Whistleblowerordning i Spillemyndigheden

Med denne whistleblowerordning kan du gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Spillemyndigheden.

Vejledning for whistleblowere
Vejledning for whistleblowerordning på offentlige arbejdspladser

Du kan benytte whistleblowerordningen på denne side, hvis du er ansat eller tidligere ansat i Spillemyndigheden, samt hvis du er samarbejdspartner eller ansat hos en samarbejdspartner, som Spillemyndigheden har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med.

 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper 
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane 
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.  

Det er afgørende, at din henvendelse sker til rette myndighed. Ulovlige eller kritisable forhold skal indberettes direkte til den myndighed, hvor de efter din vurdering finder sted. 

Hvis din henvendelse indgives til en forkert myndighed, vil du blive oplyst om, hvortil henvendelsen bør rettes. Der vil ikke ske oversendelse af din henvendelse, med mindre du anmoder herom. 

Send en indberetning til whistleblowerordningen i Spillemyndigheden

Diagram med Skatteministeriets organisation. Øverst i diagrammet er Skatteministeriets departement. Herunder ligger Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Skatteankestyrelsen, Spillemyndigheden og Skatteforvaltningens syv styrelser (Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Administrations- og Servicestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen).

Spillemyndigheden har også en ekstern whistleblowerordning for spiludbydere, der vil henvende sig vedrørende overtrædelse af hvidvasklovgivningen. Den ordning finder du under "Whistleblowerordning om hvidvask" i menuen "Kontakt".

Whistleblowerordning om hvidvask