Information 55

01 jun 2022

I løbet af 2022 erstattes NemID af MitID, som er det nye elektroniske id i Danmark. Dette sker, fordi der er brug for et elektronisk id, som kan leve op til fremtidens sikkerhedskrav. 

Udfasningen af NemID har nødvendiggjort en opdatering af § 7, i bekendtgørelserne om onlinekasino og online væddemål. 

Det fremgår af § 7, at det elektroniske id skal benyttes i følgende situationer: 

  • Ved oprettelse af en spilkonto.
  • Ved første login på en spilkonto fra en ny enhed.
  • Ved ændring af oplysninger om kundens identitet, herunder navn og CPR-nummer. 

Derudover skal der anvendes elektronisk id eller stærk kundeautentifikation ved ind- og udbetalinger fra en spilkonto samt ved ændring af betalingsinstrument (fx ændring af betalingskort, bankoplysninger mv). 

I det tilfælde, at der ikke anvendes et elektronisk id ved login til spilkontoen, skal der ske betryggende identifikation af spilleren i stedet. Dette kan fx være ved anvendelse af et stærkt password eller anvendelse af to-faktor godkendelse fx ved at gøre brug af enhedens mulighed for anvendelse af biometriske data, såsom ansigtsgodkendelse eller fingeraftryk. 

I det tilfælde, at der anvendes elektronisk id ved login til spilkonto, er der ikke en forpligtelse til også at anvende elektronisk id i de i § 7, stk. 1, nævnte situationer, da spilleren allerede har verificeret sig ved login. 

For spillere uden CPR-nummer gælder kravet om elektronisk id ikke. For disse spillere skal der på anden vis ske betryggende identifikation af spilleren ved oprettelse af en spilkonto. Login til en spilkonto bør også her ske ved anvendelse af et stærkt password eller anvendelse af to-faktor godkendelse. 


Det elektroniske id skal være et elektronisk id fra en dansk national identifikationsordning eller et elektronisk id, som er godkendt af Spillemyndigheden. Ved elektronisk id menes fx MitID. 

Hvis der anvendes MitID, skal sikringsniveauet være ”betydelig” eller højere. Sikringsniveauet ”betydelig” er det niveau, der bedst modsvarer adgangen med det tidligere NemID. 

Dispensation for elektronisk id på mobile enheder 

Fra den 1. januar 2023 kan der ikke længere dispenseres for anvendelse af elektroniske id ved spil på mobile enheder som fx smartphones og tablets. 

Fra denne dato ophører tidligere udstedte dispensationer, og elektronisk id skal fremover anvendes i situationerne nævnt ovenfor. 

Ikrafttræden 

Den 1. juli 2022 træder de nye regler i kraft om brugen af et elektronisk id. 

Spillemyndigheden bemærker dog, at så længe NemID er tilgængeligt, er muligt at anvende både NemID og MitID, så tilladelsesindehaverne får en periode til at implementere de ændringer, som MitID kræver.