Forbud mod reklamering for spil uden tilladelse

29, maj 2012

Denne meddelelse handler om, hvorvidt der må reklameres for spil og spiludbydere, som ikke har fået tilladelse af Spillemyndigheden til at udbyde spil i Danmark.

Det er en af Spillemyndighedens vigtigste opgaver effektivt at beskytte det lovlige spillemarked i forbindelse med den delvise liberalisering, som trådte i kraft den 1. januar 2012.

Forbuddet mod reklamering er en af de beskyttelsesforanstaltninger, som spilleloven giver adgang til. Reklamering for spil og spiludbydere uden en tilladelse vil derfor have Spillemyndighedens fokus.

Regelgrundlaget

Forbuddet mod at reklamere for spil og spiludbydere, der ikke har en tilladelse til at udbyde spil, findes i spilleloven. Reglen er en videreførelse fra den tidligere tips- og lottolov.

Reklamering for spil og spiludbydere uden en tilladelse kan straffes med bøde.

Reklamering

Ved reklamering skal forstås enhver form for annoncering eller anden viderebringelse af information om spiludbyderens virksomhed, herunder spiludbyderens hjemmeside, adresse mv., og spilleudbud.

Reklameringsforbuddet gælder alle typer af medier, uanset om det er i trykte medier, digitale medier eller i et flygtigt medie, som fx fjernsyn.

Sponsorater fra spiludbydere uden en tilladelse er også omfattet af begrebet reklamering. Ved sponsorater forstås typisk et økonomisk bidrag til en aktivitet, et arrangement med videre med sigte på at fremme afsætningen af spiludbyderens produkter. Spiludbydere, der giver sponsorater til idrætsforeninger, behandlingsinstitutioner med flere, vil som oftest forvente en modydelse fra modtageren i form af reklamering, positiv omtale og lignende. Spiludbyderen uden tilladelse vil oftest også anvende navnet på modtageren af sponsoratet i sin egen markedsføring.

I afsnittet om Ulovligt spil og reklame findes flere informationer om reklamering for spil.

Spiludbydere med en tilladelse

I listen over tilladelsesindehavere - væddemål og onlinekasino kan du finde oplysninger om, hvem der har tilladelse til udbud af væddemål og drift af onlinekasino. Af listen fremgår også, hvilke domænenavne der er opnået tilladelse til.

Der findes endvidere lister over, hvem der har tilladelse til spilleautomater, og hvem der har bevilling til afholdelse af pokerturneringer.

Danske Spil, Klasselotteriet, Landbrugslotteriet og Varelotteriet har også tilladelse til at udbyde spil. Derudover giver Spillemyndigheden tilladelser til fx almennyttigt lotteri og lokale puljevæddemål.