Ny version af tekniske krav for onlinekasino og væddemål

22, jun 2020

Spillemyndigheden har udgivet nye versioner af de tekniske krav, der gælder for udbydere af onlinekasino og/eller væddemål. 

Det drejer sig om dokumenterne: ”Spillemyndighedens krav til rapportering af spildata” og ”Tekniske krav – onlinekasino og væddemål”, som begge er blevet opdateret i forbindelse med notificering ved EU-Kommissionen. 

I afsnit 5 om ROFUS i dokumentet ”Tekniske krav – onlinekasino og væddemål” er der foretaget en rettelse af henvisninger til visse bestemmelser i bekendtgørelserne, og tilføjet at push-beskeder på smartphones i nogle tilfælde kan betragtes som markedsføring, hvorfor der forud for afsendelse af push-beskeden skal foretages servicekald til ROFUS.

Dokumentet ”Spillemyndighedens vejledning til rapportering af spildata” har fået den nye titel ”Spillemyndighedens krav til rapportering af spildata”. I dette dokument er der foretaget flere væsentlige ændringer:

  • Der er tilføjet en ny spilkategori, som skal anvendes ved rapportering af væddemål på elektronisk simulerede sportsbegivenheder. Spilkategorien hedder ”VirtuelFastOdds”. Denne type væddemål skulle tidligere rapporteres som ”Fastoddsspil”. Det er fortsat datastrukturen FastOddsTransaktionStruktur, som skal anvendes af denne type væddemål. Den nye spilkategori skal være implementeret af tilladelsesindehavere senest den 1. september 2020.
  • Der er tilføjet et nyt afsnit, hvor det præciseres hvilket antal datastrukturer, der skal rapporteres af hver type, og i hvilken situation/på hvilket tidspunkt datastrukturen skal rapporteres. 
  • Kravet til indhold af dataelementet SpilTerminalIdentifikation er blevet opdateret. Dataelementet anvendes ved rapportering af væddemål købt ved en forhandler, hvad enten det er sket ved personlig betjening eller ved en selvbetjeningsterminal. Det er blevet præciseret, at identifikationsnummeret skal fremgå af den fysiske terminal, hvor købet er foretaget.
  • I forbindelse med køb af væddemål ved en forhandler er det desuden præciseret, at det unikke ”SpilTransaktionIdentifikation” skal fremgå af den kupon, som spilleren modtager i forbindelse med køb af væddemålet. Dette gælder uanset, om købet er sket ved personlig betjening eller ved en selvbetjeningsterminal.
  • I indledningen til afsnit om rapportering af kasinospil er det præciseret, hvordan der skelnes mellem KasinospilSingleplayer og KasinospilMultiplayer. Det afgørende kriterium er, om spilleren spiller direkte mod kasinoet (fx spilleautomat, roulette og blackjack) eller mod andre spillere (fx yatzy eller backgammon).

Listen over ændringer er ikke udtømmende.

Har du spørgsmål til de opdaterede dokumenter, opfordres du til at kontakte Spillemyndigheden via kontaktformularen, hvor du skal vælge kategorien ”Onlinekasino” eller kategorien ”Væddemål”.

Skriv til Spillemyndigheden via kontaktformularen 

Tekniske krav - onlinekasino og væddemål

Beskrivelse af Spillemyndighedens krav vedr. SAFE, TamperToken, ROFUS og underretningspligter

Krav til rapportering af spildata

Detaljeret beskrivelse af krav til rapportering af spildata fx rapporteringsfrekvens, indhold af dataelementer, fejlhåndtering mv.