Information 54

05 apr 2022

Årsredegørelse 2021

Alle tilladelsesindehavere af væddemål og onlinekasino, som har haft tilladelse i perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2021 skal sende en årsredegørelse.

Fremsendelse af årsredegørelsen for 2021 skal igen i år indsendes via et spørgeskema. Spørgeskemaet skal udfyldes på én gang, hvorfor det er en god idé, at have alle nedenstående oplysninger klar, inden manbegynder at udfylde skemaet. Før I kan udfylde skemaet vil I modtage et link med dertilhørende kode

For tilladelsesindehavere, hvor 2021 har været det første år, hvor der er udbudt spil, skal der i stedet indsendes en rapport for det første års udbud af spil, som skal afleveres senest 14 måneder efter, at tilladelsen er taget i brug.

Såfremt der er tale om en fornyelse af en tilladelse, skal denne betragtes som en ny tilladelse. Det vil sige, at betingelser for det første år, hvor der er sket et udbud af spil, atter skal opfyldes, herunder krav om rapport ét år efter tilladelsen er taget i brug, jf. lov om spil § 43, stk. 1.

Årsredegørelsen skal være Spillemyndigheden i hænde senest den 31. maj 2022.

Hvad skal årsredegørelserne indeholde?

Årsredegørelsen skal indeholde: Virksomhedens nøgletal og en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav. Redegørelsen skal alene vedrøre udbuddet af spil på det danske marked i 2021, medmindre andet er angivet nedenfor.

Hvis I har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal årsredegørelsen også omfatte dette spiludbud. Det betyder at alle tal skal inkludere Grønland, også i de tilfælde hvor der yderligere spørges om Grønland specifikt.

Spillemyndighedens brug af årsredegørelserne

En manglende udarbejdelse af årsredegørelsen betragtes som en grov overtrædelse af spilleloven og kan medføre, at tilladelsen tilbagekaldes i medfør af spillelovens § 44, stk. 1, nr. 1.

Årsredegørelserne gennemgås nøje af Spillemyndigheden i tilsynsøjemed.

Tavshedspligt

Spillemyndigheden er underlagt en særlige tavshedspligt efter skatteforvaltningsloven § 17, stk. 1, 1. pkt. Der vil derfor ikke blive videregivet oplysninger, som kan henføres til en bestemt fysisk eller juridisk person, og som vedrører den pågældendes økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold.

Spørgsmål i årsredegørelsen 2021

Tilladelsesindehavers informationer:

Tilladelsesindehaver                                      _________________
Kontaktperson for årsredegørelsen               _________________
Kontaktpersonens mailadresse                     _________________
Kontaktpersonens telefonnummer                _________________

Har I tilladelse til at udbyde onlinekasino?

□ Ja
□ Nej

Har I tilladelse til at udbyde væddemål?

□ Ja
□ Nej

Udbyder I landbaseret væddemål?

□ Ja
□ Nej

Udbyder I udelukkende landbaseret væddemål?

□ Ja
□ Nej

Udbyder I spil i Grønland?

□ Ja
□ Nej

1. Statistik – Registrerede spillere i 2021

1.1. Angiv antallet af registrerede spillere, oprettet i 2021, fordelt på alder og køn:

Hvis I har tilladelse til både væddemål og onlinekasino kan i angive jeres registrerede spillere for væddemål og onlinekasino samlet.

Mænd:
18-25 år                                _________________
26-35 år                                _________________
36-45 år                                _________________
46-55 år                                _________________
56-65 år                                _________________
66-75 år                                _________________
76 + år                                 _________________

Kvinder:
18-25 år                                _________________
26-35 år                                _________________
36-45 år                                _________________
46-55 år                                _________________
56-65 år                                _________________
66-75 år                                _________________
76 + år                                 _________________

2. Statistik – Aktive spillere - Onlinekasino

2.1. Angiv antallet af aktive spillere på onlinekasino i alt i 2021 fordelt på alder og køn:

Med aktive spillere menes alle de spillere som har haft spilaktivitet i 2021. Tallene skal både inkludere aktive spillere der blev registreret i 2021 samt de aktive spillere i 2021 der blev registreret før 2021.

Mænd:
18-25 år                                _________________
26-35 år                                _________________
36-45 år                                _________________
46-55 år                                _________________
56-65 år                                _________________
66-75 år                                _________________
76 + år                                  _________________

Kvinder:
18-25 år                                _________________
26-35 år                                _________________
36-45 år                                _________________
46-55 år                                _________________
56-65 år                                _________________
66-75 år                                _________________
76 + år                                  _________________

3. Statistik – Aktive spillere - Væddemål

3.1. Angiv antallet af aktive spillere på væddemål i alt i 2021 fordelt på alder og køn.

Med aktive spillere menes alle de spillere som har haft spilaktivitet i 2021. Tallene skal både inkludere aktive spillere der blev registreret i 2021 samt de aktive spillere i 2021 der blev registreret før 2021.

Mænd:
18-25 år                                _________________
26-35 år                                _________________
36-45 år                                _________________
46-55 år                                _________________
56-65 år                                _________________
66-75 år                                _________________
76 + år                                 _________________

Kvinder:
18-25 år                                _________________
26-35 år                                _________________
36-45 år                                _________________
46-55 år                                _________________
56-65 år                                _________________
66-75 år                                _________________
76 + år                                 _________________

4. Statistik – Grønland

4.1. Angiv antallet af registrerede spillere i Grønland, oprettet i 2021, fordelt på alder og køn:

Mænd:
18-25 år                                _________________
26-35 år                                _________________
36-45 år                                _________________
46-55 år                                _________________
56-65 år                                _________________
66-75 år                                _________________
76 + år                                 _________________

Kvinder:
18-25 år                                _________________
26-35 år                                _________________
36-45 år                                _________________
46-55 år                                _________________
56-65 år                                _________________
66-75 år                                _________________
76 + år                                 _________________

4.2. Angiv antallet af aktive spillere i alt i 2021 i Grønland fordelt på alder og køn:

Med aktive spillere menes alle de spillere som har haft spilaktivitet i 2021. Tallene skal både inkludere aktive spillere der blev registreret i 2021 samt de aktive spillere i 2021 der blev registreret før 2021.

Mænd:
18-25 år                                _________________
26-35 år                                _________________
36-45 år                                _________________
46-55 år                                _________________
56-65 år                                _________________
66-75 år                                _________________
76 + år                                 _________________

Kvinder:
18-25 år                                _________________
26-35 år                                _________________
36-45 år                                _________________
46-55 år                                _________________
56-65 år                                _________________
66-75 år                                _________________
76 + år                                 _________________

5. Økonomiske nøgletal - Indtægter og omkostninger

5.1. Økonomiske nøgletal – Indtægter

Hvis I har tilladelse til både onlinekasino og væddemål bedes i angive nedenstående oplysninger for jeres samlede forretning i Danmark.

Alle beløb skal angives i danske kroner (DKK).

Indbetalinger                                                         _________________
Indbetalinger er den totale sum penge spillere har betalt ind til deres spilkonto.

Finansielle indtægter                                            _________________
Finansielle indtægter vedrører tilladelsesindehavernes finansielle aktiviteter og inkluderer fx renteindtægter, valutakursdifferencer og udbytte og gevinster fra værdipapirer.

Andre indtægter                                                    _________________
Andre indtægter vedrører alle andre kilder af indtægter end ovenstående.

5.1.1. Økonomiske nøgletal - Indtægter

Hvilke andre indtægter?                                       _________________

5.2. Økonomiske nøgletal – Omkostninger

Hvis I har tilladelse til både onlinekasino og væddemål bedes i angive nedenstående oplysninger for jeres samlede forretning i Danmark.

Alle beløb skal angives i danske kroner (DKK).

Udbetalinger                                                        _________________
Udbetalinger er den totale sum penge spillere har trukket ud fra deres spilkonto via forskellige udbetalingsløsninger som betalingsoverførsler, kreditkort mm.

Spilleafgift                                                            _________________

Årsgebyr til Spillemyndigheden                           _________________

Særligt bidrag til hestevæddeløbssporten           _________________

Kun relevant ved udbud af væddemål på hestevæddeløb.

Personaleomkostninger                                       _________________
Personaleomkostninger er alle de udgifter der er forbundet med ansættelse af personalet, fx løn, pension, forsikringer, uddannelser og kurser.

Finansielle omkostninger                                     _________________
Finansielle omkostninger vedrører tilladelsesindehaverens finansielle aktiviteter og inkluderer fx renteudgifter og tab fra værdipapirer.

Af- og nedskrivninger                                           _________________

Af- og nedskrivninger er nedsættelser af værdien af virksomhedens aktiver.

Øvrige omkostninger (inkl. Markedsførings-
omkostninger, men eksl. bonus)                          _________________

Øvrige omkostninger vedrører alle andre kilder af omkostninger, inklusiv markedsføringsomkostninger.

Skat af årets resultat                                            _________________

Årets resultat (efter skat)                                      _________________

Egenkapital                                                          _________________

6. Økonomiske nøgletal – Onlinekasino

6.1. Økonomiske nøgletal – Afgiftspligtig bruttospilleindtægt

Angiv afgiftspligtige indskud, gevinster, kommission og bruttospilleindtægt for onlinekasino 2021.

Alle beløb skal opgives i danske kroner (DKK).

Indskud                                                     _________________
Indskud er defineret som summen af de indsatser, der er placeret på spil. Bonusser er inkluderet i indskud. Indskud fra kommissionsspil skal ikke inkluderes.

Gevinst                                                      _________________
Gevinster er den totale sum penge spillere har vundet fra spil. Gevinster fra kommissionsspil skal ikke inkluderes.

Kommission                                               _________________
Kommission er typisk en procentdel af indskud som spillerne betaler til tilladelsesindehaveren for at deltage i spil hvor de spiller mod andre spillere, f.eks. poker og bingo.

Afgiftspligt bruttospilleindtægt (BSI)              _________________
Bruttospilleindtægt er defineret som indskud minus gevinster plus eventuel kommission.

6.2. Økonomiske nøgletal – Bruttospilleindtægt i Grønland

Angiv bruttospilleindtægt fra onlinekasino udbudt i Grønland. Hvis ikke I kan give et præcist beløb bedes I give et kvalificeret estimat.

Beløbet skal opgøres i danske kroner (DKK).

Bruttospilleindtægt i Grønland                      _________________

6.3. Økonomiske nøgletal – Forventninger til bruttospilleindtægt

Hvad er jeres forventninger til BSI for onlinekasino i 2022 og 2023?

Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK).

Forventet bruttospilleindtægt i 2022                                    _________________
Forventet bruttospilleindtægt i 2023                                    _________________

7. Økonomiske nøgletal - Væddemål

7.1 Økonomiske nøgletal – Afgiftspligtig bruttospilleindtægt

Angiv afgiftspligtige indskud, gevinster, kommission og bruttospilleindtægt for væddemål i 2021.

Alle beløb skal opgives i danske kroner (DKK).

Indskud                                                     _________________
Indskud er defineret som summen af de indsatser, der er placeret på spil. Bonusser er inkluderet i indskud. Indskud fra kommissionsspil skal ikke inkluderes.

Gevinster                                                   _________________
Gevinster er den totale sum penge spillere har vundet fra spil. Gevinster fra kommissionsspil skal ikke inkluderes.

Kommission                                               _________________
Kommission er en procentdel af indskud eller gevinst som spillerne betaler til tilladelsesindehaveren i et spil mod andre spillere. Kommission vil typisk forekomme hos tilladelsesindehavere der udbyder spilbørser.

Afgiftspligt bruttospilleindtægt (BSI)          _________________
Bruttospilleindtægt er defineret som indskud minus gevinster plus eventuel kommission.

7.2. Økonomiske nøgletal – Bruttospilleindtægt i Grønland

Angiv bruttospilleindtægt fra væddemål udbudt i Grønland. Hvis ikke I kan give et præcist beløb bedes i give et kvalificeret estimat.

Beløbet skal opgøres i danske kroner (DKK).

Bruttospilleindtægt i Grønland                      _________________

7.3. Økonomiske nøgletal – Forventninger til bruttospilleindtægt

Hvad er jeres forventninger til BSI for væddemål i 2022 og 2023?

Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK).

Forventet bruttospilleindtægt i 2022              _________________
Forventet bruttospilleindtægt i 2023              _________________

7.4. Økonomiske nøgletal – Salgskanaler

Hvad er jeres indskud og gevinster opdelt på salgskanaler i 2021?

Alle beløb skal opgives i danske kroner (DKK).

Online inkluderer både computer og mobil.

Online indskud                                            _________________
Online gevinster                                          _________________
Landbaseret indskud                                  _________________
Landbaseret gevinster                                _________________

7.5 Økonomiske nøgletal – Livebetting 

Angiv indskud og gevinster fra live-væddemål og væddemål indgået før begivenhedens start.

Alle beløb skal opgives i danske kroner (DKK).

Livevæddemål – indskud                                _________________
Livevæddemål – gevinster                              _________________
Væddemål før begivenhedsstart – indskud     _________________
Væddemål før begivenhedsstart – gevinster   _________________

8. Markedsføring – Onlinekasino

8.1. Markedsføring – Medier

Angiv markedsføringsomkostninger, opgjort i danske kroner (DKK), til det danske marked på følgende medier:

TV                                                                                    _________________
Biograf                                                                             _________________
Trykte medier                                                                   _________________
Radio                                                                                _________________
Internet: Google Ads SEO                                                _________________
Internet: Bannerreklame på tredjemands hjemmeside    _________________
Internet: Sociale medier                                                   _________________
Internet: Affiliates                                                             _________________
Egen hjemmeside                                                            _________________
Email                                                                               _________________
SMS                                                                                 _________________
Sponsorater                                                                     _________________
Outdoor reklamer                                                             _________________

Andet                                                                              _________________

8.1.1. Markedsføring – Sponsorater

Angiv hvilke foreninger virksomheder m.m., der er givet sponsorater til.
_________________________________

8.1.2. Markedsføring – Andet

Angiv hvad "Andet" indebærer
_________________________________

8.2. Markedsføring – TV-kanaler

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på TV, på følgende TV-kanaler, opgjort i danske kroner (DKK).

TV 2                                                                                    _________________
Discovery Networks Denmark (fx.Kanal 4, 5, 6, 7 og 9)     _________________
Nordic Entertainment Group (NENT)

(fx. TV 3, 3+, 3 puls, 3 sport)                                              _________________
Andre                                                                                  _________________

8.2.1. Markedsføring – Andre TV-kanaler 

Hvilke andre TV-kanaler?         _______________________________________

8.3. Markedsføring – Sociale medier

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på følgende sociale medier, opgjort i danske kroner (DKK).

Youtube                                                     _________________
Instagram                                                   _________________
Facebook                                                   _________________
Twitter                                                        _________________
Snapchat                                                   _________________

TikTok                                                        _________________
Influencere/streamere                                _________________
Ved influencer/streamer menes en person,
som reklamerer via sociale medier.  
Andre sociale medier                                   _________________

8.3.1 Markedsføring – Influencere/streamere

Hvilke influencere/streamere benytter I?
_________________________________

8.3.2 Markedsføring – Andre sociale medier

Hvilke andre sociale medier?
_________________________________

9. Markedsføring – Væddemål

9.1. Markedsføring – Medier

Angiv markedsføringsomkostninger, opgjort i danske kroner (DKK), til det danske marked på følgende medier:

TV                                                                                     _________________
Biograf                                                                              _________________
Trykte medier                                                                    _________________
Radio                                                                                _________________
Internet: Google Ads SEO                                                _________________
Internet: Bannerreklame på tredjemands hjemmeside     _________________
Internet: Sociale medier                                                   _________________
Internet: Affiliates                                                             _________________
Egen hjemmeside                                                            _________________
Email                                                                                _________________
SMS                                                                                 _________________
Sponsorater                                                                     _________________
Outdoor reklamer                                                             _________________

Andet                                                                               _________________

 

9.1.1. Markedsføring – Sponsorater

Angiv hvilke foreninger, virksomheder m.m., der er givet sponsorater til.
_________________________________

9.1.2. Markedsføring – Andet

Angiv hvad "Andet" indebærer
_________________________________

9.2. Markedsføring – TV-kanaler

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på TV, på følgende TV-kanaler, opgjort i danske kroner (DKK).

TV 2                                                                                  _________________
Discovery Networks Denmark (fx.Kanal 4, 5, 6, 7 og 9)   _________________
Nordic Entertainment Group (NENT)
(fx. TV 3, 3+, 3 puls, 3 sport)                                            _________________
Andre                                                                                _________________

9.2.1. Markedsføring – Andre TV-kanaler 

Hvilke andre TV-kanaler?
_________________________________

9.3. Markedsføring – Sociale medier

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på følgende sociale medier, opgjort i danske kroner (DKK).

Youtube                                                      _________________
Instagram                                                   _________________
Facebook                                                   _________________
Twitter                                                        _________________
Snapchat                                                    _________________
TikTok                                                         _________________
Influencere/streamere                                _________________

Ved influencer/streamer menes en person,
som reklamerer via sociale medier.  
Andre sociale medier                                  _________________

9.3.1. Markedsføring – Influencere/streamere

Hvilke influencere/streamere benytter I?
_________________________________

9.3.2. Markedsføring – Andre sociale medier

Hvilke andre sociale medier?
_________________________________

9.3.3 Markedsføring – Livebet

Angiv markedsføringsomkostninger på livebet opgjort i danske kroner (DKK), til det danske marked på følgende medier:

TV                                                             _________________
Sociale medier                                         _________________
Andet                                                        _________________

9.3.4. Angiv hvad "Andet" indebærer

_________________________________

10. Salgsfremmende foranstaltninger - Onlinekasino

10.1. Hvilke typer af salgsfremmende foranstaltninger benytter I?
___________________________________

10.2. Bonus – Velkomstbonus

Angiv hvor stor en andel af de velkomstbonusser som er tildelt i 2021, der er realiseret.

Med realiseret menes, at alle tilknyttede vilkår er opfyldt og bonussen er fri til udbetaling.

____________________________________________

10.3. Bonus – Eksisterende kunder

Angiv hvor stor en andel af de bonusser som i 2021 er tildelt eksisterende kunder, som er realiseret.

Eksisterende kunder er kunder, som havde oprettet og verificeret sin spilkonto den 1. januar 2021.

Med realiseret menes, at alle tilknyttede vilkår er opfyldt og bonussen er fri til udbetaling.
____________________________________________

11. Salgsfremmende foranstaltninger - Væddemål

11.1. Hvilke typer af salgsfremmende foranstaltninger benytter I?

_________________________________

11.2. Bonus – Velkomstbonus

Angiv hvor stor en andel af de velkomstbonusser som er tildelt i 2021, der er realiseret.

Med realiseret menes, at alle tilknyttet vilkår er opfyldt og bonussen er fri til udbetaling.
_________________________________

11.3. Bonus – Eksisterende kunder

Angiv hvor stor en andel af de bonusser som er tildelt i 2021 til eksisterende bonusser, der er realiseret.

Med realiseret menes, at alle tilknyttede vilkår er opfyldt og bonussen er fri til udbetaling.
_________________________________

12. Limitering

Anvender I limitering?

Ved limitering menes, at I indsatsbegrænser visse spillere eller, hvor I begrænser hvad spilleren kan vinde. OBS: Limitering dækker ikke indbetalingsgrænser valgt af spilleren selv.

□ Ja
□ Nej

13. Klager

Definitionen af en klage er, når en spiller ikke er enig i sagsbehandlingen eller resultatet heraf eller har benyttet ordet ”klage” i sin henvendelse.

13.1. Angiv antallet af klager modtaget fra spillere.                               _________________________

13.2. Antal modtagne henvendelser, hvor ordet ”klage” er brugt.          _________________________

13.3. Angiv den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en klage.        _________________________

13.4. Angiv antallet af klager, hvor sagsbehandlingstiden har varet længere end 14 dage.   _________________________

Sagsbehandlingstiden udregnes fra dagen, hvor klagen modtages, til klageren har modtaget endeligt svar.                                                      

14. Ansvarligt spil

14.1. Uddannelse

Hvor mange har I uddannet med henblik på at forebygge
og forhindre problemspil og spilafhængighed?                      _________________

14.2. Selvtest

14.2.1. Hvilken selvtest for spilafhængighed benytter i?

□ Egen
□ Ekstern

14.2.2. Får I oplyst, hvor mange spillere som har benyttet selvtesten?

□ Ja
□ Nej

14.2.2.1. Hvor mange spillere har benyttet selvtesten?                     ____________________

14.3. Storspillere 

4.3.1. Benytter I VIP-spillere/Storspillere?
□ Ja
□ Nej
14.3.1.1. Hvad er kriterierne for at blive VIP-spiller/Storspiller? 
_____________________________________________________________________________________

14.4. Unge under 18 år – online

14.4.1. Har I konstateret, at personer under 18 år har spillet online?

□ Ja
□ Nej

14.4.1.1. Angiv, hvilke foranstaltninger I har anvendt, når I har konstateret personer under 18 år har spillet online.
______________________________________________________________________________________

14.5. Indbetalingsgrænser

Antal registrerede spillere, der i 2021 har fastsat en indbetalingsgrænse:
Daglig            _________________
Ugentlig          _________________
Månedlig        _________________

14.5.1. Angiv medianen samt 90. og 99. percentil af fastsatte indbetalingsgrænser i 2021

Medianen er den midterste værdi af de fastsatte indbetalingsgrænser. Det svarer til den 50 percentil.

Definition af percentil (eksemplificeret ved den 99. percentil): Den 99. percentil er den indbetalingsgrænse, hvis værdi 99 pct. af indbetalingsgrænserne ligger under og som én procent af indbetalingsgrænserne ligger over.

Percentiler er en typisk opslagsfunktion i dataprogrammer som Excel.

Daglige indbetalingsgrænser – median                                 _________________
Daglige indbetalingsgrænser – 90. percentil                          _________________
Daglige indbetalingsgrænser – 99. percentil                          _________________

Ugentlige indbetalingsgrænser – median                              _________________
Ugentlige indbetalingsgrænser – 90. percentil                       _________________
Ugentlige indbetalingsgrænser – 99. percentil                       _________________

Månedlige indbetalingsgrænser – median                             _________________
Månedlige indbetalingsgrænser – 90. percentil                      _________________
Månedlige indbetalingsgrænser – 99. percentil                      _________________

14.6. Selvudelukkelse

Antal spillere, der har fastsat en afkølingsperiode eller midlertidig udelukkelse ved tilladelsesindehaveren selv:

På 24 timer                                                 _________________
På 30 dage                                                 _________________
På over 30 dage                                         _________________
Endelig udelukkelse                                   _________________
Anden periode                                            _________________

14.6.1. Selvudelukkelse – Anden periode

Angiv "Anden periode"                                _________________

14.7. Markedsføring til selvudelukkede

Angiv foranstaltninger der sikrer, at I ikke sender markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv fra spil på jeres side.
____________________________________________________

14.8. Landbaseret væddemål

14.8.1 Har I konstateret, at der er sket salg af landbaseret væddemål til personer under 18 år?

□ Ja
□ Nej

14.8.1.1 Hvor mange tilfælde, har I konstateret, at der er sket salg af landbaseret væddemål til personer under 18 år?

Antal              _________________

14.8.1.2. Angiv, hvilke foranstaltninger I har anvendt, når I har oplevet salg af landbaseret væddemål til personer under 18 år.
_______________________________
____________________________

15. Hvidvask

Til brug for Spillemyndighedens risikovurdering og tilsyn af de af hvidvaskloven omfattede virksomheder skal I besvare nedenstående punkter. Oplysningerne indhentes med hjemmel i hvidvasklovens § 65, stk. 2.

15.1. Gør I brug af tredjemandsbistand til at udføre kundekendskabsprocedure, jf. hvidvasklovens § 22?

□ Ja
□ Nej

15.1.1. Angiv navne- og adresseoplysninger på tredjemand med ansvaret for at udføre kundekendskabsprocedurer.

_________________________________

15.1.2. Kan I få udleveret kopier af legitimationspapirer, data og dokumentation for spilleren af tredjemand nævnt under 13.1.1?

Ja
Nej

15.1.3. Tilføj den eksakte formulering af kontraktsvilkåret mellem jer og tredjemand som regulerer udleveringen af oplysninger:

_________________________________

15.1.4 Er det en anden virksomhed indenfor koncernen som udfører kundekendskabsproceduren, jf. hvidvasklovens § 23?

□ Ja
□ Nej

15.1.5. Har I på baggrund af hvidvasklovens § 24 outsourcet opgaver som hvidvaskloven forpligter jer til at udføre?

□ Ja
□ Nej

15.1.5.1.  Angiv navn- og adresseoplysninger på tredjemand som I har outsourcet opgaver til, jf. hvidvasklovens § 24.

 _________________________________

15.1.5.2. Angiv hvilke opgaver I har outsourcet.

_________________________________

15.2. Giver I mulighed for at en spiller kan oprette en midlertidig konto, jf.§ 6 i bekendtgørelse om online væddemål og bekendtgørelse om onlinekasino?

□ Ja
□ Nej

15.3. Afkryds de betalingsløsninger I tilbyder ved indbetaling til online spil.

□ Kreditkort
□ Bankoverførsler
□ Forudbetalte kreditkort
□ Mobile Pay
□ E-wallets
□ Andre

15.3.1. Hvis andre betalingsløsninger, angiv hvilke.

________________________________

15.3.2. Afkryds de betalingsløsninger I tilbyder ved udbetaling fra online spil.

□ Kreditkort
□ Bankoverførsler
□ Forudbetalte kreditkort
□ Nemkonto
□ Mobile Pay
□ E-wallets
□ Andre

5.3.2.1. Hvis andre betalingsløsninger, angiv hvilke.
________________________________

15.4. Sker udbetalinger i et lukket kredsløb/closed loop eller har spilleren mulighed for frit at vælge, hvilken udbetalingsmetode der skal anvendes?

Med lukket kredsløb/closed loop menes der, at udbetalinger fx kun kan ske til det kreditkort som ligeledes er anvendt til indbetalingen.

□ Lukket kredsløb, hvis muligt.
□ Spilleren kan frit vælge udbetalingsmetode.
□ Vi bestemmer hvilken udbetalingsmetode, der kan anvendes.

15.4.1 Hvis sidste mulighed er angivet, beskrive i generelle termer, hvordan en udbetalingsmetode vælges.
________________________________

15.5. Afkryds de betalingsløsninger I tilbyder ved indbetaling til landbaseret spil.

□ Kreditkort
□ Bankoverførsler
□ Vouchers
□ Forudbetalte kreditkort
□ Kontant
□ Andre

5.5.1. Hvis andre betalingsløsninger, angiv hvilke?
________________________________

15.6. Afkryds de betalingsløsninger I tilbyder til udbetaling fra landbaseret spil.

□ Kreditkort
□  Bankoverførsler
□ Vouchers
□ Kontant
□ Spilkort med overførsel til bankkonto
□ Andre

15.6.1. Hvis andre betalingsløsninger, angiv hvilke.

________________________________

15.7. Angiv antal kundeforhold i 2021 som I har kategoriseret som højrisikokunder.

Antal:                                   ________________

15.8. Angiv antal spilkonti der i 2021 er tilknyttet en politisk eksponeret person, en nærtstående til en politisk eksponeret person eller en nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Antal:                                   ________________

15.9. Angiv antal gennemførte ind- og udbetalinger (totale transaktioner) i 2021.

Antal totale transaktioner:       ________________

15.10. Angiv antal underretninger til Hvidvasksekretariatet (i Danmark) i 2021.

Antal:                                   ________________

15.11. Angiv antal aktive spillere i 2021, som der i tidligere år er sket underretninger på.

Antal:                                   ________________

15.12. Angiv antal spillere, der har fået lukket deres spilkonti i 2021 på baggrund af mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Antal:                                   ________________

15.13. Har jeres koncern i 2021 modtaget administrative eller strafferetlige sanktioner vedrørende hvidvask, herunder bøder, domme, påbud, påtaler, anmeldelser eller lignende?

□ Ja
□ Nej

15.13.1. Hvor mange administrative og/eller strafferetlige sanktioner har jeres koncern modtaget i 2021?

Antal:                                   ________________

15.13.2. Hvilken type sanktion er der givet?

________________________________

15.13.3. Hvem har givet sanktionen – angiv myndighed og land.

________________________________

15.14. Angiv totalt antal af administrative afgørelser som koncernen har modtaget for overtrædelser af spillelovgivninger i 2021.

Antal administrative afgørelser i koncernen:   ________________

15.15 Har I en intern whistleblowerordning (for udbydere med mere end 5 ansatte)? 

□ Ja
□ Nej

15.15.1. Hvis ja: Beskriv hvordan en whistleblowers anonymitet sikres.

________________________________

15.15.2. Hvordan kan en whistleblower foretage en indberetning?

□ Telefonisk
□ Via anonymt tovejskommunikationssystem
□ Andet

15.15.2.1. Angiv hvilken anden indberetning en whistleblower kan foretage.

________________________________

16. Hvidvask – Grønland

Spørgsmål 16.1 og 16.2 omhandler efterlevelsen af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Spørgsmålene stilles med hjemmel i anordningens § 65, stk. 2.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme § 26 angiver, at I skal underrette om transaktioner eller henvendelser, hvor der er mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme til hvidvasksekretariatet.

Nedenstående spørgsmål henvender sig alene til spiludbydere med tilladelse til at udbyde spil i Grønland. Nedenstående spørgsmål omhandler derfor alene underretninger, kundeforhold, ind- og udbetalinger og oplysninger om politisk eksponerede personer i Grønland.

16.1. Angiv antal underretninger foretaget til Hvidvasksekretariatet (i Grønland) i 2021.

Antal: _____________________________

16.2. Angiv antal kundeforhold i 2021, som I har kategoriseret som højrisikokunder.

Antal: _____________________________

16.3. Angiv antal spilkonti, der i 2021 er tilknyttet en politisk eksponeret person, en nærtstående til en politisk eksponeret person eller en nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Antal: _____________________________

16.4. Angiv antal gennemførte ind-og udbetalinger (totale transaktioner) i 2021.

Antal totale transaktioner: ______________________________

Nedenstående spørgsmål skal kun besvares såfremt I udbyder landbaseret væddemål i Grønland.

16.5. Er jeres undervisningsmateriale til jeres grønlandske forhandlere og deres ansatte indholdsmæssigt identisk med jeres undervisningsmateriale til jeres danske forhandlere og deres ansatte?

□ Ja
□ Nej

16.5.1. Hvis det grønlandske undervisningsmateriale adskiller sig fra det danske undervisningsmateriale, beskriv da venligst, hvorledes det adskiller sig.

_____________________________

16.6. Er jeres undervisningsmetode(r) til jeres grønlandske forhandlere og deres ansatte identisk med jeres undervisningsmetode(r) til jeres danske forhandlere og deres ansatte?

□ Ja
□ Nej

16.6.1. Hvis jeres undervisningsmetode(r) adskiller sig i Grønland, beskriv da venligst, hvorledes det adskiller sig.

_____________________________

16.7. Er jeres undervisningsmateriale udarbejdet på grønlandsk eller oversat til grønlandsk?

□ Udarbejdet på grønlandsk.
□ Oversat til grønlandsk.
□ Undervisningsmateriale fremgår ikke på grønlandsk.

17. Matchfixing

17.1. Angiv hvor mange alarmer

I har modtaget fra jeres alarmsystem             _______________

17.1.1. I tilfælde af, at I ikke har suspenderet et væddemål, når I har modtaget en alarm fra alarmsystemet, angiv da hvorfor.

_____________________________

17.2. Angiv hvor mange alarmer

I har rapporteret til jeres alarmsystem            _______________

17.3. Har I suspenderet væddemål på grund af en begrundet mistanke om aftalt spil?

□ Ja
□ Nej

17.3.1. Angiv hvor mange væddemål I har suspenderet på grund af en begrundet mistanke om aftalt spil.

_____________________________

17.3.2. Angiv hvilke(n) begivenhed/begivenheder.

_____________________________

17.3.3. Angiv hvilke(t) væddemål i begivenheden/begivenhederne.

_____________________________

17.3.4. Angiv dato for begivenhed/begivenhederne.

_____________________________

17.4. Angiv hvor mange spilkonti I har lukket eller suspenderet på grund af mistanke om aftalt spil.                                _______________________

18. Modregningsfri konto

18.1 Angiv det gennemsnitligt indestående for de 50 spillere med flest midler den 31.12.2021.

Angiv beløb                          ________________

18.2 Angiv indestående på modregningsfri konto den 31.12.2021.

Angiv beløb                          ________________

19. Inaktive konti

19.1 Angiv antal inaktive konti den 31.12.2021.

Ved en inaktiv konto menes en konto, hvor der ikke har været spilaktivitet indenfor referenceperioden den 1.1.2021 til den 31.12.2021.

Antal inaktive konti                ________________

19.1.1 Indestående beløb på det samlede antal inaktive konti den 31.12.2021.

Beløb                                   ________________

20. Beretning om, hvordan I har efterlevet lovens krav.

I bedes oplyse om virksomhedens hovedaktiviteter, og udviklingen heri, samt give en beskrivelse af væsentlige forhold, som har påvirket eller forventes at påvirke virksomheden.

_____________________________

Hvis I er en del af en koncern, skal det beskrives hvilke usikkerhedsfaktorer, der påhviler henholdsvis jer og koncernen.

_____________________________

Oplys om de største begivenheder, som fx kampagner, ændringer i spiludbuddet eller spilplatforme, samt øvrige væsentlige tiltag mv.

_____________________________

Hvad er forventningen til 2022.

_____________________________

21. Domæner

21.1. Hvilke aktive domæner har I ved besvarelsen af årsredegørelsen for 2021.

I bedes angive de domæner, som benyttes under jeres tilladelse til udbud af spil på daværende tidspunkt. I tilfælde af, at I har lukket et/flere domæne(r) i løbet af 2021 skal disse ikke fremgå af besvarelsen. 

_____________________________

22. Udbud af spil i app

22.1.Benytter i app(s) til at udbyde spil?

Ved app menes en applikation som benyttes til udbud af spil via mobile enheder.

□ Ja
□ Nej

22.1.1.

Hvis ja, hvad hedder jeres app(s)?

_____________________________

23. Kontaktpersoner

Oplys kontaktpersoner, som skal fremgå af Spillemyndighedens interne systemer. Hvis der er ændringer for kontaktpersoner, som har et ansvarsområde, bemærk at blanket 2-07 ligeledes skal udfyldes.

Selskabets kontaktperson/mail/tlf.nr.
_____________________________

Juridisk kontaktperson/mail/tlf.nr.
_____________________________

Teknisk kontaktperson/mail/tlf.nr.
_____________________________

Ansvarlig for spilsoftware og driften af spil/mail/tlf.nr.
_____________________________

Ansvarlig for økonomi/mail/tlf.nr.
_____________________________

Ansvarlig for overvågning af hvidvask af udbytte og finansiering af terror/mail/tlf.nr.
_____________________________

Ansvarlig for systemændringer/mail/tlf.nr.
_____________________________

Ansvarlig for it-sikkerhed/Mail/tlf.nr.
_____________________________

Tak for besvarelse af årsredegørelse 2021

I vil, hurtigst muligt, indenfor fem hverdage, få tilsendt den udfyldte årsredegørelse til den mail, som fremgår som kontaktperson først i årsredegørelsen. Den vil blive sendt med digital post eller BlueWhale.