Kasinoer

Et landbaseret kasino er et fysisk spillested med tilladelse til blandt andet at udbyde spillene roulette, poker, baccarat, punto banco, black jack og spil på gevinstgivende spilleautomater.

I Danmark er der i dag givet syv tilladelser til drift af landbaserede kasinoer. Du kan se en fortegnelse over, hvilke kasinoer der har opnået en tilladelse her på siden.

Sådan får du en tilladelse

Blanket 8-01

Ansøgning for bestyrer og personale

Du kan på nuværende tidspunkt ikke søge tilladelse til drift af et kasino i Danmark.

Når en af de nuværende tilladelser bliver ledig, vil den blive udbudt offentligt. Endvidere kan regeringen beslutte, at der skal gives mulighed for yderligere tilladelser til etablering af kasinoer.

Udbud af en ledig eller ny tilladelse vil blive meddelt via dagspressen, hvorefter der bliver mulighed for at søge en tilladelse hos Spillemyndigheden.

En bestyrer og ansatte i et kasino skal være godkendt af Spillemyndigheden. Til godkendelse som bestyrer/ansat skal du bruge blanket nr. 8-01.

Overordnede tekniske krav

Du skal bruge denne zipfil til at dokumentere, at du opfylder de tekniske krav. 

Kasino spilleautomater
 • Begrebsmodel Standard Records Kasino (DK & UK)
 • Krav til tilladelsesindehaver - Kasinoer (DK & UK)
 • Standard record examples - casino
 • Standard record XSD schema - casino 
 • Standard Record Validator Tool
 • Tilslutningsforløb - vejledning til kasinoer (DK & UK)
 • Vejledning til tekniske krav - Kasinoer (DK & UK)

Certificeringsprogram

 

Certificeringsprogrammets dokumenter

Spillemyndighedens certificeringsprogram har til formål at sikre, at spilsystemet og spilteknisk udstyr afvikler spil på en korrekt måde, og at sikkerheden omkring spilsystemet bliver opretholdt. Spillemyndighedens certificeringsprogram supplerer spillovgivningen og de vilkår, der er fastsat for spiludbyderne i tilladelserne, og den administrative praksis, som vi fastsætter.

Tilladelsesindehavere skal til hver en tid være certificeret i overensstemmelse med de dele af certificeringsprogrammet, der gælder for deres spiludbud.

For hver spiltype er der tilknyttet et sæt teststandarder og et sæt inspektionsstandarder, som gælder for den pågældende spiltype. Yderligere fem dokumenter gælder for alle spiltyper, med undtagelse af landbaseret kasino, som udelukkende er omfattet af de generelle krav samt kravene i test- og inspektionsstandarder. Hvert dokument fastsætter minimumskrav til indretningen af tilladelsesindehavers spilsystem, forretningsgange og forretningssystemer. 

AllOnlinekasinoOnline væddemålLandbaseret væddemålLandbaseret kasino
Certificeringsprogrammet til online kasino udmærker sig ved at ...
Samlet pakke
All documents for online casino
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Onlinekasino
Teststandarder for onlinekasino
SCP.01.03.DK.1.1
Kun til Onlinekasino
Inspektionsstandarder for onlinekasino
SCP.02.03.DK.1.1
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Guidelines for Penetration Testing
SCP.04.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are tested for vulnerabilities.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK.1.1

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Samlet pakke
All documents for online betting
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Online væddemål
Teststandarder for online væddemål
SCP.01.01.DK.1.2
Kun til Online væddemål
Inspektionsstandarder for online væddemål
SCP.02.01.DK.1.2
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Guidelines for Penetration Testing
SCP.04.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are tested for vulnerabilities.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK.1.1

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret væddemål
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Landbaseret væddemål
Teststandarder for landbaseret væddemål
SCP.01.02.DK.1.2
Kun til Landbaseret væddemål
Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål
SCP.02.02.DK.1.2
For alle spil
Information Security Management System
SCP.03.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are protected against threats and secure sensitive information stored in the systems.

For alle spil
Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning
SCP.04.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Guidelines for vulnerability scanning
SCP.05.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are scanned for vulnerabilities

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK.1.1

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

For landbaseret kasino er det udelukkende de generelle krav samt test- og inspektionsstandarder der er gældende. Spillemyndigheden foreslår dog at dokumentet "Program for styring af systemændringer", kan anvendes og lægges til grund for fornyelse af certificeringer, men det er ikke et krav.
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret kasino
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Landbaseret kasino
Teststandarder for landbaseret kasino
SCP.01.05.DK.1.0
Kun til Landbaseret kasino
Inspection standards for land-based casino
SCP.02.05.EN.1.0
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning
SCP.04.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Change Management Programme
SCP.06.00.DK.1.1

Ensuring that all changes to the gambling system are conducted to this set of standards, hereby seeking an adequate quality for the implementation of changes.

Samlet pakke
All documents for land-based betting
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret kasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Lotteri
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinekasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinevæddemål
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Lotterier
Teststandarder for lotterier
SCP.01.06.DK.1.1
Kun til Onlinekasino
Teststandarder for onlinekasino
SCP.01.03.DK.1.1
Kun til Online væddemål
Teststandarder for online væddemål
SCP.01.01.DK.1.2
Kun til Landbaseret væddemål
Teststandarder for landbaseret væddemål
SCP.01.02.DK.1.2
Kun til Landbaseret kasino
Teststandarder for landbaseret kasino
SCP.01.05.DK.1.0
Kun til Lotterier
Inspektionsstandarder for lotterier
SCP.02.06.DK.1.1
Kun til Onlinekasino
Inspektionsstandarder for onlinekasino
SCP.02.03.DK.1.1
Kun til Online væddemål
Inspektionsstandarder for online væddemål
SCP.02.01.DK.1.2
Kun til Landbaseret væddemål
Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål
SCP.02.02.DK.1.2
Kun til Landbaseret kasino
Inspektionsstandarder for landbaseret kasino
SCP.02.05.DK.1.0
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Guidelines for Penetration Testing
SCP.04.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are tested for vulnerabilities.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK.1.1

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Når du har fået en tilladelse

En tilladelse er som udgangspunkt gældende i 10 år.

Spilleautomater i et landbaseret kasino skal i lighed med andre spilleautomater være godkendt af en akkrediteret testvirksomhed og være tilsluttet kontrolsystemet hos Spillemyndigheden. Godkendelsen er som udgangspunkt gyldig i fem år. Du finder en liste over akkrediterede testvirksomheder længere nede på siden.

Det er Spillemyndigheden, som fører tilsyn med, at kasinovirksomheden drives på fuldt forsvarlig måde. Tilsynet varetages blandt andet ved, at der i løbet af kasinoets åbningstid kan være en tilsynsmedarbejder fra Spillemyndigheden til stede.

Gebyr for landbaseret kasino 

Du skal betale et årligt gebyr afhængigt af et kalenderårs afgiftspligtige bruttospilleindtægt. For nye tilladelser skal gebyret betales senest en måned efter, at tilladelsen er trådt i kraft.

For gældende tilladelser vil Spillemyndigheden ved årsskiftet lave en beregning af, i hvilket interval spilleindtægten ligger både for året, der er gået, og det kommende år. Herefter beregner vi det gebyr, som du skal betale. Du vil modtage et brev med denne beregning og en faktura med en opkrævning af gebyret, som skal betales senest en måned efter opkrævningen.

Gebyrtrapperne for landbaseret kasino

De årlige gebyrer reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer mv.

Blanket 2-02

Personlig erklæring tillæg A

Blanket 2-07

Ændringer til tilladelsen til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino

Blanket 8-01

Ansøgning for bestyrer og personale

Lovgivning og informationer

Spilleloven - Lovbekendtgørelse nr. 1494
Af 06 dec 2016

Loven omfatter alle spil undtaget poker.

Bekendtgørelse nr. 772 - landbaserede kasinoer
Af 09 jun 2017

Bekendtgørelsen omfatter landbaserede kasinoer.

 

Bekendtgørelse nr. 180 - indsendelse af underretninger til SØIK
Af 22 feb 2016

Bekendtgørelsen er et historisk dokument, der omhandler indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer.

Lov nr. 651 - hvidvaskloven
Af 08 jun 2017

Loven omhandler forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Bekendtgørelse nr. 727 - undtagelse fra hvidvaskloven
Af 09 jun 2017

Bekendtgørelsen omhandler undtagelser fra hvidvaskloven af visse typer spil.

Bekendtgørelse nr. 749 - ophævelse af bekendtgørelse
Af 09 jun 2017

Bekendtgørelsen er en ophævelse af en tidligere bekendtgørelse om indsendelse af underretninger til SØIK for landbaserede og onlinekasinoer.

Bekendtgørelse nr. 155 - indsendelse af underretninger til SØIK
Af 10 feb 2014

Bekendtgørelsen er et historisk dokument omhandlende indsendelser af underretninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Liste over tilladelsesindehavere

Helsingør:
Casino Marienlyst
Ndr. Strandvej 2
3000 Helsingør

København:
Casino Copenhagen
Amager Boulevard 70
2300 København S

Odense:
Casino Odense
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense

Vejle:
Casino Munkebjerg Vejle
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Aalborg:
Casino Aalborg
Ved Stranden 16
9000  Aalborg

Aarhus:
Royal Casino
Store Torv 4
8000 Aarhus

Oslo-færgen:
Pearl Seaways
DFDS
2100 København Ø

Kasinoer under etablering:
Ingen

Liste over akkrediterede institutter

Spillemyndigheden har godkendt følgende akkrediterede institutter:

 • Force Technology
  Park Allé 345
  2605 Brøndby
   
 • Teknologisk Institut
  Materialafprøvning
  Teknologiparken
  8000  Århus C
   
 • GLI Europe BV
  Satellietbaan 12
  2181 MH Hillegom
  Holland
   
 • Quinel M Limited
  Luxe Pavilion Level 2
  Portomosa Complex
  SJ 1430 St Julians
  Malta
   
 • Slovenian Institute af Quality and Metrology
  Trzaska Cesta 2
  SI 1000 Ljubljana
  Slovenien
   
 • BMM Testlabs
  Parc Tecnológic del Vallés
  Avda. Parc Tecnológic del Vallés 3
  08290 Cerdanyola del Vallés
  Barcelona
  Spain