilladelsesindehavere med tilladelse til at udbyde væddemål, herunder udbud af landbaseret væddemål, vil modtage nye tilladelser, der præciserer Spillemyndighedens nye praksis vedrørende selvbetjeningsterminaler.