Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger er opdateret

12, jul 2021

Spillemyndigheden har netop opdateret "Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger" med et nyt afsnit. 

Opdateringen indeholder en tilføjelse af afsnit 3.5, som gennemgår Spillemyndighedens vurdering af bekendtgørelsernes krav om, at spilleren skal have minimum 60 dage til opfyldelse af vilkår tilknyttet udbetalingen af salgsfremmende foranstaltninger. 

Opdateringen er foretaget på baggrund af Spillemyndighedens vurderinger i sit løbende arbejde med at føre tilsyn med markedsføring af spil udbudt i Danmark. 

Spillemyndigheden opfordrer til, at tilladelsesindehaverne løbende gennemgår deres markedsføring og vurderer overholdelse af den danske lovgivning. 

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger

Vejledningen er et supplement til spillelovgivningens kapitler om salgsfremmende foranstaltninger og er udarbejdet efter de nye bekendtgørelser pr. 1. januar 2020.