Matchfixing

Matchfixing i sport er en trussel mod idrættens integritet både i Danmark og internationalt. Matchfixing er selvstændigt kriminaliseret i lov om fremme af integritet i idrættens § 10b, ligesom straffelovens bestemmelser om bedrageri og bestikkelse også kan finde anvendelse. Matchfixing kan herudover sanktioneres af idrættens egne regelsæt.

Bekæmpelsen af matchfixing har stort fokus i Spillemyndigheden, da indehavere af væddemålstilladelser i Danmark er en vigtig brik i at opklare sager, hvor kriminelle forsøger at misbruge tilladelsesindehavernes ydelser til matchfixing.

Spillemyndigheden varetager tilsynet med matchfixing på væddemålsområdet, herunder at mindreårige ikke bliver udnyttet. 

Spillemyndigheden er også medlem af  og sekretariat for ”Den nationale platform”, som er et samarbejdsforum i Danmark, der koordinerer den fælles indsats om at bekæmpe matchfixing. Den nationale platform består foruden Spillemyndigheden af Anti Doping Danmark, Kulturministeriet, Rigsadvokaturen, Hvidvasksekretariatet, Spillebranchen, Danske Licens Spil A/S, Dansk Boldspil-Union (DBU), og Danmarks Idrætsforbund (DIF).