Vejledning om væddemål og onlinekasino

23, sep 2011

Nu offentliggøres en ny opdateret vejledning, som henvender sig til borgere og virksomheder, der ønsker at udbyde væddemål og onlinekasino.

Den 22. september 2011 offentliggjorde Spillemyndigheden blanketter, hvorefter det er muligt at søge om tilladelse. Ved offentliggørelsen gjorde myndigheden opmærksom på, at alle ansøgninger, der er kommet frem inden d. 17. oktober 2011 kl. 12, ville give ansøgerne en mulighed for at komme på markedet den 1. januar 2012.

Birgitte Sand, direktør for Spillemyndigheden, har ved flere lejligheder understreget, at myndigheden ønsker at fastholde den positive dialog, som myndigheden har haft med ansøgere og deres rådgivere m.fl. op til åbningen for ansøgning. Det betyder, at Spillemyndigheden vil værdsætte en tidlig kontakt med ansøgerne/deres rådgivere, hvis der måtte være tvivlsspørgsmål i forhold til ansøgningen, ligesom der er mulighed for etapevis aflevering af ansøgningen frem til den 17. oktober 2011 - og helt undtagelsesvist senere – i erkendelse af, at ansøgningsfristen er kort, og det kan give en forbedret anvendelse af ressourcerne hos begge parter.

Ansøgningen kan således afleveres i etaper, blot det samlede materiale er modtaget i udfyldt stand inden ansøgningsfristens udløb, forstået på den måde, at det fx er muligt undervejs

  • At indsende selve ansøgningsblanketten uden at indsende tillæg A og/eller tillæg B
  • At indsende selve ansøgningsblanketten kun udfyldt delvis
  • At indsende selve ansøgningsblanketten og tillæg A og/eller tillæg B

Der opfordres specielt til denne fremgangsmåde, hvis dele af ansøgningsmaterialet faktisk er klar til at kunne gennemgås af Spillemyndigheden før den 17. oktober 2011, eller ansøgeren er i tvivl, om ansøgningsblanketten og/eller tillæg A eller B er korrekt udfyldt. Dermed er der bedre mulighed for, at Spillemyndigheden kan gå i dialog med ansøgeren om ansøgningsmaterialet og få eventuelle tvivlsspørgsmål mv. afklaret med henblik på overholdelse af ansøgningsfristen.

Hvis ansøgningsmaterialet afleveres i etaper, skal der ved hver indsendelse vedlægges en oversigt over, hvilken del af ansøgningen de indsendte dokumenter dækker, og hvilke dele af ansøgningen, der dermed fortsat udestår.Hvis ansøgeren er i tvivl om, hvorvidt visse bilag er fyldestgørende, skal dette ligeledes fremgå af oversigten.

Der skal altid betales fuldt ansøgningsgebyr, før Spillemyndigheden behandler hele eller dele af ansøgningen.

Undtagelsesvist kan Spillemyndigheden dispensere fra fristen og stadig arbejde for at ansøgerne kommer på markedet 1. januar 2012, hvis det efter en konkret bedømmelse vurderes, at en senere aflevering af mindre dele af ansøgningsmaterialet ikke vil medføre en større arbejdsbyrde, som vil genere sagsbehandlingen af de ansøgninger, der er modtaget i fuldt omfang før fristens udløb.

I tilfælde hvor bilag er indsendt, men Spillemyndigheden vurderer, at disse ikke er fyldestgørende nok, vil en eftersendelse som udgangspunkt ikke forhindre, at ansøgeren kommer på markedet 1. januar 2012, hvis disse kommer frem til Spillemyndigheden indenfor kort tid – specielt hvis ansøger selv har gjort opmærksom på, at denne er i tvivl om, hvorvidt bilaget er fyldestgørende.