Ulovligt spil - markedsovervågning

14, feb 2012

Siden åbningen af det danske spillemarked den 1. januar 2012 har Spillemyndigheden haft fokus på beskyttelse af det lovlige spillemarked.

Vi modtager i den forbindelse mange henvendelser fra borgere og virksomheder, der bidrager til at belyse omfanget af ulovligt udbud af spil. Derudover har vi iværksat overvågning af diverse medier, herunder internettet.

Vi modtager altid enhver information om ulovligt spiludbud via Kontakt. Vedlæg gerne dokumentation for det ulovlige udbud af spil i form af fx skærmprint eller andet. Du vil typisk ikke modtage orientering om udfaldet af en henvendelse om ulovligt spiludbud.

Hvornår er en hjemmeside, der udbyder spil, ulovlig?

En hjemmeside er ulovlig, hvis der ikke er tilladelse til at udbyde spil, og den er rettet mod det danske marked. Det kan den blandt andet være, hvis:

 • Hjemmesiden er på dansk. 
 • Der er en dansk kundeservice.
 • Udbuddet af spil har en sammensætning, hvoraf det fremgår, at spillet er rettet mod det danske marked, fx spil på den danske Superliga.
 • Der modtages indsatser fra danske spillere.
 • Der kan vælges dansk valuta på hjemmesiden.

Hvad er konsekvensen ved at udbyde ulovligt spil?

Den ulovlige spiludbyder vil modtage information om den danske lovgivning, samt en henstilling om at ophøre med at udbyde spil i Danmark.

Som led i overvågningen sender Spillemyndigheden løbende henstillinger til spiludbydere, der ikke har en tilladelse, og som udbyder spil på internettet til danskere.

Virksomheder, der udbyder spil i Danmark uden tilladelse, kan risikere at:

 • Kunders internetadgang til den ulovlige hjemmeside bliver blokeret.
 • Kunders overførsler af indsatser og gevinster til/fra den ulovlige hjemmeside bliver blokeret.
 • Overtrædelsen bliver anmeldt til politiet.

De spiludbydere, der har en tilladelse til at udbyde spil i et andet land, kan også risikere, at Spillemyndigheden tager kontakt til den myndighed, som har udstedt tilladelsen, for at stoppe det ulovlige udbud i Danmark.

Jeg er ikke spiludbyder - har dette nogen betydning for mig?

Det kan have betydning for dig, da det ikke er tilladt at:

 • reklamere for ulovligt spil og
 • formidle deltagelse i ulovlige spil.

Reklamering kan fx være, hvis der på din hjemmeside reklameres for en ulovlig spiludbyder (også selv om det ikke fremstår som reklamering).

Formidling kan fx være, at:

 • en affiliate (markedsføringskanal) har links på din hjemmeside, der fører over til en hjemmeside med ulovligt udbud af spil, eller
 • en white label løsning, hvor din hjemmeside udbyder spil ved at fungere som en "skin site" for spiludbyderens hjemmeside med udbud af spil.