Statistik vedrørende whistleblowerordningen

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Spillemyndigheden.

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Spillemyndigheden mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger, som whistleblowerordningen har modtaget. Konkret skal der offentliggøres antal modtagne, antal realitetsbehandlede og antal afviste indberetninger samt tema herfor. Der er alene angivet tema for de indberetninger, der er realitetsbehandlet. Derudover oplyses antal indberetninger, der har givet anledning til en politianmeldelse. Oplysningerne for 1. november 2023 - 30. april 2024 fremgår af oversigten nedenfor. 

Oversigt over whistleblowerstatistik for Spillemyndigheden for perioden 1. november 2023 - 30. april 2024

  • Antal modtagne indberetninger: 0
  • Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet*: 0
  • Antal afviste indberetninger: 0
  • Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse: 0
  • Tema for indberetningen: -

Kilde: Spillemyndigheden

Oversigt over whistleblowerstatistik for Spillemyndigheden for perioden 1. maj 2023 - 31. oktober 2023

  • Antal modtagne indberetninger: 3
  • Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet*: 0
  • Antal afviste indberetninger: 3
  • Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse: 0
  • Tema for indberetningen: -

Kilde: Spillemyndigheden