Matchfixing

Matchfixing i sport er en trussel mod idrættens integritet både i Danmark og internationalt. Matchfixing er selvstændigt kriminaliseret i lov om fremme af integritet i idrættens § 10b.

Bekæmpelsen af matchfixing har stort fokus i Spillemyndigheden, da indehavere af væddemålstilladelser i Danmark er en vigtig brik i opklaringen af sådanne sager og bekæmpe kriminelles forsøg på at misbruge tilladelsesindehavernes ydelser til matchfixing.

Spillemyndigheden varetager tilsynet med matchfixing på væddemålsområdet, herunder at mindreårige ikke bliver udnyttet. 

Spillemyndigheden er også medlem af ”Den nationale platform”, som er et samarbejdsforum i Danmark, der koordinerer den fælles indsats om at bekæmpe matchfixing. Den nationale platform består foruden Spillemyndigheden af Anti Doping Danmark (Sekretariat), Kulturministeriet, Rigsadvokaturen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK), Danish Online Gambling Association (DOGA), Danske Licens Spil A/S, Dansk Boldspil-Union (DBU), og Danmarks Idrætsforbund (DIF).