Hvis du vil klage over et spil, som du har deltaget i

Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked i Danmark. Derfor er vi altid interesseret i at høre, hvis der er problemer med en spiludbyder. Nogle henvendelser kan føre til, at Spillemyndigheden undersøger forholdene nærmere og eventuelt resultere i, at spiludbyderen bliver bedt om at ændre praksis, hvis vi finder det nødvendigt. 

Spillemyndigheden kan ikke afgøre uoverensstemmelser mellem dig og en spiludbyder.

Hvis du vil klage til en spiludbyder

Hvis du vil klage til en spiludbyder, skal du sende din klage til spiludbyderen, som er forpligtet til at behandle klager fra spillere. Klagen skal indeholde informationer om din identitet samt en begrundelse for din klage. Hvis dette ikke er opfyldt, kan spiludbyderen afvise klagen. Spiludbyderen skal behandle klagen hurtigst muligt. Hvis sagen ikke er afgjort indenfor 14 dage, skal spiludbyderen informere dig om, hvornår klagen kan forventes afgjort.

Du har også mulighed for at klage til Mæglingsteamet for forbrugerklager over køb af en tjenesteydelse. Du kan se kravene for at kunne klage på Forbrugerklagenævnets forbrug.dk.

forbrug.dk

Se mere under klagevejledning for spillere

Hvis du vil klage over reklamer for og markedsføring af spil

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Markedsføring af spil er reguleret både i spilleloven og i markedsføringsloven.

Spillemyndigheden hører meget gerne fra dig, hvis du oplever, at der er problemer med en tilladelsesindehavers markedsføring. Hvis vi går videre med henvendelsen, har vi ikke mulighed for at orientere om forløbet, da Spillemyndigheden ikke kan udtale sig om konkrete sager.

Du kan læse mere om bestemmelserne om markedsføring af spil i spilleloven.

Markedsføring af spil er reguleret af markedsføringsloven, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. Du kan for eksempel klage til Forbrugerombudsmanden over:

  • Reklamer på tv, online eller i tryksager
  • Information på virksomheders hjemmesider eller i butikker
  • Kommunikation mellem sælger og forbruger i en købssituation

Klag til Forbrugerombudsmanden

Spiludbydere uden tilladelse fra Spillemyndigheden

Spiludbydere skal have en tilladelse for lovligt at kunne udbyde spil på det danske marked. Det er Spillemyndigheden, som udsteder tilladelse til udbud af spil. Se en oversigt over tilladelsesindehavere

Du kan også se efter Spillemyndighedens mærke, som viser, at en spiludbyder har tilladelse fra Spillemyndigheden.

Vi modtager meget gerne information om spiludbydere, som ikke har en tilladelse fra Spillemyndigheden, hvis spiludbyderen retter sit spil mod det danske marked. Det kan fx være, hvis:

  • Hjemmesiden er på dansk 
  • Der kan vælges dansk valuta
  • Hjemmesiden har dansk kundeservice
  • Der kan bruges betalingsmetoder, der normalt kun virker i Danmark (fx Dankort)
  • Udbyderen af hjemmesiden retter sin markedsføring mod Danmark

Læs mere om ulovligt spil

Læs mere om reklame

Anonymitet

Spillemyndigheden kan ikke tildele klager anonymitet, hvis klager i forbindelse med sin henvendelse har oplyst forhold, der gør, at klager kan identificeres, herunder f.eks. navn.

Spillemyndigheden skal notere og journalisere alle oplysninger, som bliver Spillemyndigheden bekendt i forbindelse med en klage. En klager der oplyser sit navn kan derfor ikke efterfølgende anmode om anonymitet.

Hvis nogen anmoder om aktindsigt i din sag, vil Spillemyndigheden behandle anmodningen efter forvaltningsloven, offentlighedsloven og databeskyttelsesreglerne. Det kan derfor være, at der er andre, der har ret til at få indsigt i nogle af oplysningerne i din sag.