Information til arrangører af almennyttige lotterier: Dispensation til at ændre salgsperioden.

21, sep 2020

Set i lyset af den nuværende situation med COVID-19 (Corona-virus) og de forskellige retningslinjer, der er i den forbindelse, opfordrer Spillemyndigheden arrangører af almennyttige lotterier til at overveje, om det er muligt at afholde planlagte lotterier i forhold til de anbefalinger, som gælder i den enkelte kommune.

Den nuværende situation med COVID-19 (Corona-virus) medfører fortsat behov for øget forsigtighed og tilbageholdenhed. Anbefalingerne kan være forskellige afhængig af, hvor i landet man er.

Grundet den særlige situation kan arrangører, af et lotteri, som allerede har opnået tilladelse, men som endnu ikke er påbegyndt, anmode Spillemyndigheden om at ændre en planlagt salgsperiode. Derved undgår arrangøren at aflyse lotteriet og ansøge på ny.

Spillemyndigheden foretager en konkret vurdering af den enkelte anmodning.

Ønsker du som arrangør at anmode om ændring af salgsperioden, skal du:

  • Sende en skriftlig anmodning om ændringen til Spillemyndigheden via vores kontaktformular. Vælg ”Almennyttigt lotteri”
  • Angive lotteriets journalnummer eller vedhæfte tilladelsen fra Spillemyndigheden
  • Angive, hvilken periode salgsperioden ønskes ændret til.

Medfører ændringen, at pligtteksten på fortrykte lodder ikke længere er retvisende, anbefaler Spillemyndigheden informationsbrev af 20. marts 2020 om fortrykte lodsedler.  

Vurderer du som arrangør, at der er behov for at salgsperioden skal udskydes yderligere, skal der sendes en ny anmodning til Spillemyndigheden.

Har du spørgsmål til, hvordan du som arrangør af et almennyttigt lotteri skal forholde dig i denne ekstraordinære situation, er Spillemyndighedens medarbejdere altid klar til at vejlede om reglerne.

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.