Vejledning om gættekonkurrencer

30, okt 2014

Spillemyndigheden offentliggør en vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Vejledningen henvender sig primært til borgere og virksomheder, som ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark.

Vejledningen beskriver, hvornår gættekonkurrencer er omfattet af spilleloven og afgrænsningen i forhold til andre konkurrencer/spil, hvornår der er krav om tilladelse, og hvornår det ikke er muligt at opnå tilladelse til at udbyde gættekonkurrencer.

I vejledningen kan du finde information om hvilken tilladelse, det kræver for at kunne udbyde gættekonkurrencer og eksempler på hvilke krav, der bliver stillet i forbindelse med udbud af gættekonkurrencer.

Udbud af gættekonkurrencer

Vejledningen henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark.