Brug af MitID i forbindelse med kundekendskabsprocedurer

22, maj 2023

Finanstilsynet har netop offentliggjort en vejledning om brug af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer.

Spillemyndigheden lægger sig op ad Finanstilsynets vejledning og vurdering, således at MitID nu kan benyttes som selvstændig kontrolkilde ved kunder med lav risiko og mellemrisiko efter hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 2. Dette gælder også for distancekunder, hvor der vurderes ikke at være en øget risiko for hvidvask, og hvor dermed ikke er krav om gennemførelse af skærpede kundekendskabsprocedurer efter hvidvasklovens § 17. 

Spillemyndigheden bemærker dog, at hvis kundeforholdet giver anledning til mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, eller hvis spiludbyderen er i tvivl, om tidligere indhentede oplysninger er korrekte, skal der gennemføres yderligere kundekendskabsprocedurer, jf. hvidvasklovens § 10, stk. 1, nr. 4 og 5.

Læs vejledningen på Finanstilsynet.dk