Certificeringsprogram for onlinebingo

20, dec 2017

På baggrund af liberaliseringen af onlinebingo pr. 1. januar 2018 arbejder Spillemyndigheden på en opdatering af vores certificeringsprogram. En opdateret version offentliggøres senere i denne uge. Da vi ved, at flere interessenter afventer de opdaterede krav, præciseres disse i denne nyhed.

Kravene i certificeringsprogrammet vil reflektere bekendtgørelseskravene. Her er de væsentligste:

  • Der kan kun udbydes onlinebingo med 75, 80 eller 90 numre/symboler
  • Spillepladen der anvendes til bingospil med 75 numre/symboler skal være på 5 x 5 felter
  • Spillepladen der anvendes til bingospil med 80 numre/symboler skal være 4 x 4 felter
  • Spillepladen der anvendes til bingospil med 90 numre/symboler skal være 3 x 9 felter
  • Salg af spilleplader kan tidligst ske 30 minutter, før spillet starter
  • Der skal være minimum 3 sekunder mellem udtrækning/præsentation af numre/symboler
  • Spilleren må ikke selv sammensætte sin spilleplade eller foretage ændringer til denne, men spilleren må gerne vælge spilleplader blandt spilleplader, som skal være tilfældigt sammensat af spilsystemet
  • Det skal både være muligt at foretage manuel og automatisk markering af udtrukne numre/symboler
  • Bingospillet skal afsluttes ved første fulde plade

Der tages forbehold for indholdet i den endelige bekendtgørelse, som vil træde i kræft den 1. januar 2018.

Spillemyndigheden er opmærksom på og har forståelse for, at det vil være særdeles vanskeligt at få testet og inspiceret spil inden årets udgang. Vi skal dog gøre opmærksom på, at uanset om bingospil når at blive testet eller ej, så skal kravene i den kommende bekendtgørelse efterleves.