LAndbaseret kasino

Kasinoer

Et landbaseret kasino er et fysisk spilsted med tilladelse til blandt andet at udbyde spillene roulette, poker, baccarat, punto banco, black jack og spil på gevinstgivende spilleautomater.

I Danmark er der i dag givet ni tilladelser til drift af landbaserede kasinoer. Du kan se en fortegnelse over, hvilke kasinoer der har opnået en tilladelse her på siden.

Sådan får du en tilladelse

Du kan på nuværende tidspunkt ikke søge tilladelse til drift af et kasino i Danmark.

Når en af de nuværende tilladelser bliver ledig, vil den blive udbudt offentligt. Endvidere kan regeringen beslutte, at der skal gives mulighed for yderligere tilladelser til etablering af kasinoer.

Udbud af en ledig eller ny tilladelse vil blive meddelt via dagspressen, hvorefter der bliver mulighed for at søge en tilladelse hos Spillemyndigheden. 

En bestyrer og ansatte i et kasino skal være godkendt af Spillemyndigheden. Til godkendelse som bestyrer/ansat skal du bruge blanket nr. 8-01.

Blanket 8-01

Ansøgning for bestyrer og personale

Retningslinjer for afholdelse af turneringer i nærtstående lokale

Turneringer i nærtstående lokale

Spillemyndigheden har fastlagt retningslinjer og vilkår for tilladelse til afholdelse af turneringer i nærtstående lokaler på landbaserede kasinoer.

Overordnede tekniske krav

Disse dokumenter giver dig overblik over kravene til den tekniske konfiguration.

Kasino spilleautomater
 • Begrebsmodel Standard Records Kasino (DK & UK)
 • Krav til tilladelsesindehaver - Kasinoer (DK & UK)
 • Standard record examples - casino
 • Standard record XSD schema - casino 
 • Standard Record Validator Tool
 • Tilslutningsforløb - vejledning til kasinoer (DK & UK)
 • Vejledning til tekniske krav - Kasinoer (DK & UK)
XSD - landbaseret kasino NYE SKEMAER

XSD skemaer til standard records, som skal anvendes til rapportering af spildata

Standard Record Validator Tool

Værktøj til validering af XML filer

Certificeringsprogram

 

Certificeringsprogrammets dokumenter

Spillemyndighedens certificeringsprogram har til formål at sikre, at spilsystemet og spilteknisk udstyr afvikler spil på en korrekt måde, og at sikkerheden omkring spilsystemet bliver opretholdt. Spillemyndighedens certificeringsprogram supplerer spillovgivningen og de vilkår, der er fastsat for spiludbyderne i tilladelserne, og den administrative praksis, som vi fastsætter.

Tilladelsesindehavere skal til hver en tid være certificeret i overensstemmelse med de dele af certificeringsprogrammet, der gælder for deres spiludbud.

For hver spiltype er der tilknyttet et sæt teststandarder og et sæt inspektionsstandarder, som gælder for den pågældende spiltype. Yderligere fem dokumenter gælder for alle spiltyper, med undtagelse af landbaseret kasino, som udelukkende er omfattet af de generelle krav samt kravene i test- og inspektionsstandarder. Hvert dokument fastsætter minimumskrav til indretningen af tilladelsesindehavers spilsystem, forretningsgange og forretningssystemer. 

For landbaseret kasino er det udelukkende de generelle krav samt test- og inspektionsstandarder der er gældende. Spillemyndigheden foreslår dog at dokumentet "Program for styring af systemændringer", kan anvendes og lægges til grund for fornyelse af certificeringer, men det er ikke et krav.
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret kasino
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Landbaseret kasino
Teststandarder for landbaseret kasino
SCP.01.05.DK.1.1
Kun til Landbaseret kasino
Inspektionsstandarder for landbaseret kasino
SCP.02.05.DK.1.1
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning
SCP.04.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret væddemål
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret kasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Lotteri
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinekasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinevæddemål
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Lotteri - monopoler
Teststandarder for lotterier
SCP.01.06.DK.1.2
Kun til Landbaseret kasino
Teststandarder for landbaseret kasino
SCP.01.05.DK.1.1
Kun til Online væddemål
Teststandarder for online væddemål
SCP.01.01.DK.1.3
Kun til Onlinekasino
Teststandarder for onlinekasino
SCP.01.03.DK.1.2
Kun til Landbaseret væddemål
Teststandarder for landbaseret væddemål
SCP.01.02.DK.1.3
Kun til Landbaseret væddemål
Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål
SCP.02.02.DK.1.3
Kun til Lotteri - monopoler
Inspektionsstandarder for lotterier
SCP.02.06.DK.1.2
Kun til Landbaseret kasino
Inspektionsstandarder for landbaseret kasino
SCP.02.05.DK.1.1
Kun til Online væddemål
Inspektionsstandarder for online væddemål
SCP.02.01.DK.1.3
Kun til Onlinekasino
Inspektionsstandarder for onlinekasino
SCP.02.03.DK.1.2
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning
SCP.04.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Når du har fået en tilladelse

Blanket 2-07 L

Ændringer til tilladelser - landbaseret kasino

Blanket 2-02 L

Personlig erklæring - Tillæg A til landbaseret kasino

En tilladelse er som udgangspunkt gældende i 10 år.

Spilleautomater i et landbaseret kasino skal i lighed med andre spilleautomater være godkendt af en akkrediteret testvirksomhed og være tilsluttet kontrolsystemet hos Spillemyndigheden. Godkendelsen er som udgangspunkt gyldig i fem år. Du finder en liste over akkrediterede testvirksomheder længere nede på siden.

Det er Spillemyndigheden, som fører tilsyn med, at kasinovirksomheden drives på fuldt forsvarlig måde. Tilsynet varetages blandt andet ved, at der i løbet af kasinoets åbningstid kan være en tilsynsmedarbejder fra Spillemyndigheden til stede.

Ændringer til tilladelsen 

Hvis der sker ændringer i forhold til tilladelsen, fx hvis der indtræder et nyt medlem i bestyrelsen, eller ansættes et nyt medlem i direktionen, skal dette inden 14 dage anmeldes til Spillemyndigheden. Du skal bruge blanket 2-07 L og blanket 2-02 L. 

Gebyr for landbaseret kasino 

Du skal betale et årligt gebyr afhængigt af et kalenderårs afgiftspligtige bruttospilleindtægt. For nye tilladelser skal gebyret betales senest en måned efter, at tilladelsen er trådt i kraft.

For gældende tilladelser vil Spillemyndigheden ved årsskiftet lave en beregning af, i hvilket interval spilleindtægten ligger både for året, der er gået, og det kommende år. Herefter beregner vi det gebyr, som du skal betale. Du vil modtage et brev med denne beregning og en faktura med en opkrævning af gebyret, som skal betales senest en måned efter opkrævningen.

Gebyrsatser for 2020

 • Du skal betale et gebyr på 163.700 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er under 10.000.000 kr.
 • Du skal betale et gebyr på 327.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 10.000.000 kr. indtil 20.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 491.300 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 20.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 818.800 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 1.364.600 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2020 er 100.000.000 kr. eller derover.

Gebyrsatser for 2021

 • Du skal betale et gebyr på 167.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2021 er under 10.000.000 kr.
 • Du skal betale et gebyr på 335.000 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2021 er 10.000.000 kr. indtil 20.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 502.400 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2021 er 20.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 837.400 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2021 er 50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr. 
 • Du skal betale et gebyr på 1.395.600 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2021 er 100.000.000 kr. eller derover. 

De årlige gebyrer reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer mv.

Vejledninger 

Spillemyndighedens juridiske vejledning

Lovgivningen for alle spilområder

Tekniske krav til spilleautomater

Beskrivelse af tekniske krav til serversupporterede spilleautomater og spilleautomater i
landbaserede kasinoer.

Indberetning af spildata fra spilleautomater

Vejledning til rapportering af spil på serversupporterede spilleautomater og gevinstgivende
spilleautomater i landbaserede kasinoer

Spillemyndighedens vejledning om ansvarligt spil
Spillemyndighedens vejledning om oplysningspligt ved markedsføring af spil
Vejledning til brug af Bluewhale

Sådan modtager og sender du meddelelser med Bluewhale.

Love og bekendtgørelser

Se historisk lovgivning

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 1290
Af 29 nov 2019

Om landbaserede kasinoer

Udbud af land-baseret kasino er omfattet af reglerne for hvidvask. Du kan finde mere information og lovgivning om hvidvask under Bekæmpelse af hvidvask.

Læs mere om bekæmpelse af hvidvask 

Liste over tilladelsesindehavere

Helsingør:
Casino Marienlyst
Ndr. Strandvej 2
3000 Helsingør

København:
Casino Copenhagen
Amager Boulevard 70
2300 København S

Casino Vesterport Copenhagen 
Hammerichsgade 5, kld.
1611 København V

Odense:
Casino Odense
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense

Vejle:
Casino Munkebjerg Vejle
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Aalborg:
Casino Aalborg
Ved Stranden 16
9000  Aalborg

Aarhus:
Royal Casino
Store Torv 4
8000 Aarhus

Fjord Line AS:
Casino Oceans Twenty One
Ombord på skibet MS Bergensfjord

Fjord Line AS:
Casino Oceans Twenty One
Ombord på skibet MS Stavangerfjord