Spiller har anket dom i retssag om spiludbyders konkurs

08, jul 2024

Spillemyndigheden har tidligere informeret om, at Sø- og Handelsretten den 5. marts 2024 afsagde dom i en sag, som en spiller havde anlagt mod konkursboet efter spiludbyderen DK Gambling. Dommen afviste spillerens krav om, at konkursboet skulle udbetale spillerens indestående på sin spilkonto. Spilleren har nu valgt at anke dommen.

Sagen startede, da en spiller af kurator havde fået afvist et såkaldt separatistkrav, som betyder, at vedkommende gjorde krav på at få udbetalt de penge, der stod på sin spilkonti på tidspunktet for konkursen. Sø- og Handelsretten frifandt den 5. marts 2024 konkursboet og afviste således også spillerens separatistkrav. Spillemyndigheden var i sagen indtrådt som biintervenient til støtte for spilleren.

Spillemyndigheden har afventet om spilleren ønskede at anke sagen til Landsretten. Det har spilleren besluttet, og Spillemyndigheden har i den forbindelse anmodet Landsretten om tilladelse til at indtræde som biintervenient som støtte for spilleren.

Landsretten har nu valgt at imødekomme Spillemyndighedens anmodning om at støtte spilleren i sagen. Spillemyndigheden vil således endnu en gang komme med et indlæg i retssagen til støtte for spillerens påstand om, at spilleren har et separatistkrav.

Sagen er blevet berammet til hovedforhandling den 16. oktober 2025 i Østre Landsret.