Information til arrangører af almennyttige lotterier: Dispensation til at sætte salgsperiode i bero samt mulighed for forlænget salgsperiode

20, mar 2020

På baggrund af de udfordringer, som situationen med COVID-19 (Corona-virus) medfører, er det muligt for arrangører af almennyttige lotterier med tilladelse fra Spillemyndigheden at anmode om godkendelse til at sætte salgsperioden i bero samt at anmode om forlængelse af salgsperioden til en maksimal salgsperiode på seks måneder.  

Hvis du som arrangør vurderer, at det er nødvendigt at sætte salgsperioden i bero grundet den nuværende situation med COVID-19, kan du anmode Spillemyndigheden herom.

Der kan anmodes om at sætte salgsperioden i bero i op til tre uger (21 dage).

Spillemyndigheden foretager en konkret vurdering af den enkelte anmodning.

Hvis du som arrangør ønsker at anmode om at sætte en salgsperiode i bero, skal du gøre følgende:

  • Send din skriftlige anmodning om bero af salgsperioden til Spillemyndigheden via vores kontaktformular. Vælg ”Almennyttigt lotteri”
  • Angiv lotteriets journalnummer eller vedhæft tilladelsen fra Spillemyndigheden
  • Angiv fra og til hvilken dato salgsperioden ønskes sat i bero

Inden salgsperioden genoptages, skal Spillemyndigheden igen orienteres.

I tilfælde af, at salgsperioden sættes i bero, kan den oprindelige salgsperiode forlænges med det antal dage (maksimalt 21 dage), som salgsperioden har været sat i bero med.

Salgsperioden vil blive sat i bero og genoptaget på et senere tidspunkt med en senere slutdato. Perioden, hvor salget er sat i bero, fratrækkes den samlede salgsperiode.

Vurderer du som arrangør efter bero-perioden, at salgsperioden fortsat skal udsættes, skal Spillemyndigheden modtage en ny anmodning om yderligere bero.

Såfremt salgsperioden er under seks måneder for det pågældende lotteri, kan arrangøren anmode Spillemyndigheden om en forlængelse af salgsperioden. Den samlede aktive salgsperiode inklusiv forlængelse kan maksimalt udgøre seks måneder jf. bekendtgørelse om almennyttige lotterier § 2, stk. 2.

I tilfælde af at salgsperioden sættes i bero og/eller salgsperioden forlænges, opfordres arrangøren til at orientere klart og tydeligt herom til lotteriets deltagere.

Når salgsperioden genoptages efter bero, bør dette ligeledes fremgå tydeligt.

Spillemyndigheden har stor forståelse for de udfordringer, som I som arrangører står overfor i denne helt ekstraordinære situation. Vi vil derfor tilstræbe at finde praktiske løsninger på de udfordringer, som opstår hos jer.

Spillemyndigheden står naturligvis til rådighed for de spørgsmål, som måtte melde sig. Vi vil bestræbe os på at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Pas godt på jer selv og hinanden.