Væddemål

Væddemål er spil, hvor deltagerne gætter på udfaldet af en begivenhed, som fx Oddset og managerspil. Det er ikke kun væddemål om sportsbegivenheder, der er omfattet af begrebet. Et spil på, hvem der bliver statsminister, vil fx også være et væddemål.

Et væddemål er kun omfattet af spilleloven, hvis deltagerne

 • Betaler en indsats (penge eller lignende)
 • Gennem betalingen har mulighed for at vinde en gevinst (alle slags gevinster)
 • Væddemål med indsats og gevinst må kun udbydes med en tilladelse fra Spillemyndigheden

Sådan får du en tilladelse

Du kan søge om tilladelse hos Spillemyndigheden. En tilladelse til væddemål omfatter både online og landbaseret salg af væddemål og gælder i op til 5 år ad gangen. Du skal bruge ansøgningsblanket nr. 2-01, Tillæg A (nr. 2-02), Tillæg B (nr. 2-03) og evt. Tillæg C (nr. 2-04).

Det koster 273.500 kr. (i 2018) i ansøgningsgebyr, og du skal indbetale gebyret senest samtidig med, at du indgiver din ansøgning. Hvis du ansøger om tilladelse til at udbyde både væddemål og onlinekasino, skal du betale et samlet gebyr på 382.900 kr. (i 2018).

Tjekliste for 2-02

Tillæg A - personlig erklæring

Tjekliste for 2-04

Tillæg C - erklæring repræsentant

Blanket 2-01

Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino

Blanket 2-02

Personlig erklæring tillæg A

Blanket 2-03

Informationer om spiludbud tillæg B

Blanket 2-04

Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab, tillæg C

Indtægtsbegrænsede tilladelser

For indtægtsbegrænsede tilladelser af maksimalt 1 års varighed, hvor bruttospilleindtægten (spilleindsats fratrukket gevinster) ikke overstiger 1.000.000 kr., betales et gebyr på 54.700 kr. (i 2018) ved indgivelse af ansøgningen.Du skal bruge blanket nr. 1-01 og blanket nr. 2-02.

Når du har udbudt spil i et år, skal du udfylde blanket 1-03. 

Blanket 1-01

Ansøgning om indtægtsbegrænset eller omsætningsbegrænset tilladelse

Blanket 2-02

Personlig erklæring tillæg A

Blanket 1-03

Rapport om udbud af spil for indtægtsbegrænset tilladelse og omsætningsbegrænset tilladelse

Godkendelse som bestyrer

Danske Lotteri Spil A/S kan som den eneste lovligt udbyde væddemål på:

 • Resultatet af lotterier
 • Andre tilfældigt frembragte hændelser, bortset fra landbaseret væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder

Hvis du er bestyrer af en butik, der sælger væddemål fra Danske Lotteri Spil A/S eller andre, som har tilladelse til landbaseret salg af væddemål, skal du godkendes som bestyrer. Brug blanket 8-01 (ansøgning om godkendelse som bestyrer).

 

 

Blanket 8-01

Ansøgning for bestyrer og personale

Blanket 8-02

Ansøgning for bestyrer og personale på grønlandsk

Aqutsisutut aamma sulisutut qinnuteqarfissaq

Lokale puljevæddeløb

Tjekliste for 4-01

Ansøgning til lokale puljevæddemål

Blanket 4-01

Ansøgning om tilladelse til afholdelse af lokale puljevæddemål i Danmark og Grønland

Arrangører af lokale puljevæddemål om hundevæddeløb mv. kan få tilladelse til at udbyde væddemål på den bane, hvor løbet afvikles. Du skal bruge ansøgningsblanket nr. 4-01 til at ansøge om en tilladelse.

Du kan få mere information i vejledningerne og ved at henvende dig til Spillemyndigheden.

Overordnede tekniske krav

For at opnå tilladelse til at udbyde væddemål i Danmark, er det et krav, at spiludbyderen giver Spillemyndigheden adgang til et datalager (SAFE), hvortil spiludbyderen løbende overfører og gemmer spildata ved hjælp af sikkerhedssystemet Tamper Token.

Endvidere er det et krav, at spiludbyderen kontrollerer tilstedeværelsen af enhver spiller i ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere).

Disse dokumenter giver dig overblik over kravene til den tekniske konfiguration.

Tekniske krav - onlinekasino og væddemål

Beskrivelse af Spillemyndighedens krav vedr. SAFE, TamperToken, ROFUS og underretningspligter

ROFUS
 • XSD skemaer til ROFUS servicekald ved registrering af konto og login
 • Eksempel på servicekaldet GamblerCheck i java- og .net version
 • XSD skemaer til ROFUS servicekald vedr. ”nej tak til reklamer”
TamperToken
 • XSD skemaer til TamperToken servicekald
 • Eksempel på zip fil med FastOdds transaktioner i XML format
Vejledning til rapportering af spil

Specificeret vejledning vedr. rapportering af spildata fx rapporteringsfrekvens, indhold af dataelementer, fejlhåndtering mv.

XSD 18-08-29
 • XSD skemaer til standard records, som skal anvendes til rapportering af spildata
 • Værktøj til validering af XML filer

Certificeringsprogram

Certificeringsprogrammets dokumenter

Spillemyndighedens certificeringsprogram har til formål at sikre, at spilsystemet og spilteknisk udstyr afvikler spil på en korrekt måde, og at sikkerheden omkring spilsystemet bliver opretholdt. Spillemyndighedens certificeringsprogram supplerer spillovgivningen og de vilkår, der er fastsat for spiludbyderne i tilladelserne, og den administrative praksis, som vi fastsætter.

Tilladelsesindehavere skal til hver en tid være certificeret i overensstemmelse med de dele af certificeringsprogrammet, der gælder for deres spiludbud.

For hver spiltype er der tilknyttet et sæt teststandarder og et sæt inspektionsstandarder, som gælder for den pågældende spiltype. Yderligere fem dokumenter gælder for alle spiltyper, med undtagelse af landbaseret kasino, som udelukkende er omfattet af de generelle krav samt kravene i test- og inspektionsstandarder. Hvert dokument fastsætter minimumskrav til indretningen af tilladelsesindehavers spilsystem, forretningsgange og forretningssystemer. 

AllOnlinekasinoOnline væddemålLandbaseret væddemålLandbaseret kasino
Certificeringsprogrammet til online kasino udmærker sig ved at ...
Samlet pakke
All documents for online casino
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Onlinekasino
Teststandarder for onlinekasino
SCP.01.03.DK.1.1
Kun til Onlinekasino
Inspektionsstandarder for onlinekasino
SCP.02.03.DK.1.1
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Guidelines for Penetration Testing
SCP.04.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are tested for vulnerabilities.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK.1.1

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Samlet pakke
All documents for online betting
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Online væddemål
Teststandarder for online væddemål
SCP.01.01.DK.1.2
Kun til Online væddemål
Inspektionsstandarder for online væddemål
SCP.02.01.DK.1.2
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Guidelines for Penetration Testing
SCP.04.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are tested for vulnerabilities.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK.1.1

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret væddemål
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Landbaseret væddemål
Teststandarder for landbaseret væddemål
SCP.01.02.DK.1.2
Kun til Landbaseret væddemål
Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål
SCP.02.02.DK.1.2
For alle spil
Information Security Management System
SCP.03.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are protected against threats and secure sensitive information stored in the systems.

For alle spil
Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning
SCP.04.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Guidelines for vulnerability scanning
SCP.05.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are scanned for vulnerabilities

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK.1.1

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

For landbaseret kasino er det udelukkende de generelle krav samt test- og inspektionsstandarder der er gældende. Spillemyndigheden foreslår dog at dokumentet "Program for styring af systemændringer", kan anvendes og lægges til grund for fornyelse af certificeringer, men det er ikke et krav.
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret kasino
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Landbaseret kasino
Teststandarder for landbaseret kasino
SCP.01.05.DK.1.0
Kun til Landbaseret kasino
Inspection standards for land-based casino
SCP.02.05.EN.1.0
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning
SCP.04.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Change Management Programme
SCP.06.00.DK.1.1

Ensuring that all changes to the gambling system are conducted to this set of standards, hereby seeking an adequate quality for the implementation of changes.

Samlet pakke
All documents for land-based betting
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret kasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Lotteri
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinekasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinevæddemål
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.1

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Lotterier
Teststandarder for lotterier
SCP.01.06.DK.1.1
Kun til Onlinekasino
Teststandarder for onlinekasino
SCP.01.03.DK.1.1
Kun til Online væddemål
Teststandarder for online væddemål
SCP.01.01.DK.1.2
Kun til Landbaseret væddemål
Teststandarder for landbaseret væddemål
SCP.01.02.DK.1.2
Kun til Landbaseret kasino
Teststandarder for landbaseret kasino
SCP.01.05.DK.1.0
Kun til Lotterier
Inspektionsstandarder for lotterier
SCP.02.06.DK.1.1
Kun til Onlinekasino
Inspektionsstandarder for onlinekasino
SCP.02.03.DK.1.1
Kun til Online væddemål
Inspektionsstandarder for online væddemål
SCP.02.01.DK.1.2
Kun til Landbaseret væddemål
Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål
SCP.02.02.DK.1.2
Kun til Landbaseret kasino
Inspektionsstandarder for landbaseret kasino
SCP.02.05.DK.1.0
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Guidelines for Penetration Testing
SCP.04.00.EN.1.1

Ensuring that the licence holder's gambling system and business system are tested for vulnerabilities.

For alle spil
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK.1.1

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK.1.1

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Når du har fået en tilladelse

Du skal som indehaver af en tilladelse til udbud af væddemål (bortset fra lokale puljevæddemål) betale et gebyr afhængigt af et kalenderårs spilleindtægt. Gebyret betales til Spillemyndigheden.

Oversigt over gebyr på væddemål og onlinekasino

Hvis der sker ændringer i forhold til tilladelsen, fx nye direktions- eller bestyrelsesmedlemmer, ny repræsentant eller en af de ansvarlige personer for den daglige drift, skal Spillemyndigheden have det at vide. Brug blanket nr. 2-07.

Spillemyndigheden offentliggør en liste over tilladelsesindehavere til væddemål og onlinekasino. Endvidere offentliggøres en lister over tilladelsesindehavere med tilladelse til at udbyde lokale puljevæddemål i Danmark.

Udbydere af væddemål og onlinekasino med tilladelse i Danmark skal sikre sig, at

 • Alle vilkår i forbindelse med markedsføringen af en bonus er oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet
 • En spiller have minimum 60 dage til at opfylde disse vilkår
 • Der ikke må gives tilbud om bonus til den enkelte spiller på vilkår, som adskiller sig fra tilbud givet til andre spillere
Blanket 2-07

Ændringer til tilladelsen til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino

Blanket 2-06

Ansøgning om fornyelse af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino

HUSK

Registrering og betaling af gevinstafgift.

Din virksomhed skal registreres hos Erhvervsstyrelsen for salg af væddemål, og du skal bruge registreringsblanket nr. 29.063.

Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af gevinstafgift, skal du ringe til Skattestyrelsens hovednummer på telefon 72 22 18 18.

Blanket 29.063

Registreringsanmeldelse - Afgift af spil - undtagen afgift af gevinstgivende spilleautomater

Rapport om udbud af spil

Blanket 2-05 - Rapport om udbud af spil

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Senest 14 måneder efter en tilladelse til væddemål er taget i brug, skal tilladelsesindehaverne indlevere en rapport om spiludbuddet til Spillemyndigheden. Herunder finder du en liste over de virksomheder, som er godkendte til at udarbejde en rapport om udbud af spil. Du kan også læse mere om rapporten i Information nr. 14.

Godkendte virksomheder

Oplysninger om digital signatur

Spiludbydere, som ønsker at opnå en tilladelse til onlinekasino eller online væddemål med virkning fra 1. januar 2012 eller senere, skal for at klargøre deres spilsystem integrere en digital signatur svarende til OCES eller højere. 

I Danmark er der i dag én udbyder af digital signatur, som opfylder kravene i OCES. Det er NemID, som udbydes af Nets Danid.

Spillemyndigheden henviser dig til:

Nets Danid A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup

Oplysning om Nets Oplysning om NemID Tjenesteudbyder

Nets support

 

Vejledninger

Spillemyndighedens juridiske vejledning

Lovgivningen for alle spilområder

Lovpligtig oplysning af vilkår vedr. bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Særlige regler, ved tilbud om bonus

Vejledning om væddemål og onlinekasino

Beskrivelse af krav til ansøgere til tilladelse om udbud af væddemål og online kasino

Vejledning til bestyrer i en butik

Vejledning til bestyrere i butikker med salg af væddemål og lotteri.

Vejledning til rapport om udbud af spil

Vejledning til udarbejdelse af rapport om udbud af spil

Vejledning om registrering for afgift af spil

Vejledning for udenlandske spiludbydere om forpligtelser over for skatteadministrationen

Vejledning til brug af Bluewhale

Sådan modtager og sender du meddelelser med Bluewhale.

Lovgivning og informationer

 

Spilleloven - Lovbekendtgørelse nr. 1494
Af 06 dec 2016

Loven omfatter alle spil undtaget poker.

Bekendtgørelse nr. 773 - onlinekasino
Af 09 jun 2017

Bekendtgørelsen omhandler onlinekasino

Bekendtgørelse nr. 155 - indsendelse af underretninger til SØIK
Af 10 feb 2014

Bekendtgørelsen er et historisk dokument omhandlende indsendelser af underretninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Bekendtgørelse nr. 180 - indsendelse af underretninger til SØIK
Af 22 feb 2016

Bekendtgørelsen er et historisk dokument, der omhandler indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer.

Lov nr. 651 - hvidvaskloven
Af 08 jun 2017

Loven omhandler forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Bekendtgørelse nr. 727 - undtagelse fra hvidvaskloven
Af 09 jun 2017

Bekendtgørelsen omhandler undtagelser fra hvidvaskloven af visse typer spil.

Bekendtgørelse nr. 749 - ophævelse af bekendtgørelse
Af 09 jun 2017

Bekendtgørelsen er en ophævelse af en tidligere bekendtgørelse om indsendelse af underretninger til SØIK for landbaserede og onlinekasinoer.

Liste over tilladelsesindehavere

Se liste over tilladelsesindehavere

Liste over tilladelsesindehavere til lokale puljevæddemål

 Følgende har tilladelse til at udbyde lokale puljevæddemål i Danmark:

Hestevæddeløb på væddeløbsbane

Asaa Borgerforening, Festpladsen, Vodbindervej 25, 9340 Asaa
Pandrup Væddemål, Bredgade 39A, 9490 Pandrup

Hundevæddeløb på væddeløbsbane

Kallerup Væddeløbs Forening, Kallerupbanen, Kallerupvej, 2640 Hedehusene
Midtjysk Greyhound Stadion, Busbjergvej 54 C, 8850 Bjerringbro
Gudenådalens Greyhound Klub, Ejstrup Møllevej 22, 8990 Fårup

Kapflyvning med duer

Ringkøbing Brevdueforening, Brevduebanen, Torvet, 6950 Ringkøbing

Cykelløb på bane

Ingen