Lovhistorik

På denne side kan du finde historiske love og bekendtgørelser for alle spilområderne. Bemærk at disse love og bekendtgørelser ikke er gældende. 

For at se den nyeste lovgivning på området kan du gå ind under hvert spilområde oppe i menuen eller følge de nedenstående links til hvert område. 

Almennyttigt lotteri

Se gældende lovgivning 

Bekendtgørelse nr. 1301
Af 15 dec 2011

Om almennyttige lotterier

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 67
Af 25 jan 2012

Historisk bekendtgørelse om onlinekasino

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 180
Af 22 feb 2016

Historisk bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 773
Af 09 jun 2017

Om onlinekasino

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 65
Af 25 jan 2012

Om landbaserede væddemål

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 66
Af 25 jan 2012

Om online væddemål

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 1275
Af 29 nov 2019

Om landbaserede væddemål

Spilleautomater

Se gældende lovgivning

Bekendtgørelse nr. 1302
Af 15 dec 2011

Om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 180
Af 22 feb 2016

Historisk bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 772
Af 09 jun 2017

Om landbaserede kasinoer

Lotteri - monopoler

Se gældende lovgivning

Bekendtgørelse nr. 1262
Af 29 nov 2019

Om gebyrbetaling til Spillemyndigheden

Spil i Grønland

Se gældende lovgivning

Lov nr. 223

Historisk lov for Grønland om visse spil

Ændringer til loven kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 1403
Af 01 dec 2017

Om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet 

Bekendtgørelse nr. 1704
Af 20 dec 2017

Om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer

Lovbekendtgørelse nr. 930
Af 11 sep 2019

Om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Ændringer til loven kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 155
Af 10 feb 2014

Historisk bekendtgørelse om indsendelser af underretninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Bekendtgørelse nr. 180
Af 22 feb 2016

Historisk bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Lov nr. 848
Af 03 jul 2010

Historisk lov om spil

Ændringer til loven kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 1112
Af 01 dec 2011

Historisk bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om spil

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk