Publikationer om spilmarkedet

Her finder du forskellige publikationer, undersøgelser og rapporter, som vedrører spilmarkedet i Danmark. 

Undersøgelse af pengespil og ludomani i Danmark 2021

Undersøgelse foretaget af Rambøll Management Consulting for Spillemyndigheden. 
Undersøgelsen er udført på baggrund af en politisk aftale om at styrke bekæmpelsen af spilafhængighed i Danmark.
Læs hele rapporten, bilag og et sammendrag.

Prævalensundersøgelse af pengespil og ludomani i Danmark 2021

Undersøgelse af danskernes pengespil, foretaget af Rambøll i 2021. Rapporten har også undersøgt sammenhæng mellem gaming og gambling samt reklamers påvirkning af spillere.
(59 sider)

Pengespilsproblemer i Danmark 2021 - sammendrag

Sammendrag af konklusionerne fra undersøgelse af danskernes pengespil 2021. (15 sider)

Bilag: Prævalensundersøgelse af pengespil og ludomani i Danmark 2021

Samling af bilag til undersøgelse om danskernes pengespil 2021. (Metode, spilbeskrivelser, spørgeskema, spørgeguide, reklamers effekt, supplerende figurer og tabeller)
(56 sider)

Rapport om gaming og gambling 2021

Rapport om gaming og gambling blandt børn og unge i Danmark (november 2021)

Rapporten er udarbejdet af VIVE for Spillemyndigheden og udgivet den 11. november 2021. Den beskriver børn og unges forhold til gaming og gambling.

SFI's rapporter om spilafhængighed

Læs mere om SFI's rapporter

Internationale hensigtserklæringer

Fælles-europæisk kamp mod ulovligt spil

I marts 2023 udsendte organisationen GREF (Gaming Regulators European Forum), der består af 36 europæiske lande og jurisdiktioner, en fælles erklæring om at man vil arbejde aktivt for at bekæmpe ulovligt spil på tværs af Europa.

Læs erklæringen på GREF's hjemmeside

 

Hensigtserklæring om gråzonerne mellem gaming og gambling

På GREF's årlige møde i 2018 diskuterede spillemyndigheder fra 17 forskellige lande i og udenfor EU en hensigtserklæring, som Danmark er medunderskriver på. Herunder finder du både den originale tekst på engelsk og vores danske oversættelse. 

Declaration of gambling regulators

On their concerns related to the blurring of lines between gambling and gaming

Spillemyndigheders hensigtserklæring

Om deres bekymringer vedr. de uklare linjer mellem gambling og gaming (dansk oversættelse u. underskrifter)

Adfærdskodeks udarbejdet af spilbranchen

I forbindelse med Aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftale (den 29. juni 2018) blev det besluttet, at spilbranchen skulle drøfte et adfærdskodeks, som øger forbrugerbeskyttelsen, og som medvirker til, at spil ikke udvikler sig fra underholdning til spilafhængighed.

Parter fra spilbranchen har i fællesskab udarbejdet Adfærdskodeks for spilbranchen, som trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs adfærdskodekset på DOGAs hjemmeside