Værtshus dømt for at udbyde ulovligt lotteri

08, feb 2022

Et værtshus er den 27. december 2021 blevet idømt en bøde på 5.000 kr. for at have udbudt ulovligt lotteri og væddemål på resultater af lotterier. Da der er monopol på lotteri i Danmark, er det ikke tilladt at udbyde lotteri, medmindre det er såkaldte almennyttige lotterier, hvor overskuddet går til et velgørende formål.

Spillemyndigheden har ved et tilsyn hos et værtshus konstateret, at der blev udbudt lotterispillet, ”Døde Duer”. Spillemyndigheden kunne ved et genbesøg hos værtshuset konstatere at spiludbuddet ikke var ophørt, selvom værtshuset var blevet gjort opmærksom på overtrædelsen af lovgivningen. Derfor anmeldte Spillemyndigheden efterfølgende sagen til politiet.

Spillet "Døde Duer" er et lotteri, hvor man køber tre tal, som skal indgå i de fem tal der trækkes, for at opnå gevinst. Værtshusets udbud af "døde duer" kan ikke anses for at være et almennyttigt lotteri, da det ikke afholdes af en forening eller organisation, hvis formål ikke udelukkende eller fortrinsvis er afholdelse af lotteri.

Ud over lotteriet ”Døde Duer” blev der også spillet på officielle lottotrækninger. Spil på udtrukne tillægstal ved lottotrækninger er kategoriseret som væddemål, og det er ifølge spilleloven forbudt at udbyde væddemål på resultatet af lotterier.

Sagen har været for retten og værtshuset blev idømt en bøde på 5.000 kr. Retten lagde ved bødens udmåling vægt på det ret begrænsede omfang af ulovligt spiludbud til en mindre kreds af personer og på, at tiltalte ikke kan antages at have haft en direkte økonomisk gevinst ved overtrædelsen.

Dommen er den første, der tager spørgsmålet om udbud af spil på værtshuse under behandling.