Information til arrangører af almennyttige lotterier: Fortrykte lodsedler og pligtoplysninger

20, mar 2020

Hvis du som arrangør af et almennyttigt lotteri med tilladelse til en ny salgsperiode fra Spillemyndigheden har fortrykte lodder, hvor pligtteksten grundet situationen med COVID-19 ikke længere er retvisende,  anbefaler Spillemyndigheden alternativer til at foretage en ny trykning.

Spillemyndigheden anbefaler følgende alternativ:

  • At du som arrangør udarbejder en informationsskrivelse med de tilrettede datoer oplyst på lodsedlen
  • At informationsskrivelsen vedlægges hver lodseddel, som sælges fremadrettet
  • At der, i det omfang det er muligt, gives behørig meddelelse om ændringerne af pligtoplysningerne til deltagere, som har foretaget køb af lodseddel forud for ændringen af datoer i pligtteksten
  • At information om ændringerne oplyses klart og tydeligt via fx hjemmeside, brugergrænseflade eller lignende, hvor det giver mening

Ændringer i pligtteksten grundet COVID-19 vil forventeligt vedrøre enkelte eller flere af følgende:

  • Tidsrum for afvikling af lotteriet
  • Dato for lodtrækningen (Skal kun oplyses ved ikke-forhåndstrukne lodder)
  • Tidspunkt for offentliggørelse af lodtrækningens resultat
  • Sidste frist for gevinstudlevering
  • Dato for, hvornår regnskabet foreligger

Pligtige oplysninger (pligtteksten) fremgår af bekendtgørelse om almennyttige lotterier § 6, stk. 2, nr. 1-12.

Har du spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig som arrangør af et almennyttigt lotteri i denne ekstraordinære situation, opfordres du til at kontakte Spillemyndigheden.

Vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Pas godt på jer selv og hinanden.